Konverter lydfil til tekst på norsk

Transkriberingsprogrammer lar deg konvertere lydfiler til tekst – ofte automatisk. Men hva om du skal konvertere lydfil til tekst på norsk? Teknologien setter sine begrensninger her foreløpig.

Når du skal transkribere et intervju på engelsk for eksempel, vil automatisk transkribering kunne gjøre en veldig god jobb. Kun med små feil, vil teksten automatisk kunne transkriberes gjennom programmet.

Dessverre er det slik at den automatiske transkriberingen ikke har kommet like langt på norsk. Allikevel kan du fortsatt benytte programmene til å konvertere lydfil til tekst på norsk.

program

Hvorfor er ikke auto transkribering et alternativ?

Tale-til-tekst teknologi har tatt enorme skritt de senere årene. Mye av dette stammer fra det faktum at folk flest snakker med sine smarttelefoner og taleassistenter. Dette er nemlig en viktig del av utviklingen.

Algoritmene bak tale-til-tekst teknologien, trenger mye data for å forbedre seg. Taleassistentene mottar vår data hver eneste dag, og på denne måten lærer de seg å lytte bedre og bedre.

Men det er slik at engelsk selvfølgelig blir snakket av flere hundre ganger flere personer enn norsk. Siden datagrunnlaget er så mye større, går utviklingen eksponentielt raskere.

Norsk ligger nok fortsatt mange år bak, men en gang i fremtiden vil mest sannsynlig auto transkribering kunne hjelpe også oss langt på vei.

lydfil til tekst på norsk

Slik kan du konvertere lydfil til tekst på norsk

Dersom du skal konvertere en lydfil til tekst på norsk, er altså ikke auto transkribering et særlig godt valg. Det vil mest sannsynlig bare føre til enda mer arbeid for din del.

Transkriberingsprogrammene lar deg derimot utføre manuell transkribering. Dette innebærer at du skriver ned det som sies, samtidig som du lytter til lydfilen.

Samtlige transkriberingsprogrammer gir deg en tekstboks du kan skrive i, mens du spoler frem og tilbake, setter lydklippet på pause, og justerer tempoet opp og ned etter dine ønsker.

Selv om det å konvertere en lydfil til tekst på norsk nok er litt mer jobb enn på engelsk, er det fortsatt mulig. Alt du trenger er en PC, transkriberingsprogram og lydfilen du skal transkribere.

Lydfil til tekst

Hjelp til å transkribere lydfiler

Du vil raskt oppleve at transkribering krever en hel del av deg. Først og fremst må du laste ned, og potensielt kjøpe programvare. Det finnes flere gratisprogrammer du kan benytte også.

Dessuten skal du lære deg hvordan programmet fungerer. Dette er rimelig enkelt i program slik som Transcribe og OTranscribe blant annet. Allikevel tar transkriberingsteknikker flere år å opparbeide.

Din Transkribent jobber blant annet med fotpedal, som sikrer at vi transkriberer så hurtig som mulig. Våre transkribenter kan utføre jobben opptil to ganger raskere enn da de startet.

Det bunner i det faktum at sekunder spiller en stor rolle. Dersom vi klarer å skrive kontinuerlig, vil vi kunne transkribere dokumentet raskt og rimelig for deg. Vi har uansett faste priser!

Lydfil til tekst

Faste priser på konvertering av lydfiler

Din Transkribent har faste priser på konvertering av lydfiler. Vi synes det er urettferdig at de fleste leverandørene skjuler prisene sine og skal gi deg pristilbud på e-post.

Hos oss får du en fastpris per lydtime. De aller fleste i markedet tar enten en høyere pris per lydtime, en timepris som vil overstige vår fastpris, eller så skjuler de sine priser.

Du kan selv gjøre sammenligning, og vi gir deg uansett en prisgaranti dersom du skulle få et bedre tilbud hos en konkurrent.

500 ord gratis for nye kunder

Dersom du trenger hjelp til å konvertere din lydfil til tekst på norsk, vil vi veldig gjerne hjelpe deg. Er du ny kunde av oss, mottar du de første 500 ordene gratis. Det tilsvarer omtrent 5 minutter lydopptak.

Gratistilbudet er din måte å se vår kvalitetsleveranse på helt uforpliktende og risikofritt.