Opptaker til intervju

Det å intervju en annen person kan være aktuelt i en rekke situasjoner. Det er imidlertid ikke like enkelt å huske ordrett alt som blir sagt i etterkant, og da kan det være en fordel å ha det som blir sagt på tape. Til det trenger du en opptaker som du kan bruke under intervjuet.

Dersom du har tatt med opptaker til intervju, så er det viktig å spørre personen du skal intervjue om vedkommende er komfortabel med dette.

Det å gjøre et lydopptak uten tillatelse er nemlig ulovlig. Så hvis vedkommende ikke ønsker å tas opp på opptak, så skal du ikke gjøre det.

Det er viktig at du lærer deg med den aktuelle stemmeopptakeren før du går ut på oppdrag. Det vil føre til en mye bedre intervjuopplevelse for både deg og intervjuobjektet.

I en slik situasjon er det mange spørsmål som krever et svar. Hvordan bruker du egentlig en stemmeopptaker, og hvordan bør man lagre og bruke lydopptaket i etterkant? I tillegg til å besvare disse spørsmålene, vil vi også gi deg noen tips til hvordan du bør bruke en lydopptaker.

Taleopptak

Slik bruker du en stemmeopptaker

For å gjøre et lydopptak trenger du en stemmeopptaker.

Det finnes mange forskjellige stemmeopptakere på markedet i dag, så du må finne et apparat du tror du klarer å håndtere. Enten du er på jakt etter en enkel eller en avansert stemmeopptaker, så kan vi garantere at du vil finne noe.

Ettersom alle enhetene brukes til det samme, så vil de naturligvis ha noen fellestrekk.

Likevel er det ikke en selvfølge at du kan bruke alle verdens stemmeopptakere bare fordi du kan bruke én, så det er viktig å sette seg inn i hver eneste stemmeopptaker du skal bruke.

Dersom bruk av stemmeopptaker kun er et engangstilfelle, så er det ikke sikkert det er nødvendig å gå til innkjøp av en splitter ny stemmeopptaker.

Du er nemlig ikke avhengig av en tradisjonell stemmeopptaker for å gjøre et opptak. Du kan faktisk bruke mobiltelefonen til dette!

Når du vet akkurat hvordan du skal bruke en stemmeopptaker, så er det veldig enkelt å bruke dette i enhver situasjon. Da er det bare å skru på apparatet, trykke på å ta opp-knappen og snakke i vei!

Lagre lydopptak

Lagring og bruk av lydopptak

Et lydopptak skal behandles med ytterst forsiktighet. Det vil naturligvis variere litt med utgangspunkt i den aktuelle situasjonen.

Håndteringen av et lydopptak går hånd i hånd med respekt for intervjuobjektet og vedkommende sin rett til personvern.

Flere av dagens lydopptakere inneholder et minnekort, og det er der lydopptaket lagres etter endt opptak. Etter endt opptak bør du oppbevare opptaket på et trygt sted inntil du skal jobbe videre med det.

I forbindelse med bruk av lydopptaket, så skal det aktuelle lydopptaket kun brukes til det opprinnelige formålet. I noen situasjoner vil det være aktuelt å transkribere lydfilen.

Etter at det har gått en tid og du ikke trenger opptaket lenger, så vil det være naturlig å slette det fra enhetene dine.

Tips til opptaker

Tips til bruk av lydopptaker

Som nevnt er det viktig å be om tillatelse fra intervjuobjektet før du starter opptaket i det hele tatt, men det er ikke det eneste du bør huske på. Lag deg en huskeliste og følg den til punkt og prikke før hvert eneste intervju:

  • Sørg for å lade opp alt nødvendig utstyr.
  • Spør om tillatelse til å gjøre lydopptak av intervjuet.
  • Sjekk at lydopptakeren og alt annet utstyr fungerer som det skal – i god tid før intervjuet.
  • Velg et passende sted å gjennomføre intervjuet – med så lite bakgrunnsstøy som mulig.
  • Sørg for å plassere lydopptakeren på en måte som ikke er ødeleggende for lydkvaliteten.
  • Skru av mobiltelefonen – og gi beskjed om at dette er noe intervjuobjektet også bør gjøre.
  • Vær oppmerksom på din rolle om intervjuer. Snakk tydelig og vær bevisst på å ikke lage unødvendige lyder. Du bør også oppfordre intervjuobjektet til å gjøre det samme.
  • Pass på at kun én snakker om gangen. Vent med å stille neste spørsmål til intervjuobjektet er ferdig å svare på det forrige. Det gjelder også hvis det er mer enn ett intervjuobjekt til stede.
Transkribering

Motta hjelp til transkribering

Dersom du har gjort et lydopptak av et intervju du har gjort, så kan det være aktuelt å transkribere lydopptaket i etterkant. Å transkribere et intervju betyr å overføre det muntlige innholdet i lydfilen din til et skriftlig format.

Transkribering er imidlertid ikke bare-bare, så du bør seriøst vurdere å anskaffe profesjonell hjelp når dette skal gjøres. På den måten vet du at lydfilen er i de beste hender, og at du kommer til å sitte igjen med et best mulig resultat.

Hos Din Gruppen kan du få hjelp til transkribering. Vi transkriberer lydfilen din raskt og effektiv, samtidig som vi ivaretar den språklige kvaliteten på aller beste måte. Ta kontakt i dag for mer informasjon!