Lydopptak med iPhone

Lydopptak av en samtale eller intervju, kan gjøres enkelt med en iPhone. Det finnes både enkle og mer avanserte alternativer for apper man kan bruke for å ta opp lyd. Det finnes også utstyr man kan bruke for å få bedre lyd, både i kvalitet og tilpasset til forskjellige situasjoner.

Taleopptak har egen app på iPhone som kommer som standard. Denne fungerer slik man hadde forventet. Litt som å bruke film-funksjonen på kameraet, men uten bilde. En stor knapp for start opptak, og et trykk på samme knapp igjen for å stoppe opptaket, med noen enkle valg og verktøy.

Kvaliteten på opptak gjort med mobiltelefoner har blitt mye høyere nå som telefonene våre har blitt så avanserte og teknologien for diverse deler som mikrofon og høyttaler har kommer mye lengre og blir laget mindre, som resulterer i bedre lyd både fra telefonsamtaler og når man tar opp lyd.

Transkripsjon er et fint verktøy for videre arbeid med et lydopptak i etterkant av selve opptaket. Ved å kunne lete frem til informasjon i tekstform istedenfor å prøve å høre seg frem til hvor i opptaket det skjedde, det man leter opp, sparer man mye tid og slipper unna en god del stress.

Fire personer som samarbeider om å finne en lydopptak app

Taleopptak app

Det finnes mange apper for taleopptak til iPhone. Alt fra den appen som allerede er installert som standard, med de enkle valgmulighetene for både opptak eller avspilling, samt mer avansert programvare som lar deg ta i bruk effekter, eller velge hvilken type rom man er i, når man tar opp.

Slikt kan utgi en stor forskjell, da ulike innstillinger for fjerning av bakgrunnsstøy og hvor mye klang man vil ha i et rom kan hjelpe deg med å få bedre lydfiler. Apper kan også ha gode verktøy for avspilling eller redigering av lydfiler i etterkant. Det finnes mye å velge i og løser ulike problemer.

Søk helt enkelt etter «taleopptak» i app butikken og du finner flere valgmuligheter. Finn ut hva dine behov er, både for selve prosessen med å ta opp lyden, men også bearbeidelse av lyden i etterkant. Skal man bruke et lydopptak som referanse til noe, lønner det seg med klar lyd.

Det blir da lettere å høre hva som blir sagt eller skjer i lydfilen, når man hører tilbake på den, eller for andre, hvis man skal presentere eller dele lyden. En transkripsjon hjelper også i denne delen av arbeidet med et lydopptak. Det er lettere å finne frem til selv, og enklere å redigere og dele.

Liste med alternativer for lydopptak

Alternativ for lydopptak

Man kan ta opp lyd på forskjellige måter, og det avhenger litt av hva man skal ta opp, hvilke omgivelser man tar opp i, hvor mange som deltar og hvordan man skal jobbe med lydopptaket i etterkant. Du kan bruke en egen enhet for opptak av lyd, eller en mobiltelefon med riktig app.

Du kan leie, kjøpe eller låne en diktafon, som det også finnes mye godt ekstrautstyr til, som gir deg god kvalitet i dine opptak, uansett form, sted og formål. Disse er veldig gode til intervjuer som skjer fysisk, og hvor alle har muligheten til å være relativt nært mikrofonen.

Det finnes også utstyr for å ta opp med diktafon på større områder, men da vil det lønne seg å ikke ha så mye bakgrunnslyd som kan være forstyrrende og blande seg inn i praten. Du kan da også bruke flere opptakere, for å få sentraliserte opptak fra flere steder i gruppen.

Mange samtaler, møter og intervjuer foregår for tiden, og vil mest sannsynligvis bli holdt en stund fremover, digitalt. Digitale møter kan tas opp direkte gjennom lydkilden, enten det er en telefon eller en PC. Ved å ta opp en samtale på denne måten, slipper du å bruke ekstern høyttaler og mikrofon.

PC med dokument: Lydopptak med iPhone

Videre bearbeidelse av lydopptak

Når du har utført intervjuet ditt, hatt samtalen din, holdt møtet ditt eller på annet vis utført lydopptaket ditt, er det også ting du bør ha i tankene for videre arbeid med opptaket. Et alternativ for videre arbeid er transkripsjon. Dette er til hjelp for veldig mange formål.

En transkripsjon er tekster skrevet basert på lydfilene. Enten ord for ord, med alle lyder og uklarheter tatt med, helt ned til stamming, halve ord og hosting, eller «tolket» til ordentlig språk, hvor du også får med alt som blir sagt, men det er lettere å arbeide med og lese i ettertid.

Ferdige transkripsjoner vil kunne legges ved når man deler lydopptaket, for å gjøre det klarere for andre som skal høre, eller gjøre det enklere å finne frem til spesifikk informasjon fra lydopptaket i forskning eller jobbsammenheng, som man kan klippe og lime inn i for eksempel e-mailer.

Mange velger å få intervjuer spesielt, transkriberte. Noen intervjuer har problemer med lydkvalitet eller vil klargjøre dialekter og sørge for at ingenting blir misforstått. Det blir gjort lettere i en god transkripsjon, hvor alt som er tydelig nok i lydfilen, vil kunne være lesbart og forståelig.

To personer hilser i jobbsammenheng: Er lydopptak i arbeidsforhold lovlig?

Få levert ferdige transkripsjoner!

Vi har gode transkribenter i arbeid her hos Din Transkribent. Vi kan levere ferdige transkripsjoner av dine lydopptak kjapt, og enkelt. Å skrive et helt møte eller intervju fra lyd til tekst tar lang tid, og det er ikke arbeid som passer for alle. Vi har et godt øre og vil gjerne hjelpe deg, og gi dine opptak et løft.

Du kan stole på at arbeidet blir utført av profesjonelle aktører, og at alle retningslinjer blir opprettholdt, og fokusere på andre deler av arbeidet, mens vi gjør jobben for deg. Transkripsjon er veldig nyttig, men ikke alle har tid til det i sine prosjekter, da det som sagt er tidkrevende.

Vi kan levere transkripsjon på både norsk og engelsk, verbatim eller ikke. Så har du et opptak av et møte, et intervju, en samtale eller noe annet som skjer, enten lyd eller video, kan vi hjelpe deg, og gjøre jobben for deg, uansett formål eller sammenheng.