Lydopptaker til intervju

Bruker du en lydopptaker til intervju kan du forsikre deg om at du får med all viktig informasjon. Dette kan være vanskelig om du tar notater under intervjuet! Er det snakk om et forskningsintervju er det viktig at alle opplysninger kommer med.

Uansett hva slags intervju du planlegger, er det smart om du stiller forberedt og med en god lydopptaker. Om du til slutt skriver ned dataene du samler inn, altså transkriberer lydfilen, blir analysen i etterkant enklere.

Forstørrelsesglass: Hva er beste lydopptaker til intervju?

Hvordan bruker jeg en lydopptaker under intervju?

Bruker du en lydopptaker under et intervju, er det først og fremst viktig at du passer på at innspillingen faktisk har startet før du setter i gang. Trykker du ikke på «Record» før intervjuet begynner, kan det bli mye merarbeid.

Det er også lurt at du ber intervjuobjektet om å prate høyt og tydelig før intervjuet starter, slik at du ikke sliter med tolkning av innholdet i etterkant.

Det er også viktig at du som intervjuer sørger for at lydopptaker fungerer som den skal, og at den er plassert i en gunstig avstand fra de som snakker. Er lydopptakeren for langt unna intervjuobjektet kan lydkvaliteten bli ganske dårlig.

Det er også en fordel om du velger en god lokalitet for intervjuet. Et stille rom uten støy fra trafikk eller lignende er et godt valg!

Tre personer som bruker lydopptaker til intervju

Hvilken lydopptaker er best til intervju?

Før intervjuet starter bør du finne en velegnet lydopptaker. Før var diktafoner eller båndopptakere vanlige under intervju, men mobiltelefonen eller PC-en er gode innspillingsalternativer i dagens samfunn.

De fleste moderne mobiltelefoner har allerede en lydopptaker i form av en app. På iPhone finner du for eksempel appen Taleopptaker.

Som regel trenger du ikke en veldig avansert lydopptaker for innspilling av lyd under et intervju. Men er man veldig opptatt av kvalitet, kan det selvfølgelig være aktuelt at man bruker en spesialdesignet lydopptaker som fanger opp lyden ekstra effektivt.

Person som transkriberer intervju fra lydopptaker

Hvordan transkriberer du et intervju fra lydopptaker?

Etter at du er ferdig med intervjuet og har det lagret på lydopptakeren din, er det tid for bearbeiding av innholdet. Mange ønsker å ha intervjuet skriftlig, og dette er kanskje spesielt relevant innen journalistikk eller forskning.

Har du gjort et forskningsintervju, trenger du kanskje intervjuet skriftlig slik at du kan kode og analysere innholdet. Dette er vanlig når man utfører et kvalitativt intervju, for eksempel i forbindelse med en master- eller bacheloroppgave.

Transkriberer du intervjuet fra lydopptakeren, innebærer dette at du lytter til klippet og skriver ned det intervjuobjektene sier. Men dette er ofte lettere sagt enn gjort, og kan være veldig tidkrevende.

Det finnes hjelpemidler som kan gjøre jobben litt enklere for deg. Det ene alternativet er automatisk transkribering med app eller i nettleseren. Det andre alternativet er at noen hjelper deg med å transkribere intervjuet manuelt.

Lydopptaker til intervju på datamaskin

Er det best om jeg transkriberer med app eller manuelt?

Dersom det er viktig for deg at teksten er pålitelig og gjengir intervjuet korrekt, er manuell transkribering det klart beste valget. En tekstbehandler hører da gjennom lydfilen og skriver ned det intervjuer og intervjuobjekt sier, bit for bit.

Du kan dessuten velge mellom verbatim og intelligent verbatim transkribering. Førstnevnte innebærer at noen skriver ned alt som blir sagt i intervjuet. Intelligent verbatim transkribering betyr at gjengivelsen er noe forenklet (uten at det går på bekostning av innholdet).

Om du får hjelp til transkribering vil du også kunne velge å få transkribert teksten med nøkler eller koder. Transkripsjonsnøkler er blant annet nyttige når du vil at teksten skal være nyansert, da nøklene kan indikere tonefall, latter og lignende.

Transkribering med app er også mulig. Dette blir gjerne kalt for automatisk transkribering, men vil som regel gi et lite pålitelig resultat. Du må regne med manuell gjennomgang av teksten i etterkant for å kontrollere at alt stemmer, og dette er tidkrevende.

Mann som flyr: Bruk lydopptaker til intervju og få hjelp med transkribering

Vi hjelper deg med å transkribere

Dersom du bruker en lydopptaker til intervju kan du enkelt lagre alt innholdet uten notering underveis. Etterpå ønsker du kanskje å få en skriftlig gjengivelse av intervjuet, og dette er mulig dersom du transkriberer innholdet.

Din Transkribent har lang fartstid med transkribering av intervjuer, og har blant annet bred erfaring med å transkribere forskningsintervjuer. Vi hjelper gjerne deg også, og kan vise til høy kvalitet, stor presisjon og hurtig levering.

Kontakt oss i dag for effektiv transkribering!