Lydopptak av arbeidsgiver

Vurderer du å gjøre lydopptak av arbeidsgiver? Da bør du først sette deg inn i hvilke regler som gjelder for lydopptak på arbeidsplassen.

Det å utføre skjulte lydopptak kan i noen få tilfeller være lov. Finn ut hvor grensen går for hva som er greit og ikke, når det kommer til lydopptak på arbeidsplassen.

Lover – er lydopptak av arbeidsgiver lov?

Hvilke regler gjelder for lydopptak på jobb?

Datatilsynet har et eget skriv som omhandler lydopptak på arbeidsplassen eller i arbeidslivet. Her kan man lese alt om lydopptak som gjøres av arbeidsgiver eller arbeidstaker, og hva som er innafor.

I enkelte situasjoner kan lydopptak på arbeidsplassen være nødvendig eller nyttig. Men det betraktes også som inngripende, og skal derfor ikke utøves med mindre det er nødvendig. De generelle reglene for lydopptak gjelder. Dette betyr blant annet at:

 

  • Skjulte opptak av andres samtaler er ulovlig i henhold til straffelovens § 205 1. ledd a). Skal du gjøre et skjult opptak, skal du være en del av samtalen selv.
  • Man skal be om samtykke før man gjør et lydopptak på arbeidsplassen.
  • Det skal være en legitim grunn til at man gjør lydopptak.
Skjult lydopptak av arbeidsgiver – hva sier loven?

Kan jeg ta et skjult lydopptak av arbeidsgiver?

Det kan være ulike grunner til at noen ønsker å gjøre et skjult lydopptak av arbeidsgiver. Kanskje du ønsker å skaffe bevis for arbeidsgivers uakseptable oppførsel?

Hovedregelen er at du selv må være en del av samtalen dersom du skal gjøre et skjult lydopptak av arbeidsgiver, og at situasjonen skal være av personlig karakter.

Dette kan for eksempel handle om at din verdighet eller integritet blir påvirket, grunnet trakassering, mobbing eller at du mottar trusler av arbeidsgiver.

Ønsker du å gjøre et opptak i rent jobbrelatert sammenheng, er det ikke lovlig med skjult lydopptak av arbeidsgiver. Da må du først be om tillatelse til å gjøre et opptak.

Lydopptak av arbeidsgiver eller arbeidstaker på PC

Er avlytting av ansatte lov?

Dersom en arbeidsgiver skal gjøre lydopptak av ansatte, skal det foreligge en legitim grunn til dette, samt at de ansatte skal informeres. Dette vil for eksempel gjelde om en arbeidsgiver ønsker å spille inn samtalene mellom ansatte og kunder innen telefonsalg.

Avlytting av ansatte kan ha en såkalt nedkjølingseffekt, noe som betyr at de ansatte modererer utsagn og oppførsel fordi de vet at de blir overvåket. Avlytting kan skape uro og ubehag for de ansatte, og er ikke lovlig med mindre det er en legitim grunn for det.

Det er ikke nok å be om samtykke, siden arbeidsgiveren har et overordnet forhold til de ansatte. Det er derfor også nødvendig at det foreligger et rettslig grunnlag om lydopptak skal kunne utføres.

Generelt sett skal det veldig mye til for at en arbeidsgiver skal kunne ta lydopptak av ansatte på arbeidsplassen.

Samarbeid om lydopptak av arbeidsgiver – er det lov?

Jeg har et lydopptak av arbeidsgiver, hva gjør jeg?

Dersom du har utført et lydopptak av arbeidsgiver på lovlig vis, kan klippet brukes som bevis – for eksempel i en rettssak eller lignende.

Noen synes også det er praktisk å få lydopptaket transkribert, noe som betyr at innholdet i lydklippet gjøres skriftlig. Når du har innholdet skriftlig, blir det enklere å behandle og få oversikt over innholdet, og man kan søke på spesifikke utsagn eller ord.

Er lydopptak av arbeidsgiver lov?

Trenger du hjelp med transkribering av ditt lydklipp?

Et skjult lydopptak av arbeidsgiver er lovlig dersom du selv er til stede når opptaket skjer, og situasjonen som utspilles er av personlig art. Det kan for eksempel bety at du kan gjøre lydopptak av arbeidsgiver dersom du utsettes for hets eller mobbing av vedkommende.

Transkribering av lydopptak er praktisk, siden du da kan få en skriftlig presentasjon av innholdet i klippet. Trenger du hjelp til å transkribere et lydopptak av arbeidsgiver, kan Din Transkribent hjelpe deg.

Vi har lang erfaring innen transkribering, og sørger for at innholdet ditt transkriberes med høy presisjon. Du mottar den ferdig transkriberte teksten så fort våre transkribenter har gått gjennom den. Vi transkriberer alt innhold manuelt, slik at feil unngås.

Kontakt oss i dag, og motta hjelp med transkribering!