Regler for opptak av samtaler

Teknologien blir stadig mer avansert med større lagringskapasitet på enheter med mindre fysisk størrelse. De aller fleste har i dag mobil med muligheter til å gjøre opptak av samtaler. Men med muligheten til å gjøre opptak av samtaler, er det lurt å kjenne til hvilke regler som gjelder for dette.

En privatpraktiserende advokat har meldt at antall spørsmål om regler for opptak av samtaler har økt de seneste årene. Mange ønsker å sikre seg bevis på hva som blir sagt i en samtale eller på et møte når de står midt i en tvist.

Å gjøre hemmelige opptak er ikke nødvendigvis forbudt, men det finnes regler en må forholde seg til. En bedrift er også pliktig til å overholde regler som sikrer personvernet hos ansatte og kunder. Opptak av samtaler reguleres også i denne sammenheng av personvernlovgivningen.

I denne artikkelen skal vi se på nøyaktig hvilke regler som gjelder for opptak av samtaler. Hvilke plikter har en bedrift i forhold til personvern? Er det straffbart å ta et hemmelig opptak av en samtale? Kan et opptak av en samtale brukes som bevis i en rettssak?

Mikrofon for opptak

Opptak av samtaler og personvern

Hva som blir sagt i en samtale og hvordan det blir sagt, regnes som personopplysninger. Disse opplysningene sier blant annet noe om en persons språklige ferdigheter, kunnskapsnivå, sinnstilstand etc. Slike opplysninger beskyttes av personvernlovgivningen.

Personvernlovgivningen sier ikke noe konkret om opptak av samtaler. Men en bedrift er pliktig å følge denne lovgivningen for å beskytte personvernet til ansatte og kunder. Du har kanskje hørt på en supportlinje at samtalen blir gjort opptak av? Eller du kan velge å tillate at samtalen blir tatt opp?

Kravene i personvernlovgivningen innebærer: Opptak må ha et rettslig grunnlag, de som blir tatt opp informeres om dette, opptaket har klare formål, opptaket lagres ikke lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet, og tilfredsstillende ivaretagelse av informasjonssikkerheten.

Personvernlovgivningen faller bort i noen tilfeller. Opptak av samtaler i en politietterforskning reguleres av politiregisterloven og straffeprosessloven. Og journalister er bare pliktige til å følge deler av personvernlovgivningen.

Mann som ser gjennom tekst

Regler rundt hemmelige opptak av samtaler

Mange lurer på hva lovverket sier om å ta hemmelige opptak av samtaler med enten en eks-kjæreste, en arbeidsgiver eller noen andre man måtte befinne seg i en tvist med. Det oppstår ofte forskjellige oppfatninger i ettertid om hva som ble sagt. En ønsker for ettertiden å sikre bevis.

Mange tror at det er forbudt med hemmelige opptak. Men det er ikke helt riktig. Det finnes riktignok regler for hemmelige opptak av samtaler. Men det betyr ikke at du ikke har lov til å sikre deg bevis for senere avklaring på hva som ble sagt i et møte eller en samtale. 

Straffeloven paragraf 205, første ledd bokstav a, forbyr det å skaffe seg uberettiget informasjon fra et lukket møte en ikke deltar i selv. Dette innebærer også da et hemmelig opptak av samtaler på disse møtene. Det er med andre ord straffbart å gjøre opptak av en samtale man ikke deltar i selv.

Å gjøre et hemmelig opptak i et møte eller en samtale man selv befinner seg i er derimot ikke straffbart. Du har lov til å sikre deg bevis for ettertiden. 

Forstørrelsesglass brukes for å finne bevis.

Kan et opptak av en samtale brukes som bevis i en rettssak? 

Vi har nå avklart at det er lov å gjøre et hemmelig opptak av en samtale. Så lenge en selv deltar i den. Det store spørsmålet som mange da sitter med, er om et slikt opptak kan brukes som bevis i en rettssak. Formålet med hemmelige opptak er jo å sikre bevis. Ofte knyttet til en rettsak.

I norsk rettspraksis har vi prinsippet om fri bevisførsel. Hver part i saken har i utgangspunktet retten til å føre de bevis de selv ønsker. Så lenge beviset er skaffet lovlig. Noe vi har konkludert med at det hemmelige opptaket kan være. Men retten godkjenner heller ikke bevis som er skaffet utilbørlig.

Og i mange saker vil domstolene vurdere et hemmelig opptak av en samtale som et utilbørlig ervervet bevis. Hvert bevis vurderes naturligvis fra sak til sak. Men det er stor sannsynlighet for at et hemmelig opptak av en samtale ikke blir regnet som et gyldig bevis av domstolene. 

Så selv om det ikke er straffbart å gjøre et hemmelig opptak av en samtale du deltar i selv, er det ikke dermed sagt at det vil fungere som et fellende bevis mot dem du er i en tvist med. 

PC med transkribert dokument av intervju

Transkribering av lydopptak av samtaler

Vi har nå sett hvilke muligheter teknologien gir oss til å enkelt ta lydopptak av samtaler. Med en vanlig mobil så har du i grunnen det du trenger.

Selv om det er enkelt å gjøre opptak av samtaler, er det derimot visse regler en må følge. Enten som bedrift eller privatperson. Disse reglene sikrer personvernet vårt. 

Det er ikke straffbart å ta et hemmelig opptak av en samtale, så lenge en er med i samtalen selv. Men det er derimot ikke sikkert at dette opptaket vil kunne brukes som bevis i en rettssak.

Så lenge et opptak er gjort med et konkret formål, kan det inneholde verdifull informasjon av allmenn interesse. Å transkribere opptaket til tekst er da en god SEO-strategi. Din Transkribent tilbyr hjelp til å transkribere opptak av samtaler du måtte sitte på.