Lydopptak Mac

Lydopptak på Mac kan være nyttig dersom du ønsker å spille inn det som blir sagt under en forelesning på skolen. Mange har med seg Mac på forelesning, og det er ofte enklere å spille inn lyd enn å ta notater underveis. Da kan du dessuten følge med på det som blir sagt.

Mange er usikre på hvordan lydopptak på Mac gjøres. Akkurat det skal vi nå se nærmere på. Vi skal også gi deg noen tips som sikrer best mulig lydkvalitet!

Lydopptak

Hvordan ta lydopptak på Mac?

Lydopptak på Mac kan enkelt gjøres ved hjelp av en lydopptaker-app på enheten. De fleste Mac-enheter har allerede en lydopptaker ferdig installert. Denne appen kalles «Taleopptak» eller «Voice Memos», og er veldig enkel å ta i bruk:

  1. Åpne appen «Taleopptak»
  2. Klikk på den røde knappen for å spille inn
  3. Stans opptaket ved å klikke på de to røde strekene (pause-symbol)

Prosessen er veldig rett-frem, noe som gjør at alle kan få glede av appen. Bruk den for eksempel til å spille inn en sang du har laget, eller til å spille inn forelesninger!

Taleopptak mac

Hvor lagres taleopptak på Mac?

Når du er ferdig med å gjøre lydopptak på Mac kan du lagre opptaket ved å klikke på knappen «Ferdig». Da vil lydopptaket lagres i selve appen, slik at du enkelt kan finne frem til det ved behov.

Du kan også dra .m4a-filen over til Desktop eller lagre det andre steder om du foretrekker det. Dersom du åpner lydklippet utenfor Taleopptak-appen, åpnes det automatisk i Apple Music. Du kan imidlertid velge å spille det av i andre programmer også.

Lydkvalitet

Slik sikrer du best lydkvalitet

Når du gjør lydopptak med Mac, er det en fordel om du sikrer best mulig lydkvalitet. Skal du for eksempel spille inn lyd under en forelesning, kan du med fordel sitte fremst for å fange opp alt foreleseren sier. Ved for stor avstand kan nemlig lydklippet få dårlig kvalitet.

Best mulig lydkvalitet får du ved å sitte nærme den som snakker, og ved å unngå støykilder. Dette vil også gjøre det enklere å transkribere lydfilen i etterkant. Her er noen tips til hvordan du kan oppnå best mulig lydkvalitet ved lydopptak på Mac:

  • Gå til «Systemvalg» og «Lyd», og sørg for at «Lyd inn»-innstillingene er optimale (her kan du blant annet velge «Reduser støy fra omgivelsene» og justere volum.
  • Ha Mac-enheten i nærheten av lydkilden
  • Unngå støyfulle omgivelser
Transkribering

Motta hjelp til transkribering!

Lydopptak med Mac kan være nyttig i flere situasjoner – som for eksempel når du er på forelesning og vil slippe å ta notater underveis. Det er enkelt å gjøre lydopptak på Mac ved hjelp av apper som «Taleopptak», og du kan lagre filen lokalt på enheten.

Best mulig lydkvalitet får du ved å ha optimale lydinnstillinger og ved å sitte i passe avstand fra lydkilden. Det er også en fordel om du kan unngå bakgrunnsstøy.

Når du har et ferdig lydklipp, kan det være greit å transkribere innholdet. Dette betyr at du overfører innholdet fra lyd- til tekstformat. Transkripsjon gjør innholdet søkbart, noe som er veldig greit for eksempel når du skal lese til eksamen.

Din Transkribent kan transkribere lydklippene for deg, raskt og presist. Kontakt oss i dag for mer informasjon!