Lydopptak på Windows 10

Har du behov for å gjøre et lydopptak på Windows 10? Da er du kanskje usikker på fremgangsmåte, eller hvordan du får best lydkvalitet.

Windows 10 er et operativsystem som ble lansert i 2015. I denne Windows-versjonen får du tilgang på en rekke smarte apper, inkludert en lydopptaker. Windows Voice Recorder er nokså enkel i bruk, så snart du har prøvd programmet en gang eller to.

Lydopptak med Windows 10

Hva er Windows Voice Recorder?

Windows Voice Recorder er et gratis verktøy som lar deg utføre lydopptak på Windows 10. Mange PC-er med Windows 10 har allerede programvaren ferdig installert på enheten. Dersom du ikke finner verktøyet, kan det lastes ned.

 Det brukervennlige verktøyet kan enkelt lastes ned gjennom Microsoft Store, og installeres deretter lokalt på datamaskinen. 

Lydopptakeren er enkel i bruk, og har et veldig intuitivt brukergrensesnitt. Du får god oversikt over alle lydklipp, og filene sorteres i kronologisk rekkefølge.

Windows Voice Recorder kan være nyttig enten du spiller inn musikk eller skal utføre et intervju. Bruksområdene er mange, og systemet enkelt.

Lyd til tekst på Windows 10

Hvordan gjøre lydopptak på Windows 10?

Det er lekende lett å gjennomføre lydopptak på Windows 10 med Voice Recorder. Du kan søke etter verktøyet på PC-en din. Når du har sikret deg om at verktøyet er installert, kan du åpne det. Slik bruker du Voice Recorder:

  1. Åpne Voice Recorder
  2. Klikk på innspillingsknappen for å starte opptak
  3. For å pause opptaket kan du klikke på pauseknappen
  4. Ønsker du å stanse lydopptaket klikker du på stopp-knappen

Prosessen er med andre ord veldig rett-frem, og du lærer deg å bruke verktøyet på 1, 2, 3. Skulle du være usikker på noe, kan du klikke deg inn på hjelpesidene i verktøyet.

Transkripsjon med lydopptak på Windows 10

Tips for lydopptak på Windows 10

Lydopptak på Windows 10 kan gjøres helt enkelt, men du kan også benytte deg av mer avanserte funksjoner.

 Du kan for eksempel legge inn markører i lydopptaket om ønskelig. Dette gjøres ved å trykke på flagget under konsollen. Merkingen gjør at du enklere kan vite hva som skal redigeres eller klippes ut.

 Det er også mulig å justere innstillingene for lyd i verktøyet. Dette kan være praktisk enten du ønsker å endre på volum eller noe annet.

Lyd til tekst via Windows 10

Slik får du bedre lydkvalitet på lydopptak

Når du skal spille inn lyd på Windows 10, er du sannsynligvis opptatt av å få god lydkvalitet. Dette er spesielt viktig dersom du for eksempel skal spille inn et intervju til en masteroppgave.

 For å få best mulig lydkvalitet ved lydopptak på Windows 10, bør du blant annet ha lydkilden i passelig avstand. Hvis lydkilden er for nærme PC-en kan lyden fort oppleves som litt skurrete. Er kilden for langt unna derimot, blir lyden ofte for svak og utydelig.

 Skal du utføre et intervju, bør intervjuobjektet og intervjueren sitte like langt fra mikrofonen. Plasser PC-en midt mellom dere på et bord. Det er også viktig at det ikke er mye støy i rommet. Lukk for eksempel vinduet hvis det er trafikk utenfor.

 Bedre lydkvalitet kan også oppnås ved at ulike deltakere i samtalen ikke snakker samtidig. Dette vil gi bedre oversikt når du lytter gjennom klippet etterpå!

 

Ta opp lyd på PC med Windows 10

Transkribering av lydopptak: Lyd til tekst

Hvis du har gjort et lydopptak på Windows 10, ønsker du kanskje å få lyden overført til tekstformat. Har du kanskje utført et intervju til bacheloroppgaven din? Da må du sannsynligvis lytte til klippet og skrive ned alt du hører.

Prosessen med å få lyd over til tekst kalles gjerne for transkribering. Transkripsjon kan være en langdryg prosess. Skal du transkribere et intervju som varer i én time, tar dette mange timer å transkribere.

 Sørg derfor for at lydopptak på Windows 10 får best mulig lydkvalitet. Dette kan forenkle transkriberingsprosessen veldig.

 Det finnes mange fordeler med transkribering. Du kan for eksempel søke etter spesifikke ord i en tekstfil, noe som ikke går i en lydfil. Dette forenkler bearbeiding av filen betraktelig.

Manuell transkripsjon og lydopptak på Windows 10

Få hjelp med transkribering av lydklipp

Lydopptak på Windows 10 kan være nyttig dersom du skal utføre et intervju eller lignende. Det er enkelt å spille inn lyd med verktøyet Windows Voice Recorder, som dessuten er gratis. Når lyden er ferdig spilt inn, er det tid for transkribering.

 Transkripsjon er tidkrevende, men ofte nødvendig. Har du et kvalitativt intervju til en bacheloroppgave, kan transkribering gjerne ta både timer og dager.

 Dersom du ønsker hjelp med transkribering, kan Din Transkribent bistå deg. Vi tilbyr markedets beste pris på transkribering, og utfører jobben til kun 1 500 kroner eksklusivt moms per lydtime. 

 Kontakt oss i dag hvis du har noen spørsmål!