Lydopptaker

En god lydopptaker er helt grunnleggende utstyr å ha dersom du skal spille inn lyd til transkribering. Uten god lydkvalitet reduseres grunnlaget for en meningsfull og god transkripsjon.

Noen velger en dedikert lydopptaker som kun brukes til dette formålet – nemlig å spille inn lyd. Andre finner like mye nytte i en app for lydinnspilling på mobiltelefonen sin.

Hvordan kan du egentlig sikre best mulig lydkvalitet på intervjuet, forelesningen eller andre ting du ønsker å spille inn?

Lydopptaker

Lydopptaker test

Dersom du transkriberer hyppig – for eksempel fordi du jobber som journalist – kan det være smart å investere i en egen lydopptaker.

Det kan i så tilfelle være lurt å se nærmere på en lydopptaker test. Dette gir deg mulighet til å sammenligne ulike lydopptakere, slik at du finner en som passer dine krav. 

Det skal imidlertid sies at det finnes få lydopptaker tester av nyere dato. Dette skyldes at stadig flere velger å bruke mobiltelefonen til innspilling av lyd.

Finn lydopptaker til intervju

Skal du intervjue noen? Da er det nærmest obligatorisk å benytte en lydopptaker eller app for innspilling av lyd. Det er nemlig svært utfordrende å skrive ned alt du hører mens samtalen eller intervjuet pågår.

Dersom du kun skriver ned stikkord og notater av intervjuet, risikerer du at viktig informasjon går tapt. Med en lydopptaker kan du sørge for at du får med all informasjon, slik at du senere kan prosessere dette i ditt eget tempo.

Lydopptaker tips

Tips til opptaket

Når du skal spille inn lyd – enten det er en forelesning eller et intervju – er det flere ting du kan gjøre for å optimalisere lydkvaliteten. Først og fremst bør du unngå å spille inn lyden et sted der det er mye støy. Motordur, vind og trafikkstøy kan alle forringe lydkvaliteten betraktelig.

Det er også lurt å plassere mikrofonen i en passelig avstand fra intervjuobjektet (og deg selv). Er mikrofonen for nærme den som snakker, vil pust og høyfrekvente toner kunne gi dårligere lydkvalitet. Er mikrofonen for langt unna, hører du kanskje ikke hva som blir sagt. 

Lydopptak app

Bruk lydopptaker app

Det å bruke en dedikert lydopptaker blir mindre og mindre vanlig. I dag vil nok de aller fleste benytte seg av mobiltelefonen når lyd skal spilles inn. Dette kan du enkelt få til enten du bruker iPhone, Android, Windows Phone eller andre smarttelefoner. 

Noen mobiltelefoner har en innebygget lydopptaker-app. Finner du ikke dette på mobilen din, kan du enkelt laste ned en app som lar deg spille inn lyd. Her er noen av våre favoritt-apper til innspilling av lyd: 

  • «Taleopptaker» (Android)
  • «Lydopptak Pro» (iOS)
  • «Diktafon Stemmeopptaker» (iOS)
Din Gruppen

Trenger du hjelp til transkribering?

En god lydopptaker er essensielt når du skal spille inn lyden fra et intervju, en forelesning eller lignende. Dette gir deg mulighet til å fange opp alle detaljer av samtalen, noe som er vanskelig å gjøre med en notatblokk.

Så snart du har spilt inn lyd ved hjelp av en app eller lydopptaker, starter det egentlige arbeidet – nemlig å transkribere innholdet. Transkripsjon kan være tidkrevende, og det finnes egne regler for hvordan innholdet skal gjengis.

Din Transkribent hjelper deg med transkribering av korte eller lange lydklipp, og sørger for at monologen eller samtalen gjengis korrekt. Du bestemmer selv hvor detaljert transkriberingen skal være