Lydopptak fra Skype

Det finnes mange situasjoner hvor et lydopptak fra Skype kan være til stor hjelp. Skype-samtaler kan tas opp, og det gjelder både video og lyd. Å gjøre opptak av samtalen på PC-en er den beste måten å ta opp digitale møter, intervjuer og vanlige samtaler, på.

Et lydopptak av et møte kan brukes til veldig mye. Man kan skrive referat i etterkant, man kan bruke lyden til å transkribere dem, som igjen kan brukes til veldig mye, og som gjør at mange flere kan få med seg hva som har skjedd på møtet, og man kan henvise til interessante punkter, mye lettere.

Intervjuer som skal brukes i etterkant, men har måtte blitt gjennomført digitalt, er også gode eksempler på situasjoner hvor digitale opptak av Skype-samtaler er veldig nyttige. Man kan da gå gjennom intervjuet flere ganger og analysere svarene på en helt annen måte, enn via f.eks. notater.

Man skal selvfølgelig være forsiktig når man tar opp både lyd og video av noen andre. Spør om samtykke, og vær klar på hva du skal bruke det til. Hvis det er snakk om intervjuer, er det vanlig praksis å få signert et samtykkeskjema, mens i jobbmøter, er det naturlig å få tillatelse muntlig.

Ta opp videosamtaler

Man kan også ta opp videosamtaler, som kan brukes til det samme, men også har flere muligheter. Man kan for eksempel strømme videosamtalen på nett, hvis man har noe man skal dele, eller bare lagre en videofil av samtalen, som kan vises frem, eller redigeres og bearbeides videre.

Hvis man skal ta opp et møte eller en samtale med flere personer, kan det i mange sammenhenger være lurt å ha video opptak i tillegg. Da blir det lettere å få med seg hvem som snakker, ettersom man kan se det på skjermen, mens man lytter. Dette utgjør en større forskjell enn mange tror.

En videosamtale kan brukes til mye mer, som sagt, men fungerer likevel til de samme tingene som en lydfil. Man kan alltids hente ut en lydfil fra en videofil, men ikke motsatt. Det er lurt å ha det beste råmaterialet man kan, så kan man heller dele det opp i etterkant, hvis det er behov for det.

Ta lydopptak

Forskjellige metoder for opptak passer til forskjellige formål, og situasjoner. Man trenger ikke alltid å bruke en taperecorder for å ta opp lyd, og man trenger ikke alltid et kamera for å ta opp video. Man kan gjøre begge delene digitalt, slik at man får god lydkvalitet og sørger for lett lagring.

Det finnes forskjellige programmer og apper man kan bruke for å gjøre opptak, og det er bare å søke i søkemotorer eller appbutikker for å finne dem. Mange av disse kan også strømme både lyden og videoen, som kan være nyttig i enkelte situasjoner, hvis man vil dele det som skjer i opptaket direkte.

Man kan jo selvfølgelig også ta opptak med en opptaker i rommet, men det vil da svekke lydkvaliteten, ettersom at opptakeren da må ta opp lyden fra en annen kilde, istedenfor på en PC eller en mobiltelefon, slik at det blir lagret digitalt, med like god kvalitet som det blir sendt.

Motta hjelp til transkribering

Transkriber samtalen!

Å transkribere samtalen, gir deg veldig mange muligheter. Et skriftlig dokument, verbatim eller ikke, kan brukes til å bearbeide informasjonen mye lettere. Dette er veldig nyttig i forskning eller utviklingsarbeid, og kan også brukes til å hente ut sitater til nettsider eller reklamefilmer.

En transkripsjon foregår i etterkant av samtalen, så jo bedre lyd- eller videofil man har jo bedre er det for en transkribent å jobbe med. Transkripsjon tar ofte lengre tid enn forventet, og er gjerne et arbeid man skulle hatt hjelp til. Din Transkribent kan hjelpe deg med akkurat dette!

Våre dyktige og erfarne medarbeidere kan hjelpe deg med all slags transkripsjon. Så om du har et møte eller et intervju, eller hva enn det skulle være, som du vil ha gjort om fra en lyd- eller videofil til en tekstfil, så kan du stole på at enderesultatet blir bra, uten å stresse over tidsbruk.