Lydopptak til tekst

Har du behov for å overføre innhold fra lydopptak til tekst? Denne prosessen kalles også for transkripsjon, og er nyttig i mange ulike situasjoner. Har du for eksempel gjort et lydopptak av et intervju, kan du ved hjelp av transkripsjon få innholdet i skriftlig format.

Lydopptak til tekst er også relevant i mange andre situasjoner – som for eksempel i forbindelse med avhør, forelesninger og lignende. Det finnes som regel to ulike former for transkripsjon, nemlig manuell og automatisk transkribering.

Vi skal her se nærmere på hvordan du kan omgjøre lydopptak til tekst, og hva som er best av manuell og automatisk transkripsjon.

Manuell transkripsjon av lydopptak til tekst

Slik kan du konvertere lyd til tekst

Det å overføre innhold fra lydopptak til tekst kan være tidkrevende. Dette er grunnen til at mange lar en profesjonell transkribent ta seg av prosessen. Du bør være konsentrert og ha gode språkkunnskaper når lyd overføres til tekst.

Når du skal konvertere innhold fra lydopptak til tekst kan du gjøre jobben selv, dersom du har tid og tålmodighet. Ellers står valget mellom automatisk og manuell transkripsjon utført av en ekstern part.

Manuell transkribering kan utføres på ulike måter. Vi skiller gjerne mellom verbatim transkripsjon og intelligent verbatim transkripsjon. Førstnevnte innebærer at alle lyder transkriberes, inkludert de ikke-verbale lydene. Ved intelligent verbatim transkripsjon fjernes ikke-kommunikative lyder.

Personer som jobber med transkripsjon

Er automatisk transkribering verdt det?

Det billigste er ofte å velge automatisk transkripsjon. Utfordringen er at det er kunstig intelligens som tar seg av transkriberingen, noe som kan resultere i mange feil. Når teksten inneholder mange feil, vil du uansett måtte bruke mye tid på å gå over innholdet i etterkant.

Kunstig intelligens kan være nyttig i mange tilfeller, men transkripsjon kan være utfordrende – selv for en robot. Dersom du noen gang har snakket med Siri eller lignende virtuelle assistenter, har du sikkert lagt merke til at mye av det du sier ikke oppfattes riktig.

Det samme gjelder ved automatisk transkripsjon. Dersom personene som snakker har dialekt eller snakker utydelig, vil sannsynligvis automatisk transkripsjon fungere dårlig.

Lydopptak til tekst på PC

Derfor bør du investere i manuell transkripsjon

Dersom du har behov for å overføre innhold fra lydopptak til tekst, er manuell transkripsjon et trygt valg. Det er kanskje ikke gratis – slik som enkelte automatiske transkripsjonstjenester – men det er til gjengjeld pålitelig.

Ved manuell transkripsjon vil en transkribent (altså et faktisk menneske) gå gjennom lydopptaket og skrive ned det som sies. Vedkommende kan skille mellom ulike personer som snakker, og sørger for at teksten gjenspeiler det muntlige innholdet.

Manuell transkripsjon sparer deg for mye etterarbeid, siden du kan føle deg trygg på at teksten blir mest mulig korrekt. Det er likevel lurt å sørge for god lydkvalitet, da det ikke er mulig å transkribere lyd som ikke er tolkbar.

Noen av fordelene ved å transkribere lyd er at innholdet blir søkbart, pluss at personer med hørselshemninger får mulighet til å tolke innholdet. Da er det viktig at innholdet gjengis korrekt, noe manuell transkripsjon sikrer.

Manuell transkripsjon av lydopptak til tekst

Vi hjelper deg med transkribering!

Mange ønsker hjelp til å overføre innhold fra lydopptak til tekst. Dette kan enten gjøres selv, med automatisk transkripsjon eller med manuell transkripsjon. Sistnevnte er som regel det tryggeste alternativet, siden innholdet blir gjengitt korrekt.

Det å overføre innhold fra lydopptak til tekst er veldig nyttig, enten du har spilt inn lyd av et intervju, en forelesning eller noe annet. Dersom du har behov for hjelp til transkribering, kan vi ta oss av prosessen fra A–Å.

Vi transkriberer all lyd manuelt, og sikrer at teksten din gjengir innholdet presist. Kontakt oss i dag for mer informasjon!