NVivo-transkribering

Transkribering i NVivo benyttes av mange forskere. Kort fortalt innebærer transkribering at lyd gjøres om til tekst, noe som kan være praktisk for eksempel ved kvalitative intervjuer. Så, hvordan går du frem?

I denne guiden ser vi nærmere på NVivo-transkribering. Finn ut hvordan du kan få tekstfiler av et intervju på lydklipp!

PC med forstørrelsesglass: Alt om transkribering i NVivo

Hva er NVivo?

NVivo er navnet på et forholdsvis komplekst program som ofte benyttes innen kvalitativ forskning. Programmet kan benyttes til en rekke ulike oppgaver. Her er noen av funksjonene du får tilgang på: 

 • Analyseverktøy
 • Organisering av data
 • Koding av tekst, bilder, video og lyd

Programmet er som regel tilgjengelig for alle studenter og ansatte som jobber ved universiteter, og kan lastes ned til både PC og Mac. Husk likevel på at du ofte vil trenge administratorrettigheter for å få mulighet til å installere programmet på enheten din.

Sjekkliste for NVivo transkribering

Hvordan bruke NVivo til transkribering?

Dersom du vil bruke NVivo til transkribering av forskningsintervju, er prosessen ganske «rett-frem». Gjennom «Transcribe mode» kan du enkelt skrive ned innhold som du har på lydfil eller film. Slik gjør du det:

 1. Importer video eller lydfil mens du er i redigeringsmodus (edit mode)
 2. Gå til Media -> Import -> Transcript Rows
 3. Dialogboksen «Import Transcript Entries» åpner seg
 4. Klikk på søkeknappen
 5. Velg filer
 6. Klikk på «Open» og «OK»
 7. Åpne videoen eller lydfilen i NVivo
 8. Gå til Media
 9. Velg Playback -> Play mode
 10. Trykk på Transcribe
 11. Gå til Play Speed for å justere hastigheten på lyd/videoavspillingen
 12. Klikk på Play/Pause når du ønsker å fortsette avspilling eller pause klippet
 13. Skriv ned innholdet (husk at du kan spole tilbake ved behov)
 14. Klikk på Stop etter at en tekstbit er klar
 15. Tidspunkt (time stamp) legges da til under Timespan-feltet
 16. Gjenta prosessen til klippet er ferdig transkribert

I NVivo kan du også analysere det du har transkribert, for eksempel for å finne et mønster i svarene til intervjuobjektene.

To forskere som jobber med NVivo transkribering på PC

Tips for mer effektiv NVivo-transkribering

Det å transkribere en lydfil kan være nokså tidkrevende. Husk imidlertid på at du kan effektivisere prosessen ved å benytte deg av diverse snarveier på tastaturet. Du kan blant annet benytte deg av følgende snarveier: 

 • F4: Spill av / pause
 • F8: Stopp
 • F9: Spol tilbake
 • F10: Spol frem

Husk at du også kan legge inn snarveier på tastaturet for ord du bruker hyppig. Dette kan være praktisk dersom det er snakk om lange og kompliserte ord, siden du sparer en del tid.

Lyd til tekst med NVivo transkribering

Alternativer til transkribering i NVivo

Dersom du ikke har mulighet til å transkribere i NVivo, kan du også transkribere på andre måter. I utgangspunktet trenger du bare en lyd- eller videoavspiller. Deretter kan du spille av litt og litt av klippet, mens du skriver ned det du hører.

Det er også mulig å få hjelp til transkriberingsprosessen, ved å benytte seg av en profesjonell transkribent.

Motta hjelp med prosjektet ditt og lær mer om NVivo transkribering

Motta hjelp med transkribering

NVivo-transkribering er forholdsvis enkelt, men det er ikke til å legge skjul på at det også kan være tidkrevende. Dersom du ønsker hjelp med transkriberingsprosessen, kan Din Transkribent ta seg av arbeidet.

Våre transkribenter har lang erfaring og effektive arbeidsmetoder, noe som sikrer rask leveranse og høy kvalitet. Alt transkriberes manuelt, slik at kvaliteten blir best mulig.