Lydopptak av intervju

Skal du intervjue noen i jobbsammenheng eller for akademiske grunner, som studier eller forskning, er det lurt å ta det opp, så du kan komme tilbake til det, og slipper å huske absolutt alt som blir sagt. Du kan da fokusere på å la deltakerne snakke fritt og at man får mye informasjon.

Hvis man slipper å tenke på at man forstår eller husker alt som blir sagt, kommer det frem mye mer og man kan fokusere på å stille alle spørsmålene man har med seg, og eventuelt oppfølgingsspørsmål, for å utfylle og samle inn veldig mye mer informasjon, som man kan lagre.

Når man skriver oppgave for studier eller arbeider med en forskningsartikkel eller annet lignende arbeid, er innsamlingen av data tidkrevende og det er veldig fint å kunne se tilbake gjennom informasjonen man har samlet inn via intervjuene. Man kan ikke alltid lagre selve lydfilen.

Det finnes mange retningslinjer for oppbevaring av opptak og personopplysninger. Derfor er det også lurt å få disse opptakene transkribert, slik at man kan lagre anonymisert data, i tekstform, og hente det frem når det er relevant for det man skriver, og passer inn i argumentasjonen.

En mann som planlegger lydopptak av intervju

Intervju som metode

Intervjuer er en veldig effektiv datainnsamlingsmetode, i studier og arbeid. Man får informasjon direkte fra en kilde, og kan spørre mer utfyllende og få tilsvarende utfyllende svar, i forhold til via for eksempel spørreundersøkelser eller nettsøk. Intervjuer blir som regel anonymisert i bearbeidelsen.

I arbeidet med intervjuer, er det viktig å ha gode, klare spørsmål og å gjøre deltakerne i intervjuet klar over hva det skal brukes til, passe på at de samtykker til eventuelt lyd- eller videoopptak, og at det er greit at det brukes i den sammenhengen som er planlagt. Deretter må du ha gode spørsmål.

Intervjuer blir kun så gode som spørsmålene man stiller. Prøv å få intervjuobjektene til å prate fritt om en tematikk og still åpne spørsmål, eller fyll på med oppfølgingsspørsmål hvis du ikke føler du fikk nok informasjon ut av spørsmålet ditt.

Mange åpner mer opp og tør å snakke fra levra, når man kommer en-til-en og forsikrer anonymitet. Dette fører til mer troverdig informasjon, og ofte større mengder informasjon, med bedre flyt i samtalen. Dette utgjør mye informasjon som fungerer best i tekstform. Derfor tar man lydopptak.

Liste over tips til lydopptak av intervju

Enkle tips for bearbeiding av lydopptak

Når du skal jobbe videre med et lydopptak i ettertid, lønner det seg å ha en god plan for utførelsen, godt utstyr og et gjennomtenkt oppsett for lydopptaket. Spesielt i intervjuer finnes det forskjellige feller folk går i. Det er ikke alltid man har noe bedre alternativ men her er hva vi foreslår:

Er det flere deltakere i intervjuet, og du tror det kan være vanskelig å skille mellom hvem som snakker, ta videoopptak istedenfor og sørg for at alle vises. Prøv å ta digitalt opptak på PC-en din om du har et møte på f.eks Zoom. Husk da også å spørre om tillatelse til å ta opptaket og dele det.

Bruk en ordentlig mikrofon hvis du tar opptak fysisk. Er alle deltakerne til stede fysisk, er gode mikrofoner livreddende for dem som skal arbeide videre med filene etterpå. Hvis det er mange tilstede, kan det være lurt med mer enn en mikrofon, slik at alt blir plukket opp på samme volum.

Slik sørger du altså for at arbeid som transkripsjon blir mye enklere å utføre, og det blir lettere å bruke lydopptaket, eller også da eventuelt videoopptaket som referanse, da mye kan forsvinne og bli utydelig. Det vil alltid være noen ting som skjer, som man ikke forventer, men still forberedt!

Man bruker en datamaskin til å jobbe med lydopptak av intervju etterpå

Videre arbeid med lydopptak

Det er mange grunner til å ta lydopptak av intervju. I jobbsammenheng kan et intervju være en god måte å finne nye ansatte, eller samle informasjon til prosjekter og samarbeid. Da er det lurt å ha det lagret. Så lenge alle deltakerne er innforstått med at det skal lagres eller brukes i videre arbeid.

I forskningssammenheng vil et intervju utgjøre meninger og synsinger og god innsikt i hvordan personer tenker, hva de interesserer seg for, og få god innsikt i felt som du gjerne trenger forklart eller prøver å finne ut av noe i.

I alle tilfeller hvor man avholder et intervju er det lurt å ha det lagret så godt som man kan ifølge retningslinjer og ønsker. Så lenge alle deltakerne er innforstått med at det skal lagres eller brukes i videre arbeid, er det bare å ta opp og lagre eller transkribere og lagre i tekstform.

Pass på at du følger retningslinjer for oppbevaring av personinformasjon, og at alle som deltar i intervjuet, uansett hvilket formål, vet hva det formålet er, og hvordan det lagres, og få samtykke til å ta opptak, og bruke materialet i den sammenhengen du har tenkt å bruke.

To personer som tar hverandre i hånden for å avtale lydopptak av intervju

Transkriber intervjuene dine

Få intervjuet ditt transkribert. En transkripsjon er lettere å lagre, mye sikrere og lettere å anonymisere, og lettere å finne tilbake til, når du skal arbeide videre med intervjuet. En transkripsjon lagres helt enkelt i Word formatet, som kan åpnes på de fleste enheter, DOCX.

Intervjuer blir lettere å jobbe med når de er transkriberte. Det kan hende lydkvaliteten ikke er så god, eller det er vanskeligheter med å forstå ting som blir sagt, men det kan også brukes for å enkelt dele intervjuer, klippe og lime fra, redigere inn i tekster og se tilbake på i ettertid.

Vi i Din Transkribent tilbyr god transkripsjon, av alle sorter. Uansett om du har et intervju, en samtale eller et møte tatt opp, kan vi levere deg en tekstfil med transkripsjon av lyden fra filen. Også videofiler kan transkriberes, og gjør det ofte lettere om det er flere deltakere som deltar i praten.

Vi garanterer også at vi følger alle retningslinjer forbundet med ditt prosjekt, både fra dine ønsker og etter lover og regulasjoner. Det gjelder både for lagring av materiale vi får fra deg og alt vi oppbevarer så lenge vi arbeider med dem.