Medisinsk transkripsjon

Både leger og andre som arbeider i helsevesenet benytter seg ofte av lydopptak. Hverdagen er ofte hektisk, og da er det greit å kunne lese inn informasjon muntlig mens du arbeider. Når du eventuelt har tid, skal alle data fra lyd overføres til tekst.

Transkripsjon av lydfiler til medisinske formål krever presisjon og god kunnskap om faglige uttrykk. Din Transkribent hjelper både leger og annet medisinsk personell med transkripsjon, og har kompetansen du etterlyser.

Slik arbeider vi med medisinsk transkripsjon

Medisinsk transkripsjon innebærer høy grad av konfidensialitet, og informasjonen er gjerne direkte relatert til pasienter du behandler. Før vi i det hele start starter på transkripsjonen, vil vi derfor signere en Non-Disclosure Agreement (NDA).

Selve transkriberingen utføres også med stødig hånd. Vi lytter gjennom lydfilen bit for bit, og sørger for at alle medisinske uttrykk gjengis korrekt. Som regel går vi gjennom lydfilen flere ganger, slik at du kan være sikker på at resultatet er 100 % korrekt gjengitt.

Før ferdigtranskribert tekst leveres til kunden vår, går vi gjennom lydfilen og teksten på nytt. Eventuelle skrivefeil lukes ut, og vi kontrollerer at alt er som det skal.

Manuell transkripsjon gir høy kvalitet

Din Transkribent arbeider utelukkende manuelt når lydfiler skal transkriberes. Hos oss er det ikke roboter og datamaskiner som tar seg av transkripsjonen, men dyktige og erfarne transkribenter.

Automatisk transkripsjon byr ofte på mange overraskelser i den endelige teksten, siden en datamaskin sjelden greier å tolke alt som blir sagt. Med manuell medisinsk transkribering kan du føle deg trygg på et godt resultat.