Nedsatt hørsel

Om lag én million nordmenn har nedsatt hørsel. En undersøkelse gjort av Oslo Economics for Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) konkluderer med at hørselstap årlig koster det norske samfunn to milliarder kroner i tapte dagsverk relatert til arbeid.

Å leve med nedsatt hørsel går også utover livskvaliteten til de som rammes av det. Verdien av tapt livskvalitet anslås å ligge på rundt 37 milliarder kroner. Å falle utenfor arbeidslivet er for mange en stor påkjenning og et personlig nederlag som bidrar til at livskvaliteten senkes.

Det finnes heldigvis en rekke hjelpemidler og tiltak som kan benyttes for å bedre livskvaliteten til dem som rammes av nedsatt hørsel. Og det er også mulig å inkludere personer med nedsatt hørsel i arbeidslivet. Dette er til fordel både for den hørselshemmede selv og for samfunnet for øvrig.

Lyspære – hva er nedsatt hørsel?

Hva er nedsatt hørsel? 

Nedsatt hørsel er ganske enkelt tap av hørsel. Denne tilstanden kan være enten midlertidig eller permanent. Når vi snakker om nedsatt hørsel, snakker vi om mekanisk hørselstap og nevrogent eller sensorisk hørselstap

Nedsatt hørsel kan komme av skader i øregangen (eller det ytre øret), i mellomøret, det indre øret, på hørselsnerven eller i hjernen. Jo lenger inn i øret årsaken til hørselstapet ligger, jo mer alvorlig er graden av nedsatt hørsel. 

Mekanisk hørselstap er som oftest den midlertidige varianten. Årsakene er som regel at noe i øregangen eller mellomøret blokkerer lyden. Disse blokkeringene kan være mye ørevoks, betennelser eller andre fremmedlegemer. Ofte kan dette behandles medisinsk.

Nevrogent eller sensorisk hørselstap kommer av påvirkning i det indre øret. Det kan være snakk om sykdommer eller skader på sneglehuset. Dette sneglehuset har små hår som ikke vokser ut igjen om de blir skadet. Dette medfører permanent tap av hørsel. 

Tommel opp: Det er ofte mulig å behandle nedsatt hørsel

Hvordan behandle nedsatt hørsel? 

Med mindre det er snakk om midlertidig nedsatt hørsel som følge av betennelser, er det ikke noe medisinsk som kan gjøres for å behandle hørselstap. Behandling av nedsatt hørsel går egentlig mest ut på å lære seg å leve med den nye tilstanden.

Nedsatt hørsel kan føre til kraftig redusert livskvalitet, og mange faller utenfor arbeidslivet. Dette kan kanskje igjen forsterke den følelsen av redusert livskvalitet. Kommunikasjon og inkludering i det sosiale liv blir også utfordrende om man har nedsatt hørsel.

Det finnes likevel en rekke hjelpemidler som gjør det lettere å leve med nedsatt hørsel. Vi har blant annet høreapparatet. Men det finnes også mange andre hjelpemidler som kan brukes enten i tillegg til, eller istedenfor, et høreapparat. Hjelpemiddelsentralen hjelper til med dette.

Det er også en del grep som kan gjøres for god tilrettelegging for den hørselshemmede – enten det er snakk om det sosiale liv eller arbeidslivet. Personen med nedsatt hørsel har selv et ansvar for å inkludere seg selv. Men hjelp fra omverdenen er alltid en god ting.

Mann med nedsatt hørsel arbeider

Nedsatt hørsel i arbeidslivet

Det at personer med nedsatt hørsel faller ut av arbeidslivet koster som nevnt det norske samfunnet to milliarder kroner i året i tapt produksjon. Personer med nedsatt hørsel har potensiale og ressurser som absolutt bør inkluderes i arbeidsmarkedet.

Tilrettelegging for personer med nedsatt hørsel i arbeidslivet innebærer blant annet at de får egne kontorer. Åpne kontorlandskap er ikke så lett å forholde seg til for personer med nedsatt hørsel. De rammede kan ofte være sensitive for støy og mange lyder fra forskjellige lydkilder.

God møtekultur er også viktig, da personer med nedsatt hørsel sliter med å få med seg informasjon når mange snakker i munnen på hverandre. Møtefritak kan også være et alternativ – da med et grundig referat som skriftlig formidler hva møtet gikk ut på.

God referatskriving er viktig da hørselshemmede ofte foretrekker skriftlig kommunikasjon. Samtidig kan lyd- eller videoopptak også være et alternativ. Med transkribering av disse filene vil den som har nedsatt hørsel få et bedre innblikk i hva som skjedde på møtet. 

Transkribering av opptak for personer med nedsatt hørsel

Transkribering for personer med nedsatt hørsel

Én million nordmenn har nedsatt hørsel. Dette koster det norske samfunnet to milliarder kroner i tapt arbeidskraft hvert år. I tillegg til at personer med nedsatt hørsel faller ut av arbeidslivet, kan de oppleve å få redusert livskvalitet. Mange har også utfordringer med å fungere sosialt.

Det kan imidlertid gjøres mange tiltak for å tilrettelegge for personer med nedsatt hørsel. Dette gjelder både i det sosiale liv og i arbeidslivet. 

Din Transkribent tilbyr profesjonell hjelp til å transkribere dine lyd- og videofiler. Skriftlig formidling er viktig for å tilrettelegge for mennesker med nedsatt hørsel. Video- eller lydopptak fra møter som senere transkriberes, er en god måte å legge til rette for en ansatt med nedsatt hørsel. Kontakt oss for hjelp!