Har du lydopptak fra gamle dager?

Lydopptak fra gamle dager kan vekke nostalgi og følelser, og de kan også gi oss et innblikk i norgeshistorien. Kanskje har du funnet noen gamle lydklipp på loftet, der du kan høre oldefar snakke?

Dersom du finner et gammelt lydopptak fra gamle dager, kan det være ønskelig å bevare det best mulig for ettertiden. Vi skal her gi deg noen tips, slik at klippet kan gi glede også til kommende generasjoner.

Lydopptak fra gamledager transkriberes på PC

Litt om lydopptakets historie i Norge

Ifølge historikerne stammer Norges første lydopptak fra 1879. I dette klippet kan man høre en musikkhandler som synger på Klingenberg i Oslo. Mange interesserte dukket nok opp på fremvisningen av den mystiske maskinen som kunne spille inn lyd, for mer enn 140 år siden.

Det var en fonograf som ble brukt til å spille inn lyden. Fonografen ble oppfunnet to år tidligere, i 1877, av Thomas Edison. Denne innretningen kunne gravere lyd inn i tinnfolie, og er ganske langt fra dagens moderne løsninger.

Under andre verdenskrig var det et økende behov for innspilling av lyd og avlytting, og man brukte da hovedsakelig magnetiske bånd. Videre på 1980-tallet, ble det mer vanlig å bruke kassetter eller diktafoner med mini-kassetter når man skulle spille inn lyd.

Diktafonen ble hyppig brukt helt til 2000-tallet, men ble snart erstattet av dagens smarttelefoner og apper. I dag kan man enkelt ta opp lyd på PC og andre enheter, helt gratis.

Få innblikk i historien gjennom lydopptak fra gamle dager

Lydopptak fra gamle dager kan gi et innblikk i historien

Har du funnet eldre lydopptak fra gamle dager? Da sitter du kanskje på en liten skatt! Lydopptak kan for eksempel inneholde sang, historier eller samtaler som er flere titalls år gamle, og kan være interessant å lytte til i dag.

Har du kanskje ryddet i gamle kasser på loftet og funnet et lydopptak fra gamle dager? Da kan det være spennende å høre på klippet, men pass på at du behandler lydbåndet varsomt.

Sjekkliste – hva gjør man med lydopptak fra gamle dager?

Hva bør du gjøre om du finner lydopptak fra gamle dager?

Dersom du finner lydopptak fra gamle dager, anbefaler vi deg å ta lydbåndet eller opptakeren til en spesialist. Vedkommende kan kanskje digitalisere lydklippet, slik at du kan lagre det på datamaskinen din eller lignende.

I noen tilfeller er filmen lydklippene er spilt inn på så gamle og skjøre at man ikke klarer å «redde» det. Men ta gjerne klippet med til en fotograf eller lignende som har spesialisert seg på eldre filmer eller lydopptak fra gamle dager. Det er mulig du kan få hjelp!

Transkribering av lydopptak fra gamle dager

Transkribering av lydopptak fra gamle dager

Det kan også være praktisk å få transkribert lydopptak fra gamle dager. Dette innebærer at det som sies (eller synges) i klippet gjøres skriftlig. På den måten blir det ofte enklere å tolke hva som blir sagt i klippet, og du kan enkelt dele innholdet med de rundt deg.

Transkribering av lydopptak fra gamle dager er også praktisk med tanke på at personer med svekket hørsel kan få glede av innholdet. Du vil også kunne søke på ord som blir sagt i klippet, slik at du enkelt finner det du leter etter.

Ellers kan transkribering av eldre lydklipp være nyttig i forbindelse med historiske studier. Du kan enkelt analysere innholdet når det er skriftlig.

Husk også at talemåten var noe annerledes i gamle dager, og at lydkvaliteten er så som så. Sjansen er derfor stor for at du får bedre forståelse for innholdet i klippet dersom du har det skriftlig foran deg.

Personer jobber med transkribering av lydopptak fra gamle dager

Motta hjelp med transkribering av gamle lydklipp

Lydopptak fra gamle dager kan inneholde mye verdifull informasjon, og kan dessuten være lærerike å høre på. Det er imidlertid nyttig å få lydklippet transkribert, slik at det blir enklere å analysere, formidle og tolke hva som blir sagt i klippet.

Transkribering av eldre lydklipp kan være tidkrevende, både på grunn av lydkvalitet, talemåte og bakgrunnsstøy. Dersom du ønsker hjelp med å overføre innholdet fra lyd til tekst, finnes det imidlertid hjelp å få.

Vi i Din Transkribent jobber med transkribering på daglig basis, og hjelper deg gjerne med å forevige innholdet fra et eldre lydopptak. Kontakt oss i dag, og få hjelp med transkribering – raskt og effektivt!