Medisinsk transkribering

Medisinsk transkribering er en del av arbeidshverdagen til mange i helsevesenet. Leger vil for eksempel ofte måtte transkribere pasientjournaler, noe som kan være tidkrevende arbeid.

Når en pasient behandles er det ofte praktisk å kunne lage en lydfil med informasjon om symptomer, behandling og lignende. Dersom alt skulle blitt notert skriftlig ville ikke legen hatt mulighet til å være like tilstedeværende under behandlingen. 

Medisinsk transkribering av lydfilen i etterkant sikrer at alle opplysninger og detaljer blir korrekt notert. Det er nemlig lett for at ting blir feil dersom legen skal notere ned ting og snakke med pasienten samtidig.

Presisjon

Medisinsk transkripsjon krever presisjon

De fleste leger har en over gjennomsnittet hektisk arbeidshverdag. Ved å lese inn relevante opplysninger på lydfil kan legen frigjøre tid når venterommet er fullt av pasienter. På slutten av dagen er det tid for transkribering – en prosess som kan være nokså tidkrevende.

Transkripsjon krever høyt fokusnivå, og dette gjelder spesielt medisinsk transkribering. Det er viktig at alle pasientdetaljer gjengis korrekt og tydelig. Informasjonen skal gjerne legges inn i pasientens journal, og er derfor av stor betydning for pasienten det gjelder.

Medisinsk terminologi

Lær deg medisinsk terminologi

Selv etter mange år på «skolebenken» er det vanskelig å ha kontroll på alle medisinske uttrykk. Medisinsk terminologi er som regel basert på latin. Det er derfor fort gjort at skrivemåten ikke blir helt korrekt!

Under medisinsk transkribering bør du vektlegge riktig skrivemåte av medisinsk terminologi. Dette sørger for en god og utfyllende pasientjournal uten uheldige skrivefeil. Skrivefeil kan i verste fall føre til feile diagnoser og uriktig behandling.

Din Transkribent

Trenger du hjelp til medisinsk transkribering?

Medisinsk transkribering er en del av hverdagen til mange leger og andre i helsevesenet. Transkripsjon er praktisk, siden du kan være til stede når pasienten er i rommet. Deretter kan lydfilen overføres til skriftlig format når du har tid til det.

Under medisinsk transkribering er det viktig at all informasjon blir korrekt. Prosessen er tidkrevende og krever fullt fokus. Dersom du ikke har tid til transkripsjon selv, er det mulig å få hjelp av våre dyktige transkribenter.

Vi ivaretar pasientkonfidensialitet og signerer en NDA (Non-Disclosure Agreement) i forkant. Disse er tilpasset de forskjellige oppdragene vi mottar av medisinsk personell, og sikrer at pasientens personvern ivaretas.