Prosjektskisse for masteroppgave  

Selve grunnlaget for din masteroppgave dannes av en prosjektbeskrivelse eller -skisse. Dette er vanligvis en obligatorisk del av masteren, og viktig for ditt videre arbeid. Så, hvordan lager du egentlig en god prosjektskisse for din masteroppgave? 

Her får du svaret! 

Hva er en prosjektskisse for masteroppgaven? 

Prosjektskissen kan betraktes som søknaden for din masteroppgave. Meningen med skissen er å gi et bilde av planlagt utførelse av masteroppgaven. På den måten kan din utdanningsinstitusjon kan finne en passende veileder.  

Med en prosjektskisse får du også muligheten til å konkretisere arbeidet ditt og legge en plan. Du setter kort og godt opp et rammeverk for prosjektet. Dette er nyttig både for deg og veilederen! 

Hva skal en prosjektskisse inneholde?  

Prosjektskissen din skal inneholde flere elementer. Den bør si noe om formålet og bakgrunnen for prosjektet, sant selve gjennomføringen av det.   

I første omgang er det noen formaliteter som må på plass. Dette er ting som navn og eventuell medforfatter, deres spesialisering, ønsket tema og eventuelt ønsker veileder (dersom du har det). Dette utgjør innledningen.  

Hoveddelen består av kontekst og bakgrunn for studie, samt problemstilling. Husk å avgrense oppgavens omfang. Skissen inneholder også litt om teorien og metoden. Planlegger du kanskje kvalitativ metode med forskningsintervjuer og transkribering av lydklipp? Skriv det ned!  

I tillegg til dette bør prosjektskissen inneholde en nøyaktig tidsplan. Dersom du bruker tid på å lage en god prosjektskisse, kan du gå tilbake og se på den senere. Dette tvinger deg også til å starte tankeprosessene og ta valg tidlig.  

En transkribent som gir tips om arbeidsmetode

Svar på disse spørsmålene når du skriver prosjektskissen 

For å sikre deg at prosjektskissen din dekker over alle de viktigste elementene, har vi noen tips til spørsmål som skisse bør besvare. Disse spørsmålene er som følger: 

  • Hva ønsker du å undersøke? 
  • Hva stiller du spørsmål ved (helt konkret)? 
  • Hvorfor er dette viktig?  
  • Hva er din foreløpige problemstilling?  
  • Hva er dine foreløpige tanker om det du skal undersøke?  
  • Foreligger det allerede noe informasjon om emnet? 
  • Har du noen tanker om hvilke bøker og artikler (forskningsmateriell) du ønsker å bruke?  
  • Hvordan skal du gå frem for å svare på din problemstilling (selve metoden)? 
  • Hvor lang tid vil det ta? 

Dersom du svarer på disse spørsmålene, er du sikret en god plan for prosjektet ditt. Dette gjør det enklere både for deg og for utdanningsinstitusjonen din. Sjansen for at du får godkjent ditt prosjekt blir betraktelig høyere. Men, dette er altså bare tips!   

Vær obs på at din utdanningsinstitusjon kan ha egne krav, både angående form og innhold. De ulike institusjonene har gjerne maler eller ulike ting de vil at du skal ha med i en slik skisse. Sørg for å være oppdatert på dette, og inkluder det de ønsker at du skal inkludere.  

Personer som rettskriver.

Prosjektskissen til masteroppgaven gir deg et utgangspunkt 

Forarbeid og planlegging er en stor del av masteroppgaven, og vil forenkle det senere arbeidet ditt. Selv om du kanskje ikke har tenkt altfor mye på hva du ønsker å skrive om, bør du forsøke å gjøre deg opp noen tanker om dette. Skriv ned det du har!  

Ikke vær redd for at ting du skriver i prosjektskissen samsvare med senere arbeid. Grunntanken er der, men det er ingenting som blir hogd i stein. Det er bare ment som et utgangspunkt. Senere funn kan gjøre at ikke alle teorier vil være like relevante lenger.  

Motta hjelp med å omforme lyd til tekst 

Når du først kommer i gang med masteroppgaven din, kan prosjektskissen være et uvurderlig verktøy. Du kan imidlertid oppleve at det ikke alltid er like enkelt å overholde tidsfristene du opprinnelig satt. Transkribering er for eksempel en tidkrevende oppgave.  

Men ikke fortvil – det finnes hjelp å få! Din Transkribent bistår deg med effektiv og presis manuell transkribering, enten du ønsker verbatim eller intelligent verbatim representasjon. Ikke nøl med å kontakte oss!