Opptak av samtaler – de beste tipsene

Opptak av samtaler kan ha mange fordeler. Enten er det snakk om en telefonsamtale, et møte eller et intervju, kan et opptak av samtalen være nyttig til senere bruk. Med mobiltelefoner kan hvem som helst gjøre et opptak av en samtale. 

Når det gjøres et opptak av en samtale, bør du ta høyde for at det kanskje skal transkriberes i ettertid. God kvalitet på lydopptaket, samt tydelig tale på dem som snakker, gjør transkribering enklere.

Det er derimot noen regler for å gjøre opptak av samtaler. Disse bør du kjenne til før du setter i gang. Selv om et opptak i en gitt situasjon ikke nødvendigvis er straffbart, kan det være uten nytte. Mange domstoler nekter å godkjenne skjulte opptak som gyldige bevis i en rettssak.

Det er ikke noe i personvernlovgivningen som sier noe konkret om opptak av samtaler. Men i et opptak av en samtale er det mye tilleggsinformasjon som kan betegnes som en personopplysning. Og personopplysninger vernes av personvernlovgivningen. 

Opptak av samtaler på Mac eller PC

Hvordan gjøre opptak av en samtale?

Rent teknisk er det ikke veldig vanskelig å gjøre et opptak av en samtale. «Alle» mobiltelefoner har en funksjon for taleopptak. Og kvaliteten på dette opptaket blir godt nok dersom det bare skal brukes privat. 

Skal du gjøre opptak med bedre kvalitet, kreves det at du anskaffer en god ekstern mikrofon til mobilen eller PC-en. Og du trenger en bedre app eller programvare enn de standardiserte variantene som vanligvis følger med en ny mobil eller PC. 

God plassering av mikrofonen så den fanger opp alle som sier noe, er også å anbefale for et vellykket opptak av samtalen. For å gjøre en eventuell transkribering enklere i ettertid, er det viktig at de som fører samtalen ikke snakker i munnen på hverandre. 

Gjør opptaket av samtalen i et rom med lite eller ingen bakgrunnsstøy eller ekko. En god mikrofon fanger lett opp slik støy, noe som reduserer kvaliteten på opptaket. Dette kan gjøre arbeidet med å transkribere lydfilen i ettertid unødvendig krevende.  

Lydopptak til tekst

Er det lov å ta et skjult opptak av en samtale?

Mange mennesker er i en konflikt med en kollega, arbeidsgiver eller eks-kjæreste. I slike tilfeller kan det være vanskelig i ettertid å bli enige om hva som faktisk ble sagt under en samtale. Da kan det være ønskelig å sikre seg bevis for ettertiden.

Å gjøre et skjult opptak av en samtale er ikke straffbart i seg selv. Men det forutsetter at den som gjør opptaket selv deltar i samtalen. Å gjøre et skjult opptak av en samtale eller et møte en ikke deltar i selv, er derimot straffbart.

Selv om det ikke er straffbart å gjøre et skjult opptak av en samtale man selv deltar i, er det sjeldent at en domstol godkjenner er skjult opptak som et gyldig bevis i en rettssak. Så det er som regel ikke noe å tjene på å gjøre et skjult opptak av en samtale. 

Diktafoner for opptak av samtaler

Din Transkribent transkriberer dine lydopptak

Å gjøre et opptak av en samtale kan være en fordel av mange grunner. Men når en gjør et opptak, er det viktig å ta høyde for at opptaket senere kanskje skal transkriberes. God kvalitet på opptaket er derfor viktig. 

Så å si alle har muligheten til å gjøre et opptak av en samtale i våre dager. Det skal følge med en innebygd mikrofon og en enkel app for etterarbeid av lyd i alle nyere mobiler. Denne standardiserte varianten gir grei kvalitet. Men god mikrofon og bedre apper gir bedre kvalitet.

I noen situasjoner kan det være ønskelig å gjøre et skjult opptak av en samtale. Da er det viktig at en kjenner til hva som er lov og ikke lov. Et skjult opptak blir i de fleste tilfeller ikke godkjent som et gyldig bevis av en domstol i en rettsak.

Din Transkribent hjelper deg med transkribering av dine lydopptak. Å transkribere et lydopptak høres kanskje enkelt ut, men mange mennesker har funnet ut at det er lurt å gi den jobben til profesjonelle. Det kreves erfaring for å transkribere effektivt, men samtidig korrekt.