Lydopptaker på PC

En vesentlig del av den digitale markedsføringen innebærer bruk av lydopptak, og da gjerne i forbindelse med en video. Det kan også være snakk om en podcast uten visuelle virkemidler. Lydopptak på PC byr på mange muligheter, slik at du også kan markedsføre deg på disse arenaene. 

Omtrent alle PC-er har en innebygd mikrofon. Og det følger som regel med en programvare for lydopptak på PC-en. Med en slik standardisert løsning blir ikke kvaliteten på topp. Men så lenge lydopptaket er forståelig, funker det greit til privat bruk og bruk internt i en bedrift.

For å heve kvaliteten på lydopptak på PC, finnes det en rekke programvarer du kan kjøpe eller laste ned. Programvarene har ulike fordeler og ulemper, og du bør velge den som passer deg best. Samtidig kan det være lurt å skaffe en ekstern mikrofon om du vil øke lydkvaliteten.

For nybegynnere kan alt dette være en uoversiktlig jungel. I denne artikkelen skal vi se på noen grunnprinsipper for lydopptak på PC. Vi skal også se på hvordan lydopptak og transkribering av dette er relevant for SEO på nettsiden din!

Lydopptaker på PC

Grunnprinsipper ved lydopptak på PC

Som nevnt så følger det vanligvis med en innebygd mikrofon og programvare på alle PC-er. Disse standardiserte verktøyene gir kun begrenset kvalitet. Men til privat bruk, eller internt i en bedrift, trenger en ikke høyere kvalitet enn dette.

For å markedsføre seg digitalt stilles det derimot mye strengere krav til kvalitet. Samtidig er det verdt å sette seg inn i grunnprinsippene ved lydopptak på PC. En god video eller podcast vil nemlig bidra til å forbedre SEO av nettsiden din!

Grunnprinsippene ved lydopptak på PC er ganske enkelt: Ta opp lyd gjennom mikrofonen, og jobb med etterarbeid av lyd i programvaren. I praksis kan det derimot være mer krevende og frustrerende å jobbe med lydopptak. 

Om du ikke har tid eller tålmodighet til å fikle med en lydopptaker på PC selv, er det mulig å få profesjonell hjelp til dette. Vi skal likevel se litt nærmere på hva som er viktig når du tar opp lyd på PC.

SEO og lydopptaker på PC

Lydopptak og SEO

Audiovisuelle inntrykk er det som gjør sterkest psykologisk inntrykk på mennesker. For at en besøkende på nettsiden din skal få en best mulig opplevelse, så er en god video et effektivt virkemiddel. Og på en god video må det være god lyd. 

Faktisk er dårlig lyd mer utilgivelig enn dårlige bilder, selv om det er gunstig med god kvalitet på alle punkter. Dersom det er snakk om en podcast uten noe visuelt, da er det ikke noe annet å legge merke til enn lyden. 

Forutsetningene for godt lydopptak på PC er en god mikrofon. Du har også behov for god programvare som passer dine behov. Ulike programvarer har ulike fordeler og ulemper. Finn derfor ut av hva som passer best for deg.

Dersom du leverer tilfredsstillende på dette området, vil brukerne bli fornøyde. Og det er nettopp brukervennlighet og en positiv brukeropplevelse som er blant Googles fremste prioriteter når de rangerer nettsider.

Transkribering av lydopptak på PC

Transkribering av lydopptak

Lydopptak er en viktig del av digital markedsføring, og da særlig tilknyttet videofiler. Men det kan også være en podcast med bare lyd. Ved digital markedsføring stilles det strenge krav til kvalitet på lydopptaket. God lyd gir en god brukeropplevelse, noe som igjen er bra for SEO.

Det følger med innebygd mikrofon og programvare for lydopptak på de fleste PC-er. Men for å øke kvaliteten på opptakene, anbefales det å få tak i en bedre ekstern mikrofon. Det anbefales også å skaffe gunstig programvare for etterarbeid.

Samtidig som god lyd er positivt for SEO da det gir en god brukeropplevelse, vil det også være relevant for transkribering av lydopptaket. Tekst er nemlig lettere å optimalisere for søkemotorer, og kan tolkes av Google. 

Å transkribere en lydfil kan være krevende arbeid. Din Transkribent tilbyr derfor profesjonell hjelp til transkribering av dine lydfiler. Kontakt oss i dag for hjelp med å overføre lyd til tekst!