Lydopptak

Lydopptak er like enkelt som det er genialt. Med noen få tastetrykk kan du forevige alt fra forelesninger og intervjuer, til viktige telefonsamtaler. Deretter kan lyd overføres til tekst!

Det finnes en rekke situasjoner der det er vanskelig å ta notater av alt som blir sagt. Du har kanskje opplevd å sitte på en forelesning og forsøke å ta notater av det foreleseren sier? Dette kan ende opp med at du ikke får med deg alt som blir sagt. Det er her lydopptak kommer inn i bildet!

Med lydopptak får du med deg alle detaljer, samtidig som du får mulighet til å være til stede i situasjonen. Lydopptak er også praktisk dersom du skal dokumentere en telefonsamtale.

lydopptak pc og mobil

Bruk av lydopptak

Bruk av lydopptak er spesielt vanlig i intervjusituasjoner. Skal du for eksempel lage et kvalitativt intervju som skal benyttes i en bachelor- eller masteroppgave?

Da kan du spille inn lyden når du intervjuer intervjuobjektene. Deretter kan lydfilen transkriberes til tekst.

Lydopptak er også vanlig i politiavhør, rettssaker og lignende. Det er også mange som tar i bruk lydopptak dersom de skal dokumentere det som sies i en telefonsamtale.

Lydopptak på PC og mobil

Hvordan gjøre lydopptak? Før i tiden måtte du kanskje ha en egen diktafon eller båndopptaker. I dag trenger du selvfølgelig ikke den slags, siden det er mulig å spille inn lyd med mobiltelefonen.

Det finnes utallige apper som lar deg spille inn lyd på både iOS, Android og andre mobile enheter. 

Det er også mulig å spille inn lyd på desktop eller laptop. Har du for eksempel en Mac, kan du besøke App Store og finne de samme appene du finner via iPhone.

Det er også mulig å spille inn lyd ved hjelp av videoopptak, men dette kan ofte ta unødvendig stor plass.

Personvern

Pass på personvern

Lydopptak kan virke som en ganske harmløs greie. I realiteten kan det faktisk være straffbart, dersom du ikke tenker over hva du gjør.

Personvern er alltid viktig å ha i bakhodet når du spiller inn en samtale. Hovedregelen er at du kan spille inn lyd så lenge du selv er deltakende i samtalen.

Det er for eksempel ikke lov til å spille inn en samtale mellom andre parter i skjul.

Ifølge straffelovens paragraf 205 første ledd, lan hemmelig avlytting medføre straff. For ordens skyld kan det være greit å be om tillatelse eller samtykke før du spiller inn en samtale, i alle tilfeller.

Lydopptak

Lydopptak i arbeidsforhold

Lydopptak er også noe som kan forekomme på arbeidsplassen – enten skjult eller åpenlyst. Hovedregelen er også her at du selv må være del av samtalen som spilles inn, eller be om samtykke. 

Arbeidstaker kan i enkelte tilfeller spille inn lyd uten å be om tillatelse først. Dette gjelder i tilfeller der det som spilles inn er av personlig karakter.

Hvis for eksempel en arbeidsgiver mobber, truer eller trakasserer en ansatt, kan sistnevnte spille inn dette for å ha dokumentasjon.

Dersom arbeidsgiver bruker lydopptak på arbeidsplassen, må de ansatte (eller kunder) informeres om dette.

Arbeidsgiveren må i tillegg har et rettslig grunnlag for å gjøre lydopptak. Generelt sett skal det veldig mye til for at en arbeidsgiver har lov til å gjøre lydopptak av ansatte.

Transkribering

Bruk transkribering for å gi innholdet høyere verdi

Et lydopptak kan være veldig nyttig i flere sammenhenger, som for eksempel i intervjusituasjoner, på foredrag eller lignende.

Når du har et lydopptak vil det ofte være ønskelig å få enkel tilgang på informasjonen du har spilt inn.

Ved å transkribere lydfilen til tekst, kan du enkelt dra nytte av det du spilte inn. Når lyden har blitt overført til skrift, kan du blant annet søke på nøkkelord og finne frem til informasjonen du leter etter.

Det er også mange som har behov for å få intervjuer til masteroppgaver eller lignende skriftlig.

Det kan være nokså tidkrevende å transkribere en lydfil – altså å overføre lyd til tekst. Det er spesielt utfordrende dersom det er dårlig lyd eller hvis mange prater samtidig. Dette kan Din Transkribent hjelpe deg med.