Lydopptak uten samtykke – hvilke regler gjelder?

Lydopptak uten samtykke kan noen ganger være relevant. Mange er imidlertid usikre på hva som er lovlig og ikke når skjulte lydopptak utføres. Hvor går grensene for hva som er straffbart og ikke?

Som regel gjøres lydopptak uten samtykke for å sikre bevis eller for å avsløre urette handlinger. Skjulte lydopptak kan imidlertid også være helt uskyldige, og kun ment for privat bruk.

I denne guiden ser vi nærmere på ulike tilfeller av lydopptak uten samtykke. Finn ut hvilke lover og regler som gjelder!

Person gir samtykke til lydopptak

Hva er lydopptak uten samtykke?

Lydopptak uten samtykke innebærer at du spiller inn lyden av en samtale uten å be om tillatelse hos motparten. Dette kan for eksempel gjøres via en lydopptaker på mobilen, eller annet innspillingsutstyr.

Skjulte lydopptak kan finne sted ansikt til ansikt med andre mennesker mens man fysisk er på samme sted. Lydopptak uten samtykke kan også skje ved hjelp av avlyttingsutstyr. Prosessen kan også skje over telefon med egne apper for innspilling av samtaler.

Regler for bruk av lydopptak uten samtykke

Hva er reglene for bruk av skjult lydopptaker?

Hovedregelen for lydopptak uten samtykke er at handlingen er lovlig så lenge du selv er del av samtalen. Hvis du er i et møte med NAV, kan du altså spille inn samtalen uten å be om samtykke. Det som ikke er lovlig, er å spille inn andres samtaler uten å be om lov.

Datatilsynet gir deg oversikt over hvilke regler som gjelder. Dette statlige organet kan også informere om at samtaler som spilles inn betraktes som personopplysninger. Derfor rammes lydopptak av personopplysningsloven.

Det er ingen egen lov for lydopptak, og en retter seg derfor etter de generelle reglene som er satt i personopplysningsloven. Stemmen til en person defineres for eksempel som en personopplysning. Dette fordi stemmen kan avsløre både stemningsleie, dialekt og språk.

Merk deg at dersom lydopptak uten samtykke betraktes som lovstridig i straffeloven, vil det også være lovstridig etter personopplysningsloven.

Lydopptak på arbeidsplassen - er lydopptak uten samtykke lov?

Lydopptak i arbeidsforhold

Det kan finnes flere grunner til at lydopptak uten samtykke finner sted i arbeidslivet. I noen tilfeller vil for eksempel en arbeidstaker ønske å avsløre uakseptabel oppførsel hos arbeidsgiver.

Arbeidstakeren har kun adgang til å utføre lydopptak uten samtykke dersom det gjøres av personlige grunner. Dette kan for eksempel handle om mobbing, rasisme eller trakassering. Slike situasjoner kan påvirke den ansattes verdighet eller integritet, rent personlig.

Dersom du kun påvirkes som arbeidstaker, har du ikke lov til å utføre lydopptak uten samtykke. Du kan for eksempel ikke spille inn en samtale du har med sjefen om arbeidsmessige forhold, uten å be om samtykke.

Når det gjelder arbeidsgiver, må også vedkommende rette seg etter regelverket. Arbeidsgiver kan ikke spille inn lyd fra ansattes telefonsamtaler eller lignende uten å få samtykke til dette. Det må også foreligge en god grunn til at opptak utføres.

Lydopptak uten samtykke innad i familien - er det lov?

Lydopptak uten samtykke i familiære situasjoner

Som vi har sett, kan lydopptak uten samtykke i all hovedsak kun skje om du selv er del av samtalen. Det finnes likevel unntak. Dette gjelder særlig for privatpersoner. Ifølge Datatilsynet er det slik fordi regelverket ikke skal påvirke alle livets aspekter.

Du kan for eksempel forevige et privat øyeblikk i familien, uten å be om samtykke. Hvis du for eksempel filmer at familiemedlemmer åpner julegaver, kan du gjøre dette uten samtykke.

Husk at det likevel kan være ryddig å gi informasjon om at du spiller inn lyd eller filmer. Dette gjelder spesielt om du har tenkt til å dele innholdet på sosiale medier eller lignende.

Mann sitter på PC og gjør lydopptak uten samtykke

Straff for ulovlig avlytting

Ifølge straffeloven kan lydopptak uten samtykke være straffbart etter paragraf 205 1. ledd. Hemmelig avlytting av andres samtaler omfattes av denne loven.

Straffen kan variere, men man kan i alvorlige tilfeller dømmes til to års fengsel eller høye bøter.

For å være sikker på at du ikke blir rammet av straffeloven, er det viktig å selv være til stede i samtalen. Prosessen kan uansett være lovstridig hvis opptaket er i strid med straffelovens øvrige paragrafer.

Lydopptak uten samtykke og publisering

Er det lov å publisere lydopptak?

Det er flere forhold som spiller inn når det kommer til lovlighet rundt publisering av lydopptak.

Det kan for eksempel være forbudt å dele en konfidensiell samtale man selv er del av. Dette avhenger av hvorvidt den andre parten påføres tap eller risiko.

Dersom du er usikker, er det uansett ryddig å be om tillatelse før du eventuelt publiserer noe.

Transkribering av lydopptak

Transkribering av lydopptak

Etter at du har gjort et lydopptak, sitter du kanskje på mye informasjon. Skal du bearbeide innholdet i samtalen, kan dette være vanskelig om du ikke har det skriftlig. Det kan blant annet være tidkrevende å lete seg frem til ulike deler av samtalen.

Transkribering er en prosess som går ut på å overføre innholdet i et lydklipp til tekst. Dermed kan du søke i innholdet og få bedre oversikt. Du kan for eksempel søke på stikkord, og finne innholdet du er på jakt etter.

Transkripsjon av lyd til tekst er vanlig både ved intervjuer, avhør og forelesninger. I noen tilfeller kan det også være aktuelt ved lydopptak av samtaler.

Mann jobber med transkribering av lydopptak

Motta hjelp fra Din Transkribent

Lydopptak uten samtykke kan i mange tilfeller være straffbart. Du har imidlertid mulighet for å utføre skjulte opptak om du selv er del av samtalen. Merk likevel at du ikke nødvendigvis har mulighet til å publisere lydklippet.

Uansett hva slags lydklipp du har spilt inn, kan det være tidkrevende å bearbeide innholdet. Ved hjelp av transkribering får du en skriftlig representasjon av innholdet. Dette muliggjør søk og enklere prosessering.

Transkribering kan ta lang tid, spesielt om lydklippet varer i flere timer. I slike tilfeller kan det være greit å få litt hjelp. Vi utfører transkribering til Norges beste pris. Hos oss kan du få transkribert lydfiler til kun 1 500 kroner eksklusivt mva. per time med lyd.

Kontakt Din Transkribent i dag, og få en transkribert versjon av lydklippet ditt!