Transkribering av forskningsintervju

Transkribering av forskningsintervju

Transkribering av forskningsintervju Når man utfører forskningsintervju, gjør transkribering det mye lettere å finne frem til spesifikk informasjon i etterkant. Dette gjør prosessen mye enklere hvis man skal sitere ting, eller lese gjennom stoffet for å reflektere på...

Lydopptak fra Skype

Lydopptak fra Skype

Lydopptak fra Skype Det finnes mange situasjoner hvor et lydopptak fra Skype kan være til stor hjelp. Skype-samtaler kan tas opp, og det gjelder både video og lyd. Å gjøre opptak av samtalen på PC-en er den beste måten å ta opp digitale møter, intervjuer og vanlige...

Skriv etter diktafon – komplett guide

Skriv etter diktafon – komplett guide

Skriv etter diktafon – komplett guide For å arbeide videre med et opptak fra en diktafon er det en ting som gjør arbeidet uendelig mye enklere. Transkripsjon. Ved å skrive av intervjuer, møter eller samtaler fra en diktafon, enten ved hjelp av egne verktøy eller «for...

Lydopptak av intervju

Lydopptak av intervju

Lydopptak av intervju Skal du intervjue noen i jobbsammenheng eller for akademiske grunner, som studier eller forskning, er det lurt å ta det opp, så du kan komme tilbake til det, og slipper å huske absolutt alt som blir sagt. Du kan da fokusere på å la deltakerne...

Leie diktafon

Leie diktafon

Leie diktafon? Når du skal ta opp et intervju eller en samtale, kanskje til og med en forelesning, kan en diktafon være et godt alternativ, i hvert fall for lyd. Selv om man tar opp lyden på et annet vis er et lokalt opptak via diktafon, en god måte å forsikre seg om...

Konvertere lyd til tekst

Konvertere lyd til tekst

Konvertere lyd til tekst Det å konvertere lyd til tekst kan i mange tilfeller være nyttig. Prosessen kalles gjerne for transkribering, og handler om at innholdet i et lydklipp skrives ned. Du vil med andre ord konvertere en lydfil til en tekstfil. Mange spiller inn...

Kommunikasjon med mennesker som har nedsatt hørsel

Kommunikasjon med mennesker som har nedsatt hørsel

Kommunikasjon med mennesker som har nedsatt hørsel At noen har nedsatt hørsel trenger ikke å bety at de er døve, eller at de ikke kan delta i kommunikasjon eller deling av innhold. Det finnes forskjellige diagnoser man kan få, og det finnes mange gode verktøy som kan...

Hvordan ta opp telefonsamtale?

Hvordan ta opp telefonsamtale?

Hvordan ta opp telefonsamtale? Hvis du for eksempel holder et møte eller intervju gjennom å ha en telefonsamtale, er det lurt å ta opp lyd eller video av samtalen. Dette gjelder også for Teams, Zoom eller Skype møter man har på mobilen, eller andre former for digital...

Diktat til lydopptak

Diktat til lydopptak

Diktat til lydopptak Har du behov for å få et lydopptak diktert ned? I denne artikkelen skal vi gi deg noen tips til hvordan du kan gjøre dikteringsjobben enklest mulig for deg selv. Det kan være mange gode grunner til at du ønsker å få et lydopptak diktert ned, enten...

Hvordan overføre taleopptak fra iPhone til PC?

Hvordan overføre taleopptak fra iPhone til PC?

Hvordan overføre taleopptak fra iPhone til PC? Det er forskjellige måter å overføre taleopptak fra en iPhone til en PC og motsatt. Det finnes egne programmer som gjør overføringen enklere begge veier og det kan gjøres gjennom synkronisering i standard applikasjoner...

Diktafon til intervju

Diktafon til intervju

Diktafon til intervju En diktafon er god å ha til intervjuer, enten det er i forbindelse med journalistisk eller akademisk arbeid. Det finnes mange ulike modeller på markedet, og funksjonaliteten de tilbyr avhenger av hvor mye penger du er villig til å legge på...

Beste lydopptaker for intervjuer

Beste lydopptaker for intervjuer

Beste lydopptaker for intervjuer Forskningsintervjuer er en utbredt teknikk for å samle inn informasjon som et ledd i kvalitative studer. Dersom du jobber med en bachelor-, master- eller Ph.D.-oppgave, er denne metoen, avhengig av problemstillingen du har valgt deg...