Redigering av lydopptak

Har du gjort et lydopptak vil du også ha behov for redigering. Dersom du har gjennomført et intervju eller gjort opptak av en forelesning, vil det alltid være irrelevante deler som med fordel kan klippes bort.

Hvis opptaket skal brukes i en publisering, som for eksempel podcast, er det nødvendig med god redigering for å gjøre opplevelsen bedre. Men selv intervjuer kan med fordel justeres for å gjøre det lettere å arbeide med filen i ettertid.

Vi tar en titt på hvilke valgmuligheter du har når lydopptaket skal redigeres. Her kan du velge mellom programvarer eller redigere direkte i applikasjonen på mobilen din. Sistnevnte har et begrenset utvalg av funksjonaliteter, men passer fint når klippet kun skal deles opp.

Hvis du har behov for omfattende redigering, anbefaler vi at du benytter deg av et profesjonelt verktøy. Programvaren Audacity er et godt alternativ med mange gode effekter som forbedrer bruker- og lydopplevelsen.

Redigering av lydopptak på iPhone

Redigere lydopptak på iPhone

Til hverdagslige lydopptak er det mange som velger å bruke mobilen sin. Selv om en iPhone ikke gir den samme lydkvaliteten som en diktafon, er det mulig å gjøre mindre opptak av påminnelser og huskelapper. Her kan du også gjøre enkle redigeringer inne i appen.

For å redigere lydopptak på iPhone må du først åpne taleopptak-applikasjonen. Her vil du se en liste over alle aktuelle opptak og du kan enkelt trykke på det aktuelle opptaket for finjusteringer.

Valgmulighetene er ikke like mange som i et profesjonelt verktøy eller programvare, men du kan likevel gjøre enkle justeringer. Her får du blant annet muligheten til å spille over opptaket, erstatte det eller slette deler du ikke ønsker å ha med.

Ved hjelp av «klipp»-funksjonen kan du bevege markøren gjennom opptaket og markere deler du ønsker å slette, eller beholde. Dersom du har redigert bilder på en iOS-enhet før, vil denne funksjonaliteten være svært intuitiv.

Redigere lydklipp på Android nettbrett

Redigere lydopptak på Android

Det er også mulig å gjøre lydopptak på Android, og her får du hakket flere funksjoner tilgjengelig. Avhengig av hvilken applikasjon du laster ned fra Google Play Store, vil du også ha flere valgmuligheter når det kommer til selve opptaket.

Du kan gjøre enkle redigeringer som å fjerne begynnelsen eller deler av klippet. Det er også mulig å legge på mindre effekter for å redusere støy og forbedre lydkvalitet. Noen applikasjoner lar deg også oversette lyd til tekst, men denne funksjonen er ikke alltid like pålitelig.

Mann jobber med redigering av lydopptak på PC

Redigere lydfiler med Audacity

Audacity er en ypperlig programvare som brukes av både universiteter, studenter, journalister, privatpersoner og profesjonelle. Dette programmet er gratis og kan lastes ned til både Windows, Mac og Linux.

Med Audacity kan du gjøre alt fra enkle finjusteringer til omfattende forandringer. Vi ser nærmere på noen av de mest populære verktøyene brukt for å forbedre et lydopptak. Programvaren gir mange muligheter utover disse funksjonene, men vi lister opp de mest brukte.

To personer snakker på lydopptak

Justering av volum

Det er ikke alltid lett å styre volumet under et lydopptak – særlig ikke om du tar opp en forelesning eller samtale utendørs. Enten mikrofonen har vært for nært eller for langt unna lydkilden, kan du skape et jevnt lydvolum med Audacity.

Her benyttes det en normal referanseverdi som automatisk vil justere volumet i klippet. Du starter med å markere hele lydfilen og deretter velge effekt, forsterk og OK. Programvaren vil se på toppene på lydfilen og gjøre en automatisk justering av volumet.

Mann undrer seg over redigering av lydopptak

Klipping og ton inn eller ut

Hvis du har tatt et opptak som skal distribueres, er det viktig at filen er fri for pauser og lange mellomrom. Her må samtalen være rett på sak og irrelevant innhold kan med fordel fjernes. Det samme gjelder forelesninger hvor du skal bruke materialet til å pugge og studere videre.

