Stemmeopptaker

Stemmeopptaker

Stemmeopptaker En stemmeopptaker har tradisjonelt sett vært et nyttig verktøy når man har behov for å spille inn lyd. I dag har klassiske opptakere i stor grad blitt byttet ut med alternativer som er både billigere og lettere tilgjengelig. Ja, som apper eller...

Lydopptaker til intervju

Lydopptaker til intervju

Lydopptaker til intervju Bruker du en lydopptaker til intervju kan du forsikre deg om at du får med all viktig informasjon. Dette kan være vanskelig om du tar notater under intervjuet! Er det snakk om et forskningsintervju er det viktig at alle opplysninger kommer...

Transkribering fra lydbånd

Transkribering fra lydbånd

Transkribering fra lydbånd Transkribering fra lydbånd betyr at man skriver ned det som blir sagt i et lydklipp, enten i forenklet eller ordrett versjon. Dette kan være praktisk enten man skal utføre et forskningsintervju, møte eller lignende, og vil ha en skriftlig...

Hvordan bruke NVivo?

Hvordan bruke NVivo?

Hvordan bruke NVivo? Hvordan kan man bruke NVivo i forbindelse med analyse av forskningsdata? Dette analyseverktøyet er forholdsvis enkelt å ta i bruk, og kan være et nyttig hjelpemiddel for alle som arbeider med kvalitative forskningsprosjekter. Her forklarer vi deg...

Transkribering i Teams

Transkribering i Teams

Transkribering i Teams Transkribering i Teams er et nyttig hjelpemiddel når det er ønskelig med en skriftlig gjengivelse av det som blir sagt under digitale møter. Bedrifter og andre som har møter kan enkelt starte automatisk transkribering, og innholdet kan lastes...

Transkribering av intervju med fokusgruppe

Transkribering av intervju med fokusgruppe

Transkribering av intervju med fokusgruppe Det er nyttig med transkribering av fokusgruppeintervju når du ønsker å analysere innsamlede data på en enkel og oversiktlig måte. Dette kan for eksempel være aktuelt når du planlegger å lansere et nytt produkt, og ønsker...

Taleopptak på Mac

Taleopptak på Mac

Taleopptak på Mac Taleopptak er en app på Mac og andre Apple-enheter som lar deg spille inn lyd fra omgivelsene på en rask og enkel måte. Appen er ikke bare brukervennlig – den er også gratis og finnes ferdig installert på enheten din. Her er alt du trenger å vite om...

Hvordan føre journal?

Hvordan føre journal?

Hvordan føre journal? Hvordan føre journal på en forskriftsmessig og god måte i helsevesenet? Skal du skrive journal er det viktig å ta hensyn til både utførelse, relevans og innhold. Det er mange elementer å ta hensyn til, og du som jobber i helsesektoren bør sette...

Transkribering av arkivmateriale

Transkribering av arkivmateriale

Transkribering av arkivmateriale Transkribering av arkivmateriale er både praktisk og viktig. Praktisk fordi innholdet blir søkbart og digitalisert, og viktig fordi det bidrar til å bevare historiske tekster. Enten det er kirkebøker eller andre arkiver, er innholdet...

PICo ved kvalitative studier

PICo ved kvalitative studier

PICo ved kvalitative studier Mange bruker PICo innen kvalitative studier. PICO/PICo er en metode som ofte benyttes innen evidensbasert forskning der man ønsker å konstruere et helsefaglig forskningsspørsmål – for eksempel til bachelor eller masteroppgaver. Vi skal her...

Analogt lydopptak

Analogt lydopptak

Analogt lydopptak Tidligere var analogt lydopptak dominerende, og skulle man spille inn lyd var både trådopptakere, mikrokassetter og magnetbånd aktuelle innspillingsmedier. Disse har gjennom årenes løp gradvis blitt erstattet av digitale metoder for opptak. Vi skal...

Ta opp samtale på iPhone

Ta opp samtale på iPhone

Ta opp samtale på iPhone Det er fullt mulig å ta opp en samtale på iPhone dersom du har riktig app. Mange ønsker å spille inn lyden av en telefonsamtale, et intervju eller kanskje til og med forelesninger. Det finnes heldigvis en app for ethvert behov. Her forklarer...