Lydopptak av intervju

Lydopptak av intervju

Lydopptak av intervju Skal du intervjue noen i jobbsammenheng eller for akademiske grunner, som studier eller forskning, er det lurt å ta det opp, så du kan komme tilbake til det, og slipper å huske absolutt alt som blir sagt. Du kan da fokusere på å la deltakerne...

Leie diktafon

Leie diktafon

Leie diktafon? Når du skal ta opp et intervju eller en samtale, kanskje til og med en forelesning, kan en diktafon være et godt alternativ, i hvert fall for lyd. Selv om man tar opp lyden på et annet vis er et lokalt opptak via diktafon, en god måte å forsikre seg om...

Konvertere lyd til tekst

Konvertere lyd til tekst

Konvertere lyd til tekst Det å konvertere lyd til tekst kan i mange tilfeller være nyttig. Prosessen kalles gjerne for transkribering, og handler om at innholdet i et lydklipp skrives ned. Du vil med andre ord konvertere en lydfil til en tekstfil. Mange spiller inn...

Kommunikasjon med mennesker som har nedsatt hørsel

Kommunikasjon med mennesker som har nedsatt hørsel

Kommunikasjon med mennesker som har nedsatt hørsel At noen har nedsatt hørsel trenger ikke å bety at de er døve, eller at de ikke kan delta i kommunikasjon eller deling av innhold. Det finnes forskjellige diagnoser man kan få, og det finnes mange gode verktøy som kan...

Hvordan ta opp telefonsamtale?

Hvordan ta opp telefonsamtale?

Hvordan ta opp telefonsamtale? Hvis du for eksempel holder et møte eller intervju gjennom å ha en telefonsamtale, er det lurt å ta opp lyd eller video av samtalen. Dette gjelder også for Teams, Zoom eller Skype møter man har på mobilen, eller andre former for digital...

Diktat til lydopptak

Diktat til lydopptak

Diktat til lydopptak Har du behov for å få et lydopptak diktert ned? I denne artikkelen skal vi gi deg noen tips til hvordan du kan gjøre dikteringsjobben enklest mulig for deg selv. Det kan være mange gode grunner til at du ønsker å få et lydopptak diktert ned, enten...

Hvordan overføre taleopptak fra iPhone til PC?

Hvordan overføre taleopptak fra iPhone til PC?

Hvordan overføre taleopptak fra iPhone til PC? Det er forskjellige måter å overføre taleopptak fra en iPhone til en PC og motsatt. Det finnes egne programmer som gjør overføringen enklere begge veier og det kan gjøres gjennom synkronisering i standard applikasjoner...

Diktafon til intervju

Diktafon til intervju

Diktafon til intervju En diktafon er god å ha til intervjuer, enten det er i forbindelse med journalistisk eller akademisk arbeid. Det finnes mange ulike modeller på markedet, og funksjonaliteten de tilbyr avhenger av hvor mye penger du er villig til å legge på...

Beste lydopptaker for intervjuer

Beste lydopptaker for intervjuer

Beste lydopptaker for intervjuer Forskningsintervjuer er en utbredt teknikk for å samle inn informasjon som et ledd i kvalitative studer. Dersom du jobber med en bachelor-, master- eller Ph.D.-oppgave, er denne metoen, avhengig av problemstillingen du har valgt deg...

Intervju som metode

Intervju som metode

Intervju som metode Intervju er en fantastisk metode for innsamling av data, direkte fra en kilde, eller for å samle inn meninger og perspektiver fra forskjellige hold. Intervjuer blir veldig relevante i studier, og er noe som blir tatt opp og brukt under arbeid med...

App for lydopptak

App for lydopptak

App for lydopptak Det finnes i dag flere måter å ta opp lyd på. Smarttelefonen har overtatt flere bruksområder en tidligere hadde spesialisert utstyr for, deriblant speilreflekskameraer, kalkulatorer og lydopptakere. Basisappene for lydopptak som er installert på de...

Fonetisk transkripsjon

Fonetisk transkripsjon

Fonetisk transkripsjon I denne artikkelen skal vi gi deg en innføring i hva fonetisk transkripsjon er, og hvorfor det er nyttig ved transkribering av intervjuer. Transkripsjon er et verktøy mange er kjent med, men fonetisk transkripsjon som sådan er ukjent for de...