Lyd til tekst på 1-2-3

Det å overføre innhold fra lyd til tekst er en forholdsvis enkel prosess i seg selv. Du spiller enkelt og greit av lydfilen, og skriver ned det du hører. Selv om prosessen er ganske rett-frem, overraskes mange over hvor tidkrevende transkripsjon er.

Det å transkribere en timelang lydfil til tekst kan fort ta mange timer. Generelt sett vil transkribering av 20 minutter lyd ta omkring én time. Dette forutsetter at lydfilen er klar og tydelig, og at personene snakker passelig fort.

Ved dårlig lyd, overlappende prating eller andre utfordringer, kan transkribering ta mye lengre tid. Finn ut hvordan du kan transkribere innholdet ditt raskere – og litt enklere!

Bruk av pedal ved transkribering av lyd til tekst

Hva er transkribering?

Transkribering handler i språkvitenskapens verden om å overføre lyd til tekst. Dette kan for eksempel være en lydfil som er spilt inn på lydopptaker eller mobiltelefon. Det er ofte ønskelig å ha lydinnhold skriftlig, siden dette gjør innholdet søkbart.

Dersom du kun har lydfilen, kan det være veldig tidkrevende å finne frem til det du leter etter. Du må lete gjennom lydfilen, noe som er vanskelig om filen er stor. Ved å transkribere innholdet kan du enkelt søke etter ord og fraser, og finne det du er på jakt etter.

Transkribering er ofte aktuelt i forbindelse med intervjuer, rettssaker, avhør og lignende. Det er blant annet vanlig å transkribere intervju til masteroppgaver. Dette fordi intervjuet er en del av den skriftlige oppgaven.

Lydopptak ved transkripsjon

Hvordan transkribere lyd til tekst?

Transkribering av en lydfil kan generelt sett gjøres på to ulike måter. Den ene er å gå gjennom lydfilen manuelt, og skrive ned det man hører underveis. Dette kalles også for manuell transkripsjon.

Det finnes også programmer som tar seg av transkribering. En transkripsjons-app bruker gjerne AI (kunstig intelligens). AI vil da tolke din lydfil og gjøre innholdet om til tekst.

 

PC med transkribert dokument

Manuell transkribering

Manuell transkribering av lyd til tekst kan gjøres på ulike måter. Det finnes både verbatim (ordrett) transkripsjon, og ikke-verbatim transkripsjon. Sistnevnte innebærer at pauseord og irrelevante lyder utelates.

Man kan også ta i bruk transkripsjonsnøkler, som representerer alt fra nøling og pauser til hosting. Resultatet er en transkribert tekst som gir en detaljrik gjengivelse av lydklippet.

Person som driver med transkripsjon

Automatisk transkripsjon | Transkribere via app?

Automatisk transkripsjon innebærer at en lydfil gjøres om til tekst via et program. Her er det altså ingen transkribent som tar seg av prosessen. Dette gjør at transkriberingen går langt raskere, men til gjengjeld er prosessen mindre pålitelig.

Automatisk transkribering innebærer gjerne at ord tolkes feil av programvaren. Ord som høres like ut kan forveksles, slik som «kjære» og «skjære». Dette kan igjen føre til at teksten blir helt feil.

Derfor anbefales det å gå nøye gjennom teksten, og kontrollere innholdet opp mot lydklippet. Automatisk transkribering kan med andre ord være minst like tidkrevende som manuell transkribering. Når alt kommer til alt, anbefaler vi derfor manuell transkribering.

Lydopptak app for transkripsjon

Hvordan transkribere raskere?

Har du behov for å overføre innhold fra lyd til tekst? Da ønsker du sannsynligvis at prosessen skal gå så fort som mulig. Transkribering er en kunst å mestre, og med øving vil prosessen vanligvis gå raskere og raskere.

Transkribering går raskere når du skriver hurtig på tastaturet. Det er en fordel å kunne touch-metoden, slik at du ikke trenger å se på tastaturet mens du skriver. Du kan også legge inn snarveier på tastaturet, slik at vanlige ord kan skrives raskere.

Mange profesjonelle transkribenter bruker også fotpedal, noe som gjør prosessen raskere. Ved hjelp av pedalen kan lydklippet pauses og startes, uten at hendene forlater tastaturet. Når du transkriberer kan hyppig stans og spoling være en tidstyv.

 Om du ikke transkriberer til vanlig, er kanskje de overnevnte tipsene en mager trøst. Du har sannsynligvis verken fotpedal eller tid til å lære touch-metoden. Ønsker du rask overføring av lyd til tekst, kan det derfor være smart å få hjelp av en transkribent.

 

  • Øvelse gjør mester!
  • Lær touch-metoden på tastaturet
  • Programmer inn snarveier på tastaturet
  • Bruk fotpedal for enkel start/stopp
  • Få hjelp av transkribent
Lydopptaker for transkribering

Lyd til tekst | Krav til transkribering

Det stilles ofte ulike krav til transkribering. Hvilke krav som gjelder, avhenger i stor grad av hvem det transkriberes for. Noen ønsker at man skal anvende transkripsjonsnøkler, mens andre ønsker en enkel gjengivelse av innholdet.

I de fleste tilfeller er det krav til at man oppgir hvem som snakker. Det er gjerne flere personer i lydklippet som prater, og disse bør kunne adskilles.

Det stilles også ulike krav til transkribering basert på transkripsjonsmetode. Under intelligent verbatim transkripsjon vil for eksempel pauseord fjernes. Under verbatim transkripsjon skal pauseord som «eeh…» inkluderes.

Automatisk transkribering via PC

Trenger du hjelp med å overføre lyd til tekst?

Transkribering kan være tidkrevende. Dette gjelder enten det er snakk om manuell eller automatisk transkribering. Som regel lønner det seg å velge manuell transkribering, siden du da vet at overføringen er pålitelig.

Ønsker du å få fortgang i prosessen kan du lære deg gunstige skriveteknikker, eller skaffe fotpedal. For de fleste er kanskje ikke dette så aktuelt, med mindre de transkriberer til daglig. Et alternativ er å få hjelp til transkribering.

Din Transkribent utfører manuell transkribering for advokater, leger, studenter og andre. Vi sørger for at innhold fra lyd overføres til tekst med stor presisjon.

Kontakt oss i dag om du lurer på noe!