Lydopptak av samtaler

Lydopptak av samtaler kan være aktuelt i en rekke tilfeller. Det er for eksempel vanlig å bruke lydopptaker i forbindelse med et intervju, avhør eller en rettssak. Men det er også mange som spiller inn lyd av private samtaler.

Før du spiller inn lydopptak av samtaler, er det viktig å tenke over hva som er lovlig og ikke. Har du for eksempel tenkt til å spille inn en samtale med arbeidsgiver eller NAV? Da bør du vite hvilke lover og regler som må tas hensyn til.

Hva er formålet med lydopptak av samtaler?

Hva er formålet med lydopptak av samtaler?

Det finnes mange ulike grunner til at noen ønsker å gjøre lydopptak av samtaler. Det kan for eksempel være snakk om å forevige et minne. Et eksempel på dette er en far som spiller inn lyden av at mor leser et eventyr for barnet.

Lydopptak av samtaler kan imidlertid også handle om å dokumentere eller skaffe bevis. Lydopptak av avhør er et godt eksempel på sistnevnte. Innen forskning gjøres gjerne opptak av intervjuer for å skaffe datamateriale (dokumentasjon).

PC med lovverk: Er lydopptak av samtaler lovlig?

Er lydopptak av privat samtale lov?

Både ja og nei. Hvorvidt det et lydopptak av samtaler er lov eller ikke, vil blant annet avhenge av hvem som deltar i samtalen og i hvilken sammenheng.

Dersom det er snakk om en privat samtale mellom andre, bør du ikke gjøre lydopptak uten å ha avtalt det med personene som snakker. Er det snakk om egen privat samtale, gjelder andre regler.

Sjekk ut denne guiden om du vil lære mer om hvorvidt lydopptak av samtaler er lov eller ikke.

Sjekkliste: Er lydopptak av samtaler lov?

Hva sier Datatilsynet om lydopptak?

Ifølge Datatilsynet reguleres lovligheten relatert til lydopptak av samtaler i personopplysningsloven, men også i straffeloven. Det eksisterer ikke en egen lov som regulerer lydopptak eksplisitt.

Datatilsynet sier at innholdet i et lydopptak blir regnet for å være personopplysninger. Grunnen til dette er at stemmen til en person og det vedkommende sier kan avsløre identitet, sinnstilstand og lignende.

Personer som driver med lydopptak av samtaler seg imellom

Når er opptak av samtaler uten samtykke greit?

Datatilsynet informerer om at hovedregelen er at man kan spille inn lydopptak av samtaler uten samtykke dersom man deltar i samtalen selv. Om du skal spille inn noen andre samtaler, er hovedregelen at du må be om tillatelse i forkant.

Lydopptak av samtaler uten samtykke er imidlertid lovlig når det er snakk om rent familiære situasjoner. Far kan med andre ord spille inn lydopptak av samtaler mellom mor og barn, uten å innhente tillatelse først.

 

  • Du kan gjøre lydopptak av samtaler uten tillatelse i private/familierelaterte situasjoner
  • Du kan spille inn lyd uten samtykke av samtaler du selv deltar i
  • Du kan gjøre lydopptak av samtaler mellom andre (ikke-familierelaterte situasjoner) om du ber om tillatelse i forkant
Lydopptak av samtaler på jobben

Kan jeg gjøre lydopptak av samtaler på arbeidsplassen?

Lydopptak av samtaler på jobben vil reguleres både av personopplysningsloven og straffeloven, siden det ikke betraktes som en privat eller familierelatert arena.

Hovedregelen er derfor at du må be om samtykke før du gjør lydopptak av samtaler, enten du snakker med arbeidsgiver eller kollegaene dine. Skjult opptak er ikke lovlig, med mindre det er snakk om samtaler som er av privat betydning for deg.

Om du for eksempel blir trakassert eller mobbet på jobb, går dette sannsynligvis ut over privatlivet ditt. Da kan du gjøre et skjult lydopptak av samtaler for å skaffe bevis.

Fire personer som har samtale: Er lydopptak av samtaler lov?

Er deling av lydopptak lovlig?

Når det kommer til deling av lydopptak, er hovedregelen at du ikke skal dele lydopptak av samtaler før du har mottatt samtykke fra alle partene som prater i klippet.

Du kan med andre ord ikke dele lydopptak av samtaler som er spilt inn i skjul, eller dele klipp mot andres viten og vilje.

Person transkriberer lydopptak av samtaler

Transkribering etter lydopptak av samtaler

Etter at du har gjennomført lydopptak av samtaler, som for eksempel et forskningsintervju, kan det være ønskelig å transkribere innholdet. Når man transkriberer en lydfil vil man skrive ned alt som blir sagt, slik at man får en skriftlig versjon av innholdet.

Transkribering har mange fordeler. Innholdet blir lettere å analysere, dele og søke i. I tillegg vil flere kunne få nytte av innholdet, siden du også når ut til personer med nedsatt hørsel.

Mange synes imidlertid at transkribering av lydopptak av samtaler kan være tidkrevende og vanskelig. Dette gjelder spesielt når samtalen bærer preg av folk som snakker fort, utydelig eller i munnen på hverandre. Den tekniske lydkvaliteten har også mye å si.

Dame som jubler fordi hun får hjelp med transkribering av lydopptak av samtaler

Motta hjelp til transkribering

Har du planer om å gjøre lydopptak av samtaler? Da lurer du kanskje på hvor grensene går for hva som er lovlig og ikke. Hovedregelen er at du må være en del av samtalen selv, eller kun benytte lydklippet for private formål, om du skal kunne spille inn uten samtykke.

Ellers gjelder det å informere alle partene om at lyden spilles inn, slik at du har alt på det rene. I etterkant ønsker du kanskje å transkribere lydklippet, og dette kan vi hjelpe deg med.

Bestill presis og effektiv transkribering av lydopptak i dag, og få de første 500 ordene gratis!