Lydopptak fra Skype

Det finnes mange situasjoner hvor et lydopptak fra Skype kan være til stor hjelp. Skype-samtaler kan tas opp, og dette gjelder både video og lyd. Å gjøre opptak av samtalen på PC-en er den beste måten å ta opp digitale møter, intervjuer og vanlige samtaler på.

Et lydopptak fra et møte kan brukes til veldig mye. Man kan for eksempel skrive referat i etterkant. Man kan også bruke lyden til å transkribere møter, noe som igjen gjør at flere kan få med seg hva som har skjedd på møtet. En kan også henvise til interessante punkter i møtet, langt enklere.

Intervjuer som skal brukes i etterkant, men som har måttet blitt gjennomført digitalt, er også gode eksempler på situasjoner hvor digitale opptak av Skype-samtaler er veldig nyttige. Man kan da gå gjennom intervjuet flere ganger og analysere svarene på en helt annen måte, enn via f.eks. notater.

Man skal selvfølgelig være forsiktig når man tar opp både lyd og video av noen andre. Spør om samtykke, og vær klar på hva du skal bruke det til. Hvis det er snakk om intervjuer, er det vanlig praksis å få signert et samtykkeskjema, mens i jobbmøter, er det naturlig å få tillatelse muntlig.

Samtale på Skype vist med snakkebobler

Ta opp videosamtaler

Man kan også ta opp videosamtaler, og disse opptakene byr på flere muligheter. Man kan for eksempel strømme videosamtalen på nett, hvis man har noe man skal dele. Man kan også lagre en videofil av samtalen som kan vises frem, redigeres eller bearbeides videre.

Hvis man skal ta opp et møte eller en samtale med flere personer, kan det i mange sammenhenger være lurt å ha videoopptak i tillegg. Da blir det lettere å få med seg hvem som snakker, ettersom man kan se samtalen på skjermen mens man lytter. 

En videosamtale kan brukes til mye mer,  og fungerer stort sett til de samme formålene som en lydfil. Man kan alltids hente ut en lydfil fra en videofil. Det er lurt å ha det beste råmaterialet man kan få, og så kan man heller dele det opp i etterkant ved behov.

Opptak av samtale på Skype

Ta lydopptak

Forskjellige metoder for opptak passer til ulike formål. Man trenger ikke alltid å bruke en taperecorder for å ta opp lyd, og man trenger ikke alltid et kamera for å ta opp video. Man kan gjøre begge deler digitalt, slik at man får både god lydkvalitet og enkle lagringsmuligheter.

Det finnes mange forskjellige programmer og apper for lydopptak på iPhone, Windows og andre enheter. Disse kan du finne ved å søke i søkemotorer eller app-butikker. Mange av appene lar deg strømme både lyd og video, noe som kan være nyttig om du vil dele opptaket direkte.

Man kan også ta opptak med en opptaker i rommet. Dette vil som regel svekke lydkvaliteten, ettersom opptakeren må ta opp lyden fra en annen kilde istedenfor på en PC eller mobiltelefon. 

Tips til lydopptak fra Skype

Transkriber samtalen!

Å transkribere samtalen gir deg veldig mange muligheter. Et skriftlig dokument, verbatimt eller ikke, kan brukes til å bearbeide informasjonen mye lettere. Dette er veldig nyttig, og da spesielt innen forskning eller utviklingsarbeid. 

Transkripsjon foregår i etterkant av samtalen. Jo bedre lyd- eller videofil man har – jo enklere er det å jobbe med transkriberingen etterpå. Transkripsjon tar ofte lengre tid enn forventet, og er gjerne arbeid man trenger hjelp til. Din Transkribent kan hjelpe deg med akkurat dette!

Våre dyktige og erfarne medarbeidere kan hjelpe deg med all slags transkripsjon. Enten du har et møte eller et intervju som du vil ha gjort om fra lyd- eller videofil til tekstfil, kan du stole på at sluttresultatet blir bra!