Lydopptak i arbeidsforhold

Lydopptak i arbeidsforhold er i mange tilfeller ulovlig, blant annet fordi det kan ha en nedkjølingseffekt og oppleves som belastende for arbeidstakere. Det finnes imidlertid også klare regler for hvorvidt en ansatt kan gjøre skjulte opptak av arbeidsgiver.

Her skal vi se nærmere på hva som er lov og ikke når det kommer til lydopptak i arbeidsforhold.

Person med datamaskin presenterer lover: Er lydopptak i arbeidsforhold lov?

Generelle regler for lydopptak

Før vi ser nærmere på lydopptak i arbeidsforhold spesifikt, skal vi gi deg en oversikt over hvilke generelle regler som gjelder. Dersom man spiller inn lyd og har fått samtykke av alle parter, er lydopptak som regel helt uproblematisk.

Men dersom det er snakk om skjult lydopptak, gjelder det å trå forsiktig. Siden innholdet i en samtale kan avsløre hvem som snakker, betraktes innholdet som personopplysninger.

Det er ikke regler som gjelder for lydopptak spesifikt i personopplysningsloven, og derfor skal lydopptaket utføres i henhold til de generelle reglene som oppgis i regelverket.

Det som imidlertid er lovfestet, er at hemmelig opptak/avlytting av andres samtaler er forbudt. Dette kan du lese mer om i straffelovens paragraf 205, ledd 1 a). Du kan med andre ord bare ta skjulte opptak av samtaler som du selv deltar i.

Forstørrelsesglass: Alt om lydopptak i arbeidsforhold

Når er lydopptak i arbeidsforhold lov?

Det finnes klare regler for lydopptak i arbeidsforhold. Disse finnes først og fremst for å beskytte arbeidstakere – som blir betraktet som den «svake» parten i et arbeidsforhold. Generelt skal det veldig mye til før lydopptak på jobben er lov.

Bedrifter skal ta hensyn til de ansattes personvern, og må dessuten be om samtykke før eventuelt lydopptak kan finne sted. Dette skyldes at bedriften må ha et rettslig grunnlag for å kunne spille inn lyd.

Det holder imidlertid ikke bare med samtykke, noe som skyldes at arbeidstakere kan føle seg presset til å akseptere at innspilling finner sted. De som rammes av opptaket skal informeres, og opptaket skal dessuten utføres med et klart og legitimt formål.

Lydopptaket kan dessuten bare lagres så lenge som det er nødvendig for å kunne oppfylle formålet, og skal slettes innen en viss tid. Det er også viktig at informasjonssikkerheten ivaretas. Opptaket skal for eksempel ikke kunne havne på avveie.

 

  • Rettslig grunnlag (samtykke)
  • Den som spilles inn skal informeres om det
  • Tydelig og legitimt formål
  • Begrenset lagring av klippet
  • Informasjonssikkerhet må ivaretas
Liste med lover: Når er lydopptak i arbeidsforhold lov?

Andre regler for lydopptak i arbeidsforhold

Det finnes også spesielle regler som gjelder for lydopptak i arbeidsforhold. Når innspilling av lyd foregår på arbeidsplassen, gjelder pliktene og rettighetene som listes opp i personvernforordningen (GDPR).

Det betyr at den som er rammet har rett på innsyn i lydfilene. Ifølge personvernforordningen kan du også be om sletting.

Snakkebobler: Er lydopptak i arbeidsforhold lovlig?

Kan man ta opp en samtale med sjefen?

Som ansatt kan du kanskje ha et ønske om å gjøre et skjult lydopptak av arbeidsgiver. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom du ønsker å skaffe dokumentasjon som beviser at arbeidsgiver trakasserer, mobber eller på annen måte har uakseptabel oppførsel.

Arbeidstakere kan også ønske å gjøre lydopptak på jobb for å avdekke andre kritikkverdige forhold. Her er det viktig å huske på at skjult lydopptak kun kan finne sted dersom følgende krav oppfylles:

  • Du er selv en del av samtalen
  • Situasjonen er av personlig karakter (f.eks. at du blir trakassert eller truet)

Dersom situasjonen er av ren profesjonell karakter, er det ikke lovlig å gjøre skjult lydopptak. Forholdene som avdekkes skal være av betydning for den som utfører innspillingen personlig.

Personer transkriberer lydopptak: Kan du spille inn lyd i et arbeidsforhold?

Videre behandling av lydopptak

Når du har gjort et lydopptak kan det være praktisk å behandle det – for eksempel slik at det klargjøres for videre analyse. Dette kan for eksempel være aktuelt om man ønsker å bruke et lydopptak som bevis i retten.

Et lydopptak av arbeidsforhold som avdekker kritikkverdige forhold, kan for eksempel være kjekt å ha i skriftlig form. Dette kan du enkelt oppnå ved å transkribere lydfilen – altså skrive ned alt som blir sagt i klippet.

Dersom du har en skriftlig versjon av samtalen, er det blant annet lettere å få oversikt over hvem som sier hva. I transkripsjonen vil det oppgis hvem som snakker, noe som er veldig praktisk.

Personer jobber på PC: Er lydopptak i arbeidsforhold greit?

Motta hjelp med transkribering

Lydopptak i arbeidsforhold kan være aktuelt i mange situasjoner. Samtidig skal man være klar over at spesielle kriterier må oppfylles for at slik innspilling skal være lovlig. Dette gjelder enten arbeidsgiver spiller inn lyd av ansatte, eller omvendt.

Uansett – dersom du har et lydopptak og ønsker det skriftlig, kan Din Transkribent hjelpe deg. Det å transkribere lydklipp kan være tidkrevende og tungvint – spesielt om det er snakk om et lengre klipp.

Kontakt oss i dag, og få rask og enkel transkriberingshjelp!