Små avbrekk som kaffepauser, kulepennklikking, skriving og romstering i papirer vil skape forstyrrelser som tar vekk underholdningen og reduserer konsentrasjonen. Disse delene kan heldigvis enkelt fjernes ved hjelp av Audacity.

Først må du lokalisere delen av filen som skal fjernes og markere dette området med markeringsknappen. Deretter sletter du biten fra lydklippet. For å sikre at lyden ikke starter og slutter brått etter biten er tatt bort, bør du bruke «ton inn og ut»-funksjonen.

Denne effekten sørger for at lyden tones inn og ut, hvilket er viktig når du arbeider midt i en lydfil. Foran den avklippede biten skal du tone ut lyden, og deretter toner du inn. Dette skaper en behagelig lytteopplevelse med god flyt. Du kan «dra» effekten for å skape en gradvis ut eller inn-toning.

Redigering av lydopptak på PC

Clipping

Har du sensitiv mikrofon? Eller kanskje lydkilden har vært for nær mikrofonen under opptaket? Da vil du mest sannsynlig oppleve det vi kaller for «clipping». Dette er begrep som brukes når lydbølgen forvrenges og skaper en skurring. I Audacity kan du tydelig se dette fenomenet når du inspiserer lydfilen.

Hvis filen plutselig har høye topper eller «spikes», betyr dette at lydnivået har gått over de maksimale og minimale verdiene. Dersom du spiller av et lydklipp med «clipping», vil du også se et rødt merke med den grønne søylen i Audacity.

For å redusere dette går du til «vis» og «vis clipping». De aktuelle områdene i lydfilen blir markert, og du kan bruke programvaren til å gjenskape lyden som har gått tapt i denne sekvensen. Ved hjelp av en interpolasjonsmetode kan du altså redde lydklippet, så lenge det kun er snakk om få deler med clipping.

Redigering av lydopptak på Mac

Stereo til mono

Av og til kan du oppleve at mikrofonen kun har tatt opp lyd i høyre eller venstre kanal. Dette merker du fort ved å høre på klippet med headset. Hvis du for eksempel har en mikrofon som kun tar opp i mono, men lyden er tatt opp til stereospor, vil du sitte igjen med én kanal.

Det er naturligvis plagsomt å kun høre lyd ut av én høyttaler eller ett øre, men dersom du gjør stereosporet om til mono, vil du rette opp i denne feilen. Trykk på lydfilen og del deretter opp stereospor. Dette gir deg to lydspor separert fra hverandre og du kan slette det tomme lydsporet. Klikk deretter på det gjenværende lydsporet og velg «mono».

Lydopptak fra klasserom med støy

Redusering av støy

Et av de mest plagsomme elementene er bakgrunnsstøy. Dette er ofte vanskelig å komme unna, særlig om du ikke bruker en profesjonell diktafon med innebygget støydemper. Men selv de dyreste diktafonene kan ha vansker med å fjerne ekstreme mengder støy.

Trafikk og ventilasjonsanlegg er ofte kilden til irriterende støy, men heldigvis har Audacity en støyfjernings-funksjon. Først må du identifisere delen med mye bakgrunnsstøy og deretter velge effekt, støyfjerning og trykke på skaff støyprofil.

Nå må du markere hele lydfilen dersom bakgrunnsstøyen er en gjennomgående plage. For mindre områder marker du kun det aktuelle tidsrommet. Til slutt velger du «effekt», «støyfjerning» og «OK».

Det er viktig at du hører nøye gjennom klippet etter du ferdig. Av og til kan nemlig støyfjerning skape forvrenginger på lydkilden. Hvis du ikke er fornøyd med resultatet prøver du på nytt, og marker et område som ikke inneholder stemmen til selve lydkilden.

Mann jobber med redigering av lydopptak

Transkribering

Du kan gjøre mye med lydfilen i etterbehandling, men du kan ikke få profesjonell og god transkribering. Trenger du å overføre lydfilen til en tekstfil? Da kan vi i Din Transkribent hjelpe deg.

Våre transkribenter er dyktige, har lang erfaring og kan fagfeltet inn og ut. Vi leverer transkripsjoner av høy kvalitet, tilpasset formålet, intervjuet og opptaket. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat og mer informasjon om våre tjenester.