Lydopptak av privat samtale

Et lydopptak av en privat samtale kan være nyttig i ulike situasjoner, og formålet med lydopptaket kan være så mangt. Kanskje du ønsker å forevige et øyeblikk? Eller ønsker du kanskje å skaffe bevis som kan brukes i retten?

Før du går i gang med lydopptak av privat samtale, bør du sette deg inn i hvilke lover og regler som gjelder. På den måten kan du unngå at lydopptaket ditt er i strid med regelverket.

Er lydopptak av privat samtale lov på PC eller andre enheter?

Er lydopptak av privat samtale lovlig?

Hos Datatilsynet kan man lese om at lovligheten rundt lydopptak reguleres av personopplysningsloven (personvernforordningen) og straffeloven. Vi tar utgangspunkt i disse lovene, siden det ikke finnes noen egen lov eksplisitt for lydopptak.

Innholdet som spilles inn regnes som personopplysninger, siden det kan avsløre alt fra identitet til sinnstilstand hos dem som prater i klippet. I noen tilfeller rammes privatpersoner av reglene i personopplysningsloven, men ikke alltid.

Den generelle regelen er at du ikke har lov til å utføre et skjult lydopptak med mindre du selv tar del i samtalen som spilles inn. Du kan også spille inn lyd fra en samtale du ikke tar del i, men da må du be om tillatelse først.

Unntaket er situasjoner som er familierelaterte og private. Det betyr at du kan spille inn lyd uten samtykke selv om du ikke er del av samtalen selv, om det er i privat/familiær sammenheng. 

 

  • Du kan spille inn lyd fra samtaler du selv tar del i som privatperson, uten å be om tillatelse først
  • Du kan gjøre et skjult lydopptak av en samtale du ikke selv deltar i, når det er i en privat eller familierelatert situasjon
  • Du kan ellers gjøre et lydopptak av samtaler du ikke tar del i om du får tillatelse til det
Lydopptak av privat samtale blir utført på en arbeidsplass

Kan jeg spille inn lydopptak av privat samtale på jobben?

I loven tas det utgangspunkt i at arbeidsplassen er en arena for utøvelse av yrkesrelaterte handlinger, og ikke familiære eller private samtaler.

På grunn av dette, vil lydopptak på jobben generelt sett rammes av både straffeloven og personopplysningslovens bestemmelser. Dette betyr at du skal ha samtykke før du spiller inn samtaler, enten det er i samtale med kollegaer eller sjefen.

Det finnes likevel unntak, også her. Opplever du for eksempel å bli trakassert eller mobbet på arbeidsplassen, kan du spille inn lydopptak uten å be om tillatelse. Grunnen til dette, er at situasjonen regnes som en privat situasjon.

Før du gjør skjult lydopptak av privat samtale på arbeidsplassen, bør du altså først finne ut om samtalen faktisk er av privat art. Berører samtalen deg som privatperson, eller er det heller snakk om noe jobbrelatert?

Kan man dele lydopptak av privat samtale med andre gjennom PC eller andre plattformer?

Kan man dele et lydopptak av privat samtale?

Den generelle hovedregelen er at man ikke kan dele et lydopptak av en privat samtale uten å først be om samtykke fra de andre som snakker i klippet. Med deling mener vi her publisering i medier, eller det å publisere klippet på Facebook eller lignende.

Du skal altså be om samtykke før en klipp kan deles, om opptaket var skjult. Personvern skal tas hensyn til, enten du har deltatt i samtalen eller ikke.

Det beste er å unngå å dele et lydopptak av privat samtale, dersom du er usikker på hvilke regler som gjelder.

Person jobber med transkribering av lydopptak av privat samtale

Transkribering av lydklipp – gjør samtalen fra opptaket skriftlig

Uavhengig av om du har et lydopptak av en privat samtale, et intervju eller lignende, kan det være nyttig å transkribere innholdet. Dette betyr kort fortalt at det som sies i lydklippet blir gjort skriftlig, slik at man kan lese innholdet.

Mange synes dette er mer praktisk enn å ha samtalen i en lydfil. Her er noen av fordelene ved å transkribere lydklipp:

  • De med svekket eller ingen hørsel kan få glede av innholdet
  • Du kan søke på ord i samtalen om du leter etter noe spesifikt
  • Det blir mye enklere å analysere innholdet i etterkant

Er det snakk om et langt lydklipp, velger mange å få hjelp til transkribering. Prosessen kan nemlig ta veldig lang tid. Dette er avhengig av både lydkvalitet, hvor fort personene i klippet snakker, språk og lignende.

Skal du få hjelp til å transkribere lyd til tekst, bør du velge en aktør som signerer en NDA (Non-Disclosure Agreement), altså en taushetspliktavtale. Da kan du føle deg helt trygg på at innholdet fra lydklippet forblir fortrolig, og ikke vil havne på avveie.

Person får hjelp med transkribering av lydopptak av privat samtale

Ønsker du hjelp med å transkribere lyd til tekst?

Lydopptak av en privat samtale kan være nyttig i mange tilfeller. Dette er som regel også lovlig så lenge du tar del i samtalen, eller om det er en rent privat/familiær samtale.

Enten du har lydopptak fra en privat samtale eller i forbindelse med intervju, avhør eller lignende, kan transkribering være nyttig.

Da blir innholdet fra samtalen i lydklippet gjort skriftlig. Du kan da behandle innholdet, gjøre det tilgjengelig for døve eller søke på elementer i samtalen. Selv om transkribering er veldig nyttig, kan det også være tidkrevende å gjøre lyd om til tekst på egen hånd.

Vi i Din Transkribent har lang erfaring med transkribering, og sørger for presis og pålitelig transkripsjon av lydinnholdet. Kontakt oss i dag dersom du ønsker at vi skal transkribere lydklippet ditt – effektivt, presist og trygt!