Kvalitativ forskning

Kvalitativ forskning er forskning der man benytter seg av kvalitativ metode for innhenting av data. Forskningsprosjektets resultater baseres da på data som i de fleste tilfeller kan presenteres i form av tekst, og ikke tall.

Her skal vi se nærmere på kvalitativ forskning og når det er aktuelt å benytte seg av denne forskningsmetoden!

Forstørrelsesglass: Hva er kvalitativ forskning?

Hva er forskjellen på kvantitativ og kvalitativ forskning?

Mens kvalitativ forskning baseres på data som kan presenteres med tekst, er kvantitativ forskning aktuelt når man innhenter data i form av mengder eller tall.

Kvantitativ forskning er derfor en velegnet forskningsmetode når du skal generere resultater i form av harde fakta og tall. Når man bruker kvantitativ metode er det vanlig å ta i bruk matematiske, statistiske eller logiske analysemetoder.

Kvalitativ forskning er derimot løsningen dersom man ønsker å innhente detaljert og omfattende informasjon om et spesifikt emne. Det kan da for eksempel være snakk om argumenter eller standpunkter.

Legg merke til at kvantitativ og kvalitativ forskning kan kombineres gjennom det vi kjenner som Mixed Methods (MM). Dette er gjerne aktuelt når man vil presentere kontekst eller mer informasjon til tallene man kommer frem til.

Mann jobber med forskningsprosjekt: Hva er forskjellen på kvantitativ og kvalitativ forskning?

Hvordan gjennomføres kvalitativ forskningsmetode?

Det finnes mange ulike forskningsmetoder som kan benyttes innen kvalitativ forskning. Her er kanskje intervju det mest vanlige, men det finnes også andre metoder som er vanlige å ta i bruk: 

  • Ustrukturert intervju
  • Deltagende observasjon
  • Bruk av fokusgrupper
  • Etnografisk metode
  • Kvalitativ innholdsanalyse

Hvilken metode som passer best for innhenting av kvalitative data, avhenger av forskningsspørsmål og andre faktorer. 

Tre forskere som jobber med kvalitativ forskning

Hvordan analysere data innhentet gjennom kvalitativ forskning?

Når det er snakk om kvantitativ forskning, er analyse av datamaterialet ofte nokså «rett-frem». Du har harde tall foran deg, og disse er enkle å sammenligne og trekke beslutninger av. Men hva når dataene du har hentet inn er i form av ord og ikke tall?

Det finnes heldigvis smarte analysemetoder også når det kommer til kvalitativ forskning. Har du alle data i form av tekst og ord, kan du for eksempel benytte deg av koding. Ulike ord eller fraser kan da kodes med egne farger eller lignende.

Deretter kan man enklere oppdage mønstre eller trender i dataene man har samlet inn, slik at man kan hente ut resultater av forskningen. 

Du kan kombinere kvantitativ og kvalitativ forskning

Hva om man har alle data muntlig på lydopptak?

I mange tilfeller innebærer kvalitativ forskning at man innhenter data gjennom intervjuer, og intervjuene blir da som regel spilt inn. Det er praktisk å ha et lydklipp, siden man da kan sørge for at all informasjon blir inkludert i datamaterialet.

Dersom man skulle ta notater underveis i intervjuet, ville man kanskje gått glipp av mye viktig informasjon.

Så, hvordan kan man egentlig analysere kvalitative data fra et lydklipp? Det enkleste er som regel å transkribere innholdet, altså å skrive ned det man hører – ord for ord.

Du får da en skriftlig gjengivelse av data du har samlet inn, og dette kan igjen kodes for videre analyse. Transkribering kan ta tid, og man bør regne med å bruke over én time for hvert 20. minutt av lydklippet. Transkribering av gruppeintervju kan være ekstra tidkrevende, siden mange snakker.

Mann når målene sine: Få hjelp med transkribering av intervju i forbindelse med kvalitativ forskning

Motta hjelp med transkribering

Kvalitativ forskning innebærer at dataene man samler inn er i form av tekst og ord, istedenfor tall. Sitter du igjen med en lydfil i forbindelse med kvalitative intervjuer som er gjort til en bachelor- eller masteroppgave?

Enten det er snakk om en master, bachelor eller andre forskningsprosjekter, kan Din Transkribent hjelpe deg med å lage en skriftlig gjengivelse av innholdet. Vi har dyktige tekstbehandlere med lang erfaring innen transkribering av forskningsdata.

Kontakt oss i dag, og få effektiv hjelp!