Konvertere tale til tekst

Å konvertere tale til tekst gir deg muligheten til å bruke det som har blitt sagt i et intervju eller et møte, på en helt annen måte, og mye enklere. Det blir enklere å dele, ting blir ikke misforstått og man kan lagre referater osv. i fysisk form, uten å måtte ta notater i løpet av møtet.

Tar man opptak av det som blir sagt, enten med en mobil eller en mikrofon, kan man i ettertid skrive ned det som blir sagt, og lagre det både fysisk og som tekstfiler på PC-en. Dette kan gjøres på mange forskjellige måter, men er ofte tidkrevende.

Det å skrive ned alt som blir sagt i et møte, kan gjerne ta lang tid, og det finnes hjelp å få, hvis man synes det tar for lang tid. Det finnes programmer og nettsteder som lar deg transkribere, med verktøy som gjør det enklere, som for eksempel å bruke tastaturet til å styre.

Ved å lære seg til gode slike vaner og bruke god programvare, kan man komfortabelt transkribere og dele fulle referater og dele hva enn det skulle være i helt standardformater, ettersom at det i grunnen egentlig er ren tekst som man velger hvordan man vil lagre, helt selv.

Mann som har transkribert et foredrag

Hva er transkribering?

Transkribering er det man gjør når man skriver av en lydfil, og kan gjøres manuelt eller automatisk. De fleste automatiske løsningene fungerer helt greit, men man får som regel noen enkle feil, og det lønner seg alltid å iallfall sjekke gjennom dem. Det er manuell transkribering som tar lang tid.

Man kan gjøre dette så enkelt som å ha et Word-dokument åpent, eller penn og papir og spille av og pause et lydklipp eller et videoklipp, eller man kan laste opp filen i et program som har verktøy for å spole frem og tilbake, pause og spille av, og å spille filen av raskere eller tregere.

Transkribering er nyttig i mange sammenhenger. Det er lett å henvise til i e-mailer og ved samarbeid i et prosjekt, i og med at det er lett å klippe i og dele, og det kan brukes til videre bearbeiding, for eksempel til undertekster.

Sjekkliste: Krav til transkripsjon

Krav til transkribering

Man trenger ikke å kvalifisere på noe vis for å kunne transkribere. Det er noe alle kan gjøre, og det finnes som sagt også gratis programvare man kan bruke for å gjøre det. Man tjener på å ha god språkforståelse og like å høre på folk snakke, lenge. Ellers er det bare å sette i gang

Det tar likevel som sagt lang tid. Erfaring preger fagfeltet og det er enkelt å få hjelp til. God transkribering levert som en tjeneste frigjør mye tid som kan brukes på andre aspekter av et prosjekt. Tid er dyrebart, og god transkribering bruker mye av den.

Spesielt hvis man skal kopiere det som blir sagt ordrett, såkalt verbatim, så kan arbeidet ta lang tid. Det går raskere med erfaring og man lærer seg til teknikker og timinger og slikt som gjør at arbeidet går raskere og enklere.

Stort forstørrelsesglass: Er skjult lydopptak lov?

Hvordan transkribere?

Med gode verktøy er alt du trenger for å starte å transkribere, lyd- eller videofiler som er kompatible med disse verktøyene. De godtar som regel standardformater som vi alle er vant med for både lyd og video. Som for eksempel MP3, MP4, AVI, og så videre. Når filen er lastet opp kan man starte.

Man vet gjerne en god del om hva som skal diskuteres eller hva som kommer til å skje i filen man transkriberer, og kanskje også hvor mange stemmer og hvem de tilhører. Dette kan man skrive inn i filen på forhånd, og klippe og lime, slik at man slipper å skrive det for hver linje.

Når man har fått teken på programvaren og får lastet opp og skrevet ut noe tekst, kan man lagre en fil av det man har gjort, eller kopiere det og lime det inn i et tomt Word-dokument. Det er ikke noen egen filtype for transkribering, så det lagres i en helt standard DOC-fil.

To personer håndhilser: Her er alt du må vite om lydopptaker til intervju

Din Transkribent kan hjelpe deg!

Det har blitt nevnt flere ganger i artikkelen her at transkribering tar lang tid, og det preger hele prosessen. Arbeidet krever et veldig godt, gjerne trent øre, god konsentrasjon og store mengder tid. Det kan derfor være mye å tjene på å få hjelp til denne typen arbeid.

Du vil da få levert en transkripsjon av høy kvalitet, og være trygg på at det du deler videre har blitt gjort profesjonelt, eller at du har godt materiale å jobbe videre med, for eksempel i studier. Vi har flinke transkribenter som jobber raskt og effektivt, for å levere det du trenger.

Vi kan transkribere alle typer lyd- og videofiler, både på norsk og engelsk, og du kan dermed slippe å tenke på at du har en stor mengde arbeid å gjøre, hvis du tar opptak av for eksempel møter, intervjuer eller podkaster. Alt mulig kan transkriberes og vi kan gjøre jobben for deg.