Opptak av telefonsamtaler

Opptak av telefonsamtaler kan enkelt gjøres på mobiltelefon, eller ved hjelp av ekstrautstyr. Et slikt opptak har mange bruksområder, og er et godt verktøy å ha med seg, i ulike situasjoner. Har man et lydopptak av en samtale, kan man referere til den i ettertid.

Man kan bruke applikasjoner på selve telefonen for å ta opp samtalen og lagre den på mobilen, eventuelt en skyløsning, hvis det er slik du lagrer mobildata. Du kan da overføre og bearbeide samtalen i form av en lydfil på datamaskinen din. Slike lydfiler kan også transkriberes.

En telefonsamtale kan også inneholde spørsmål i intervjuform, og mange møter og intervjuer blir gjerne holdt på mobiltelefonen eller på andre digitale flater. Man kan også koble seg til et Zoom møte på mobilen, selv om de andre som er i møtet, er tilkoblet gjennom en PC.

Ved å ta opptak av samtaler, og eventuelt transkribere dem, kan du bruke dem i forskning eller i andre dokumenter du setter sammen, enten for publikasjon eller med andre hensikter. Du kan enkelt referere til dem og klippe og lime fra dem, og bruke dem i videre arbeid.

Lydopptaker til telefonsamtale

Lydopptak App

Både Android og iOS har enkle applikasjoner som kan brukes for å ta opp lyd av en samtale på mobilen din. Disse appene vil da ta lagre den lyden som sendes digitalt til deg, samtidig som den tar opp det mikrofonen din plukker opp. Det finnes både enkle og mer avanserte varianter.

Du må finne den appen som passer for deg, og det avhenger selvfølgelig av behov du har og hvilket utstyr og restriksjoner du har. Det kan hende det finnes retningslinjer for opptak i alle mulige sammenhenger. Enter det er studieplasser, forskningsinstitutt eller private organisasjoner.

Det kan hende du er nødt til å for eksempel ta opptak av samtalen din med en egen, ekstern opptaker, eller ved å bruke en mikrofon koblet til en datamaskin. Eller det kan hende at det eneste du har tilgjengelig er en båndopptaker, eller kobler til på en måte som gjør det vanskelig.

Så se etter hva dine behov er, og finn en app som gjør det lettest for deg å ta opp en samtale, slik at du forsikrer deg best mulig kvalitet, og at du følger retningslinjer og oppfyller krav for lagring og videre arbeid med opptakene dine. Det er et voldsomt mangfold av behov og muligheter.

Mange grunner til å ta opp en samtale

Grunner til å ta opp samtale

Mange muligheter åpner for alle de grunnene man kan ha for å ta opp en samtale. Man kan avholde møter i telefonsamtaler, eller med andre apper på telefonen for digitale samtaler, og man kan intervjue over telefonen, eller gjøre avtaler og ønske å ha dokumentasjon av den samtalen.

Et godt lydopptak av en slik samtale, med en agenda eller spørsmålsrekke, for eksempel, kan brukes for innsamling av data, gitt at alle partene i samtalen samtykker til at samtalen blir tatt opp. Gjør man en avtale over telefonen, kan slike opptak brukes til å dokumentere detaljer for avtalen.

I forskningssammenheng, er det fantastisk å kunne gå tilbake til dialoger man har hatt, hvor man gjerne har fått eller delt noen flotte perspektiver og lært noe nyttig, for videre fremdrift i arbeidet. Det samme gjelder studier for universitetsgrader, f.eks. bachelor- eller masteroppgave.

Det er ikke alltid man har mulighet til å møte de man ønsker å intervju eller opprette en gående dialog med, da man kanskje bor på forskjellige plasser og ikke kan reise eller be dem om å reise, eller har planlagt så mange slike samtaler at man ikke har tid til å legge til reisetid, for eksempel.

Forstørrelsesglass: Hva er beste lydopptaker til intervju?

Transkripsjon av samtale

Et veldig godt verktøy for bearbeidelse av samtale, er transkripsjon. Slike samtaler, uansett formål, eller hvordan man tar del i samtalen selv, kan lagres i tekstform, som en logg for dialogen. Slike tekstfiler gjør videre arbeid med informasjonen eller perspektivene man har fått fra samtalen.

Mange av disse opptakene har forbehold, og gjerne må bli tatt opp analogt eller iallfall eksternt, med en opptaker og høyttalere, eller ved å ta del i samtalen på en bærbar PC, som lar seg gjøre nå til dags, selv om det er en helt vanlig telefonsamtale, og ta opp med mobilen eller en annen enhet.

Dette kan gjøre at selve lydfilen har mye bakgrunnsstøy, støy i lyden eller bare er vanskelig å høre klart, uten å sette seg inn i det og bearbeide det. Da vil en god transkripsjon gjøre det mye enklere å gå tilbake til dialogen og samtalen, og slippe å prøve å høre på en lydfil med dårlig kvalitet.

Transkripsjon utgjør også en god måte å lagre alle samtaler, intervjuer og møter på. Ved å slippe store, tunge lyd eller videofiler. Transkripsjon lagres altså da i standard DOCX format, og slik kan man også da enkelt dele transkripsjonen eller lagre den og komme tilbake til den i ettertid.

Få hjelp med transkribering, og lær mer om å ta opp samtale på iPhone

Trenger du hjelp med Transkripsjon?

Det er som sagt mange bruksområder for en transkripsjon av telefonsamtaler, og disse kan enkelt lagres i det helt vanlige tekstformatet, DOCX, og kan også skrives ved hjelp av vanlig tekstbehandlingsprogrammer, som Word og TextEdit, men det er tungvint. Slikt arbeid er veldig tidkrevende.

Det finnes verktøy man kan bruke, men det er tidkrevende arbeid i alle tilfeller. Tid er noe alle er tjent med å spare seg i slike sammenhenger, hvor man gjerne har frister og travle dager. Det finnes også automatisk transkripsjon, men det fungerer i ytterst få tilfeller, og er sjeldent en god løsning.

Det lønner seg å gjøre dem manuelt, og Din Transkribent vil gjerne hjelpe ved å avlaste deg av arbeidet med dette, slik at du kan frigjøre den tiden og stole på at du får tilbake et produkt av høy kvalitet, som du enkelt kan bruke i ditt videre arbeid, hva enn det skulle være.

Vi kan levere transkripsjon på lydfiler av alt mulig. Avklaringsmøter, intervjuer for datainnsamling, samtaler hvor man deler informasjon og perspektiver og kan hjelpe deg med ditt prosjekt og gjøre det enklere for deg å jobbe videre med dialogene dine, og se tilbake på dem i ettertid.