Lydopptak for translate

Kan man kjøre et lydopptak gjennom translate-programmer om de er på et fremmed språk? Har du kanskje et lydopptak der du ikke forstår språket som kommuniseres, eller ønsker å oversette et norsk lydklipp til andre språk?

Vi skal her se nærmere på hvilke muligheter som finnes, når du ønsker lydopptak translate!

Lydopptak translate

Kan jeg kjøre lydopptak gjennom Google Translate?

Om du finner et oversettelsesprogram, som for eksempel Google Translate, kan du ta i bruk såkalt taleoversettelse. Denne funksjonen er imidlertid beregnet på direkte tale gjennom enhetens mikrofon.

Du kan potensielt forsøke å spille av lydopptak for Google Translate, og krysse fingrene for at lyden fanges opp korrekt.

Alternativt kan du bruke automatisk transkribering av lydopptak, men også her er resultatet lite pålitelig. Om du får transkribert lydopptaket, kan du deretter kjøre det gjennom funksjonen for oversettelse av tekst.

Mann jobber med lydopptak translate

Få hjelp til transkribering av noen som kan språket

Har du et lydopptak klart for translate? Om du vil få oversatt innholdet i lydfilen, vil du få det mest pålitelige resultatet om noen transkriberer innholdet manuelt. Dette innebærer at noen som kan språket godt, vil overføre innholdet fra lyd til tekst.

Har du for eksempel en lydfil på engelsk, svensk eller lignende, kan en transkribent høre gjennom klippet ord for ord, og skrive ned det som blir sagt. Lyden kan transkriberes til samme språk som originalspråket, dersom du bare ønsker en skriftlig versjon av innholdet.

Alternativt kan lydfilen transkriberes til et nytt språk, noe som i praksis betyr at det er snakk om både transkribering og oversettelse. Oversettelse handler om å overføre innholdet fra ett språk til et annet, mens transkribering handler om å konvertere innhold fra lyd til tekst.

Sjekkliste – hvorfor er lydopptak translate nødvendig?

Hvorfor oversette lydopptak?

Lydopptak translate kan være nyttig i mange tilfeller. Først og fremst ønsker man gjerne å få oversatt innholdet slik at man selv kan klare å tolke det. Det kan også være aktuelt å få transkribert lydfiler til et nytt språk om det skal deles med andre.

Det finnes veldig mange ulike talespråk i verden, og de fleste av oss forstår kun et fåtall av dem. Har du et lydopptak på «feil» språk, kan dette av naturlige grunner være vanskelig å videreformidle, tolke eller analysere.

 

  • Mulig å tolke innholdet
  • Innholdet kan deles med noen som snakker et annet språk
Få hjelp med lydopptak translate og transkribering

Trenger du hjelp med å oversette eller transkribere en lydfil?

Dersom du har et lydopptak klart for translate, kan vi kanskje hjelpe deg. Vi kan for eksempel hjelpe deg med å transkribere lydfiler fra engelsk til norsk, samt et par andre språk. Det er fullt mulig å kombinere oversettelse og transkribering i én og samme tjeneste.

Dersom vi skal transkribere et lydopptak fra ett språk til et annet, er vi opptatt av at informasjonen og konteksten fra det opprinnelige lydklippet skal ivaretas.

Brukes det for eksempel uttrykk eller slang i originalfilen, finner vi en god oversettelse med tilsvarende betydning på norsk. Våre transkribenter har et godt øre for språk, og sikrer at resultatet blir både pålitelig og korrekt.

Kontakt Din Transkribent i dag, og få hjelp med oversettelse eller transkribering av lydklipp.