Konvertere tale til tekst

Å konvertere tale til tekst har mange formål, og er lettere enn de fleste tror. Det tar likevel tid, og er arbeid som kan være krevende om man ikke er vant til det. Noe av det som gjør det nyttig er at man kan dele det på en helt annen måte, via et fysisk medium, og det kan leses av andre.

Det er også da lettere å dele det opp, og dele kun enkelte biter, eller henvise til argumenter uten å måtte klippe eller finne frem til spesifikke steder i et opptak. Det kan da også mye lettere brukes i dokumenter. Alt fra korte sitater til fulle publikasjoner kan komme fra transkripsjon.

Man kan gjøre dette på mange måter og i mange programmer, men en datamaskin er absolutt å anbefale. Det finnes også forskjellige verktøy man kan bruke, enten på nett eller gjennom å laste ned programmer, som har tilpassede egenskaper for akkurat dette.

PC-dokument

Tale til tekst Word

Word kan brukes til å gjøre tale om til tekst. Man kan enten transkribere en eksisterende lydfil, ved å bruke en annen videospiller, enten fysisk eller digital, til å starte og stoppe lydklippet, høre hva som blir sagt, skrive det ned, og gjenta prosessen til lydfilen er ferdig, men dette tar ganske lang tid.

Dette er kun et eksempel på hvor enkelt det kan være, men ikke nødvendigvis den beste måten å gjøre jobben på. Ettersom programmet er såpass integrert med diverse operasjonssystemer, så er det mye man kan gjøre med det, som man gjerne ikke tenker over, men som de fleste har tilgang til.

Man kan også bruke automatiske transkripsjons tjenester, og man får da som regel ut en DOCX-fil, som i all hovedsak er formatet en transkripsjon lagres i til slutt, uansett hvordan det gjøres. Den kan selvfølgelig lagres i andre formater om ønskelig, men dette er standarden for veldig mange.

Windows gjennom Office, tilbyr også diktering, som er en form for automatisering. Dette er kun til å anbefale for veldig små prosjekter, hvor kvaliteten ikke er så viktig, og det vil da i de fleste tilfeller være bedre å bruke Word til å transkribere lydfilene i etterkant, istedenfor.

Mikrofon

Diktering

Man kan også diktere samtaler. Det finnes mange tjenester som er standard, eller som de fleste har, men ikke vet om, som kan diktere en samtale eller bare egen tale. Dette er også en form for automatisk transkripsjon, men kommer ofte med en del feil. Spesielt hvis mange snakker.

Man ender også opp med at alle talefeil kommer med, og man må ofte snakke veldig rolig, sent og tydelig for at det skal fungere noe særlig bra. Diktering er et godt utgangspunkt for å bli kjent med hvordan det fungerer, og kan i enkelte tilfeller være alt som trengs, selv om det ikke er perfekt.

Diktering kan også være et godt utgangspunkt for en transkripsjon, og kan gi deg en generell idé om hva som ble snakket om, slik at du kan utforme det bedre i etterkant. De fleste systemer har som sagt en form for dikterings verktøy, og kan i alle fall ta opp lyd, til senere transkripsjon.

Transkripsjon

Transkripsjon

Transkripsjon er en fantastisk måte å få omgjort tale til tekst på. Ved å få dem skrevet ned, enten forenklet til skriftlig talespråk, eller verbatim, kan du mye enklere bruke tekstene til for eksempel studier eller i et prosjekt i jobbsammenheng. Arbeidet med transkripsjon er ofte tidkrevende.

Ved å la noen andre hjelpe deg med deler av arbeidet, stiller du deg selv mye friere til å fokusere på andre områder av da, eventuelle studier eller bare generelt andre deler av prosjektet. Arbeidet er som sagt tidkrevende, og det er preget av rutiner og godt opparbeidede arbeidsmetoder.

Din Gruppen vil veldig gjerne hjelp deg med dette. Vi kan levere ferdig skrevet transkripsjoner raskt, og av høy kvalitet på både norsk og engelsk. Så hvis du har et prosjekt du jobber med som du gjerne skulle fokusert på andre deler av, eller rett og slett bare vil få det gjort raskere, ta kontakt.