Transkripsjon av masterintervju

Har du utført et kvalitativt intervju til en master? Det å skrive en masteroppgave er tidkrevende i seg selv, og transkripsjon av lange intervjuer gjør ikke saken enklere. Din Transkribent gjør gjerne jobben for deg – raskt, effektivt og med høy presisjon.

Det ligger utrolig mye arbeid bak en master, og intervjuet er som regel avgjørende for videre arbeid med analyse- og resultatdel. Derfor er det helt avgjørende at intervjuet til din master transkriberes korrekt og tydelig.

Hvordan transkriberer vi intervju til masteroppgave?

Vi har mye erfaring når det kommer til transkripsjon av intervjuer – både til bachelor- og masteroppgaver. Første steg er å høre gjennom lydklippet eller videofilen, slik at vi kan danne oss et helhetsinntrykk.

Neste steg i prosessen er å notere ned det vi hører, litt etter litt. Vi lytter til klippet, pauser det og skriver ned innholdet. Dette gjentar vi flere ganger, slik at alle data blir notert med høy presisjon.

Avslutningsvis går vi gjennom lydklippet og teksten enda en gang, bare for å forsikre oss om at alt er riktig transkribert.

Globus og bøker

Garantert høy kvalitet på transkribert tekst

Vi tar aldri lett på transkripsjon, og dette gjelder også transkripsjon i forbindelse med en master. Din Transkribent arbeider manuelt med all transkripsjon, noe som betyr at automatisk transkripsjon ikke er en del av prosessen.

Siden alt arbeidet utføres av dyktige transkribenter, kan du føle deg helt trygg på at resultatet blir bra. Teksten du mottar er korrekt transkribert, og selvfølgelig helt uten skrivefeil eller grammatiske feil.