Konvertere lyd til tekst

Det å konvertere lyd til tekst kan i mange tilfeller være nyttig. Prosessen kalles gjerne for transkribering, og handler om at innholdet i et lydklipp skrives ned. Du vil med andre ord konvertere en lydfil til en tekstfil.

Mange spiller inn lyd fremfor å ta notater underveis, for eksempel når de er på forelesning, intervjuer noen eller lignende. Lydopptak gir deg mulighet til å være til stede i øyeblikket. Samtidig kan det være vanskelig å arbeide med et lydklipp. Det er for eksempel vanskelig å lokalisere spesifikt innhold.

Ved å konvertere lyd til tekst kan du enkelt søke i innholdet. Dette gjør tekst SEO-vennlig, og langt enklere å bearbeide enn en lydfil. Samtidig vil tekst kunne være en mer gunstig innholdsform for hørselshemmede, noe som er verdt å tenke på.

La oss se nærmere på hvordan du mest mulig effektivt kan konvertere lyd til tekst!

Forstørrelsesglass: Hvorfor konvertere lyd til tekst?

Hvorfor overføre lyd til skriftform?

Innledningsvis har vi sett på noen av grunnene til at du bør konvertere lyd til tekst. Se for deg at du har spilt inn innholdet fra en viktig forelesning i lydfil. Du skal lese til eksamen, og er usikker på noe som tas opp i lydklippet. For å finne dette må du manuelt søke gjennom lydklippet.

Dette kan bli problematisk dersom lydklippet varer i flere timer. Du må spole frem og tilbake, og det er ikke mulig å søke etter et spesifikt nøkkelord. Ved å konvertere lyd til tekst løses dette problemet. Du kan enkelt søke på nøkkelord i dokumentet, og finne innhold på sekunder.

Det å konvertere lyd til tekst er også relevant for deg som har spilt inn et avhør, en rettssak eller et intervju. Har du for eksempel utført et kvalitativt intervju til en master- eller bacheloroppgave? Da har du behov for å overføre lyd til tekst før innlevering.

Driver du en podcast eller lignende er det også lurt å konvertere lyd til tekst. Ved å gjøre dette kan du nå ut til mennesker med hørselshemming. På den måten kan alle få like mye glede av innholdet ditt, og du inkluderer en større målgruppe!

Folk lager sjekkliste: Hvordan transkribere tale til tekst?

Hvordan transkribere lyd til tekst?

Prosessen med å konvertere lyd til tekst er i bunn og grunn veldig enkel. Det eneste man trenger å gjøre, er å lytte til et lydklipp og skrive ned det man hører. De fleste blir likevel veldig overrasket over hvor tidkrevende denne prosessen er.

Har du et lydklipp på 15 minutter, tar det fort over en time å transkribere innholdet. Er det snakk om lydklipp på flere timer, kan du regne med at prosessen tar noen dager! Du må lytte, pause, skrive ned og kanskje spole tilbake om noe var uklart.

Prosessen vi nå har forklart kalles også for manuell transkribering, og er den teknikken som gir et mest pålitelig resultat. Det finnes også automatisk transkribering. Dette er programvare som transkriberer lydinnholdet for deg, men med et veldig upålitelig resultat.

Person når nye mål: Hva er kvalitativ forskning

Tale til tekst med Word og annen automatisk transkribering

Når du legger merke til hvor tidkrevende det er å konvertere lyd til tekst, frister det kanskje å laste opp lydfilen i et automatisk transkripsjonsprogram. Dette går mye raskere, men resultatet blir ofte ikke helt som det skal.

Det er nemlig kunstig intelligens som tolker lydfilen din, og deretter konverterer lyd til tekst. Dette kan nesten sammenlignes med Siri på en iPhone din. Har du noen gang snakket med Siri, vet du kanskje at hun har en tendens til å mistolke det du sier.

Det samme gjelder ved automatisk transkribering. Programvaren vil ofte slite med å forstå alt som blir sagt. Ord tolkes feil, noe som kan gjøre at den transkriberte teksten har innhold som avviker fra lydfilen. Derfor må du gå gjennom alt innholdet mens du lytter til lydklippet, og rette det som er feil.

På grunn av dette vil automatisk transkribering ofte ta veldig lang tid, selv om man kanskje ikke skulle tro det. Det kan derfor være lurt å gå for manuell transkribering fra begynnelsen av – spesielt om teksten er viktig eller skal publiseres.

Mann jobber med konvertering av lyd til tekst

Ulike metoder for manuell transkribering

Manuell transkribering er som regel det tryggeste valget. Har du en lydfil du ønsker å ha skriftlig for eget bruk, er kanskje automatisk transkripsjon like greit. Men er det snakk om en podcast, et intervju eller lignende, er manuell transkribering gullstandarden.

Det finnes ulike metoder for å konvertere lyd til tekst manuelt. Vi skiller gjerne mellom intelligent verbatim transkripsjon og verbatim transkripsjon. Sistnevnte innebærer at alle lyder og ord transkriberes, inkludert latter, pauseord som «ehm» og hosting.

Dette kan kanskje være aktuelt når det er snakk om transkribering av et avhør eller lignende. Da kan ikke-verbale lyder være relevante å ha med. I de fleste tilfeller benyttes imidlertid intelligent verbatim transkripsjon. Her vil pauseord kuttes bort, og det samme gjelder kremting og hosting.

Tre forskere som jobber med å konvertere lyd til tekst

Hva koster det å konvertere lyd til tekst?

Prosessen med å konvertere lyd til tekst er såpass tidkrevende at mange velger å la profesjonelle transkribenter ta seg av arbeidet. Dette er spesielt relevant for deg som ønsker en presis og god gjengivelse av innholdet i lydklippet, for eksempel til en masteroppgave.

Pris for transkribering kan variere mye fra transkriberingsbyrå til transkriberingsbyrå. Husk at det er flere faktorer som kan påvirke prisen, inkludert vanskelighetsgrad, lydkvalitet og lengde på lydklippet. I de fleste tilfeller betaler du per lydtime.

Motta hjelp med transkribering! Fokusgruppe gir deg nyttig informasjon

Få hjelp med konvertering av lydfiler

Har du behov for å konvertere lyd til tekst? Dette kan være en tidkrevende prosess, enten du skal transkribere et intervju, en podcast eller annet innhold. Dersom du ønsker å bruke tiden din på andre ting, kan det være greit å la en profesjonell transkribent ta seg av jobben.

Konvertering av lydfiler krever et godt øre og raske fingre, noe som vil effektivisere prosessen uten at kvaliteten reduseres. Våre transkribenter er dyktige, og kan hjelpe deg med å konvertere lyd til tekst på 1-2-3!

Vi kan dessuten vise til Norges beste priser på transkripsjon, og kan konvertere lyd til tekst for kun 1 500 kroner per lydtime, eksklusivt moms.

Kontakt Din Transkribent i dag, og få en skriftlig versjon av lydklippet ditt!