Intervju som metode

Intervju som metode

Intervju som metode Intervju er en fantastisk metode for innsamling av data, direkte fra en kilde, eller for å samle inn meninger og perspektiver fra forskjellige hold. Intervjuer blir veldig relevante i studier, og er noe som blir tatt opp og brukt under arbeid med...

App for lydopptak

App for lydopptak

App for lydopptak Det finnes i dag flere måter å ta opp lyd på. Smarttelefonen har overtatt flere bruksområder en tidligere hadde spesialisert utstyr for, deriblant speilreflekskameraer, kalkulatorer og lydopptakere. Basisappene for lydopptak som er installert på de...

Fonetisk transkripsjon

Fonetisk transkripsjon

Fonetisk transkripsjon I denne artikkelen skal vi gi deg en innføring i hva fonetisk transkripsjon er, og hvorfor det er nyttig ved transkribering av intervjuer. Transkripsjon er et verktøy mange er kjent med, men fonetisk transkripsjon som sådan er ukjent for de...

Lydopptaker til intervju

Lydopptaker til intervju

Lydopptaker til intervju Det å bruke en lydopptaker til intervju er både praktisk og smart. Du slipper å notere ned alt intervjuobjektet sier underveis, og risikerer ikke å gå glipp av sentral informasjon. Det finnes dessuten mange muligheter for innspilling, og de...

Lydopptak i arbeidsforhold

Lydopptak i arbeidsforhold

Lydopptak i arbeidsforhold Lydopptak i arbeidsforhold er i mange tilfeller ulovlig, blant annet fordi det kan ha en nedkjølingseffekt og oppleves som belastende for arbeidstakere. Det finnes imidlertid også klare regler for hvorvidt en ansatt kan gjøre skjulte opptak...

Kvalitativ forskning

Kvalitativ forskning

Kvalitativ forskning Kvalitativ forskning er forskning der man benytter seg av kvalitativ metode for innhenting av data. Forskningsprosjektets resultater baseres da på data som i de fleste tilfeller kan presenteres i form av tekst, og ikke tall. Her skal vi se nærmere...

Stemmeopptaker

Stemmeopptaker

Stemmeopptaker En stemmeopptaker har tradisjonelt sett vært et nyttig verktøy når man har behov for å spille inn lyd. I dag har klassiske opptakere i stor grad blitt byttet ut med alternativer som er både billigere og lettere tilgjengelig. Ja, som apper eller...

Lydopptaker til intervju

Lydopptaker til intervju

Lydopptaker til intervju Bruker du en lydopptaker til intervju kan du forsikre deg om at du får med all viktig informasjon. Dette kan være vanskelig om du tar notater under intervjuet! Er det snakk om et forskningsintervju er det viktig at alle opplysninger kommer...

Transkribering fra lydbånd

Transkribering fra lydbånd

Transkribering fra lydbånd Transkribering fra lydbånd betyr at man skriver ned det som blir sagt i et lydklipp, enten i forenklet eller ordrett versjon. Dette kan være praktisk enten man skal utføre et forskningsintervju, møte eller lignende, og vil ha en skriftlig...

Hvordan bruke NVivo?

Hvordan bruke NVivo?

Hvordan bruke NVivo? Hvordan kan man bruke NVivo i forbindelse med analyse av forskningsdata? Dette analyseverktøyet er forholdsvis enkelt å ta i bruk, og kan være et nyttig hjelpemiddel for alle som arbeider med kvalitative forskningsprosjekter. Her forklarer vi deg...

Transkribering i Teams

Transkribering i Teams

Transkribering i Teams Transkribering i Teams er et nyttig hjelpemiddel når det er ønskelig med en skriftlig gjengivelse av det som blir sagt under digitale møter. Bedrifter og andre som har møter kan enkelt starte automatisk transkribering, og innholdet kan lastes...

Transkribering av intervju med fokusgruppe

Transkribering av intervju med fokusgruppe

Transkribering av intervju med fokusgruppe Det er nyttig med transkribering av fokusgruppeintervju når du ønsker å analysere innsamlede data på en enkel og oversiktlig måte. Dette kan for eksempel være aktuelt når du planlegger å lansere et nytt produkt, og ønsker...