Lydopptak på møte

Lydopptak på møte kan være praktisk når man ønsker å kunne fordype seg i det som blir sagt i etterkant. Det kan også være praktisk å spille inn møtet dersom det er noen som ikke har mulighet til å delta. Men når er det egentlig lov å spille inn lyd fra møter?

Finn ut om lydopptak på møte er lovlig i din situasjon, og hva du eventuelt må huske på av regler.

Personer på møte: Er lydopptak på møte lov?

Hvorfor ønsker noen å gjøre lydopptak på møte?

Mange arbeidsgivere synes det er praktisk å gjøre et lydopptak på møte dersom det er møtedeltakere som ikke kunne komme. Kanskje du har noen ansatte som er sykemeldt eller på ferie? Med et lydopptak kan de enkelt sette seg inn i møtet i etterkant.

Det er også veldig praktisk å gjøre et lydopptak av møte dersom man ønsker å lage et møtereferat som skal deles ut til ansatte etterpå.

I noen situasjoner det arbeidstakere eller andre parter som ønsker å gjøre lydopptak på møte. Dette kan gjøres for å kunne utdype seg i innholdet etterpå, eller for å skaffe bevis for mindre bra forhold på arbeidsplassen. Kanskje du blir mobbet eller trakassert?

Er lydopptak på møte lovlig?

Er det lov å utføre lydopptak på møte?

Som arbeidstaker kan du ikke ta skjult lydopptak på møte eller i andre jobbsammenhenger uten å informere de øvrige partene først. Du må altså ha samtykke for å kunne spille inn lyd. Unntaket er dersom hendelsen som spilles inn er av personlig karakter for deg.

Om du for eksempel blir trakassert, truet eller mobbet på arbeidsplassen, kan du spille inn lyden som bevis. Et skjult lydopptak på møte kan i slike tilfeller være aktuelt. Les mer om lydopptak av arbeidsgiver på bloggen vår.

For arbeidsgivers del, skal det alltid gis beskjed til ansatte (og andre) før lydopptak på møte utføres. Her er det veldig strenge regler, og arbeidsgiver kan ikke spille inn lyd med mindre det er gitt samtykke.

Mann leser lovverket på nettbrett: Er lydopptak på møte lov?

Hva sier Datatilsynet om lydopptak i arbeidsforhold?

Ifølge Datatilsynet er det en rekke lover å forholde seg til med tanke på lydopptak på møte eller i andre jobbsammenhenger. Hovedregelen er at man alltid skal be om samtykke og gi informasjon til de det gjelder før et lydopptak blir gjennomført.

Dersom arbeidsgiver skal kunne ta et lydopptak på jobb, holder det imidlertid ikke bare med samtykke. Arbeidsgiver må også ha et legitimt formål med innspillingen. Grunnen til dette er at styrkeforholdet mellom arbeidsgiver og ansatt er skjevt, og at arbeidstaker skal beskyttes.

Det sal generelt sett veldig mye til for at arbeidsgiver skal kunne ta lydopptak på møte. Men om alle gir sitt samtykke og det er et legitimt formål med innspillingen, er det helt problemfritt.

Person som jobber på datamaskin: Er lydopptak på møte tillatt?

Er deling av lydopptak fra møte lov?

Hvorvidt det er lov å dele et lydopptak fra et møte, vil avhenge mye av den enkelte situasjonen. Om du har gjort et skjult lydopptak på møte, er det viktig å være forsiktig med å eksponere deltakerne i klippet for eksempel på nett.

Om alle i klippet derimot har gitt samtykke til å bli spilt inn (og sagt seg enige i at du kan dele klippet), er det helt innafor. Det er alltid ryddig å be om samtykke før du eventuelt deler lydopptak av andre, for eksempel på Facebook eller lignende.

Transkribert tekst fra lydopptak på møte

Transkribering av lydopptak fra møte

Dersom du har et lydopptak fra møte, er dette gjerne spilt inn med formål om å deles med dem som av ulike grunner ikke kunne delta. Har du informert om at lydopptaket skulle spilles inn på forhånd, er prosessen som regel helt lovlig.

Det kan være nyttig å få transkribert lydopptak fra møte. Da kan du nemlig få en skriftlig representasjon av møtets innhold, noe som er praktisk. På den måten kan innholdet også nå ut til dem som har nedsatt hørsel eller lignende.

Personer som mottar møtereferat: Er lydopptak på møte lov?

Send et skriftlig møtereferat til alle på jobben

I etterkant av et møte kan det også være nyttig å sende ut et skriftlig møtereferat. Dersom man har gått gjennom mye og detaljert informasjon, er det fort gjort å glemme viktige opplysninger.

Ved å sende ut et møtereferat til dine ansatte i etterkant av møtet, kan du forsikre deg om at ingen har gått glipp av viktig informasjon. Du kan lage et møtereferat ved å transkribere lydopptak av møte, noe du enten kan gjøre selv eller få hjelp til.

Mann som transkriberer lydopptak fra møte

Motta hjelp med transkribering av lydopptak fra møte

Har du gjort et lydopptak under et møte, og ønsker å få innholdet i skriftlig form? Da er transkribering løsningen. Siden det å transkribere ofte er veldig tidkrevende, kan det være greit å få hjelp til akkurat dette.

Din Transkribent har lang erfaring med transkribering, og lager gjerne et praktisk møtereferat for deg.

Kontakt oss i dag, og motta de 500 første ordene gratis!