Oversett lydfil

Oversett en lydfil til skriftlig format, og få viktig innhold ned på papiret. Enten du vil transkribere en forelesning eller et intervju, vil du kunne dra nytte av å få innholdet over i tekstformat.

Transkripsjon er populært både innen rettsvesenet, blant journalister og private. Både avhør, intervjuer og lydopptak av forelesninger blir hyppig transkribert.

Hva vil det egentlig si å transkribere, og hvorfor bør det gjøres? Dette skal vi nå se nærmere på!

Lydfil til tekst

Lydfil til tekst

Hva er transkripsjon? Enkelt forklart handler transkripsjon om å overføre tale fra et lydklipp til skriftformat.

Den som utfører arbeidet omtales gjerne som en transkribent. Oversett gjerne lydfil ved hjelp av en profesjonell transkribent, om du vil sikre et høyt kvalitetsnivå.

Transkripsjon kan også innebære at tekst overføres mellom to skriftsystemer, som for eksempel fra latinsk til kinesisk. Det er imidlertid overføring av lydfiler til tekst som er det vanligste. 

transkribering

Fordeler med transkribering

Oversett din lydfil – dette kan nemlig ha mange fordeler! Som journalist har du sannsynligvis behov for å kunne presentere intervjuer og lignende i skriftlig format, for eksempel før publisering i en avis eller et magasin.

Det å skrive ned det som blir sagt i intervjuet mens det foregår, kan imidlertid være utfordrende.

Sannsynligvis vil du ikke rekke å skrive ned alt som blir sagt i sanntid, med mindre du er svært fokusert og rask på tastaturet.

Det vanligste er derfor å spille inn intervjuer og lignende med en lydopptaker. Innspilling av lyd skjer som regel med en app på mobilen eller en diktafon.

Dette gir deg mulighet til å være tilstedeværende under intervjuet, siden du ikke trenger å skrive mens dere prater. Så snart du har tid, kan lydfilen transkriberes. Eventuelt kan noen gjøre dette for deg.

En annen fordel med transkribering, er at tekst er søkbart – for eksempel i Google. Oversett din lydfil, slik at andre kan søke på innholdet.

Transkribere lydfil

Slik transkriberer du en lydfil

Transkripsjon innebærer at du lytter til lydfilen og overfører innholdet til skriftform. Det finnes ulike metoder for denne overføringen. Skal innholdet kunne analyseres detaljert, holder det ikke nødvendigvis å kun skrive ned ordene som sies. Oversett alltid en lydfil med omhu! 

Har du gjort et intervju i forbindelse med en masteroppgave eller bacheloroppgave? Basert på analysefokus og forskningens formål, kan det være nødvendig å markere alt fra lydforlengninger til ord som vektlegges. 

Det finnes derfor ulike transkripsjonssystemer, og innen disse benyttes det ulike transkripsjonsnøkler, som kort fortalt er symboler som representerer alt fra pause til innpust. Vi skiller stort sett mellom to transkripsjonstyper, og disse kalles Du Bois og Jefferson.

Motta hjelp!

Motta hjelp nå!

Har du kanskje et kvalitativt forskningsintervju til masteroppgaven, eller har gjennomført et lengre intervju i forbindelse med redaksjonelt arbeid? Da kan det være ressurskrevende å få innholdet over i skriftlig format, siden du sannsynligvis har mange jern i ilden fra før.

Det å transkribere er tidkrevende og krever et godt trent øre. I mange tilfeller må lydfilen lyttes til flere ganger for at alt innholdet skal transkriberes korrekt.

Din Transkribent utfører transkripsjonstjenester, og hjelper både profesjonelle og private med å overføre innhold fra lydfil til skriftlig format. Kontakt oss i dag, og oversett din lydfil på 1-2-3!