Skjult lydopptak – lov eller ikke?

Skjult lydopptak er gjerne aktuelt når noen ønsker å sikre bevis i en tvist. Metoden benyttes også i forbindelse med trakassering eller mobbing, der offeret ønsker å skaffe bevis.

Motivasjonen for å gjennomføre skjulte opptak kan være mange. Det finnes også mange regler å forholde seg til. Når er skjult lydopptak lovlig, og når er det straffbart?

Skjult lydopptak under samtale mellom to personer

Hva er et skjult lydopptak?

Et skjult lydopptak kan defineres som innspilling av samtaler som finner sted uten motpartens samtykke. Én eller flere av de andre involverte i samtalen vet altså ikke at samtalen spilles inn.

Prosessen kan utføres med en skjult lydopptaker. Dette kan for eksempel være en app som spiller inn telefonsamtalen din. Man kan også spille inn et skjult lydopptak ansikt til ansikt med andre. Dette gjøres gjerne med en lydopptaker på mobilen eller lignende.

Opptaker for skjult lydopptak

Er skjult lydopptak lovlig?

Først og fremst ønsker vi å påpeke at innholdet i samtaler som spilles inn defineres som personopplysninger. Ifølge Datatilsynet vil til og med noens stemme være en personopplysning. Stemmen kan blant annet avsløre språk og sinnsstemning.

 Siden det ikke eksisterer egne lover om innspilling av lyd i personvernregelverket, gjelder de generelle reglene. Skjult lydopptak av andres samtaler er generelt sett straffbart. Deltar du imidlertid i samtalen selv, kan du utføre skjult lydopptak lovlig.

Tips for lovlig skjult lydopptak

Skjult lydopptak i familiære relasjoner

Du kan som nevnt ikke gjøre skjult lydopptak av samtaler du ikke selv er del i – vanligvis. Det finnes imidlertid unntak til denne regelen.

Se for deg en mor som ser at barnet får opplest en god natt-historie av bestefaren sin. Hun ønsker å forevige det hyggelige øyeblikket, og finner frem mobilen. Hun filmer og spiller inn lyd uten å be om tillatelse først. Dette er et skjult lydopptak som kan utføres uten samtykke.

Hva er bakgrunnen for at det finnes unntak som dette? Ifølge Datatilsynet er ikke lovverket ment å regulere for mye av hverdagen til vanlige mennesker. Rent personlige samtaler er altså lovlig å spille inn, selv med skjult lydopptak.

Skjult lydopptak transkribert til tekstdokument

Kan du ta opp samtale med NAV?

Som vi har sett ovenfor, er lydopptak som utføres av privatpersoner av personlige grunner lovlig. Slike samtaler blir ikke regulert av personopplysningsloven. Som privatperson kan du fint spille inn samtaler med NAV. 

Skjult lydopptak av samtaler med NAV kan f.eks. gjøres for å sikre bevis som er relevante for dine rettslige krav. Husk likevel på at opptaket kun kan brukes til ditt private formål.

Hvis du spiller inn en samtale med NAV hvor du selv ikke deltar i samtalen, er dette ulovlig. Her gjelder altså hovedregelen om at du selv må være en samtalepart.

Transkripsjon av skjult lydopptak på dokument

Opptak av samtaler med barnevern

Er skjult lydopptak av samtaler med barnevern lovlig? Ja, men kun hvis du selv er en del av samtalen. Du kan med andre ord ikke benytte avlyttingsutstyr eller lignende for å spille inn samtaler mellom barnevernsansatte.

Her gjelder altså de samme reglene som ved opptak av samtaler med NAV. Dersom du er i et møte med barnevernet, kan du derfor spille inn samtalen.

Transkriberingsprogram for skjult lydopptak via app

Lydopptak av privat samtale i app

Som privatperson har du mulighet til å gjøre skjult lydopptak av en privat samtale. Det er for eksempel ikke forbudt å laste ned en lydopptaker som spiller inn private telefonsamtaler. Så lenge opptaket er til privat bruk, er det ikke straffbart. 

Du kan imidlertid ikke dele lydopptak av en privat samtale på sosiale medier eller lignende. Da må du i så fall be om den andre samtalepartens samtykke først.

Skjult lydopptak på PC

Hva er potensiell straff for skjult lydopptak?

Et skjult lydopptak som utføres på ulovlig grunnlag kan straffes etter straffelovens paragraf 205 første ledd, punkt a. Denne paragrafen omhandler krenkelser av menneskers rett til privat kommunikasjon.

Ulovlig opptak av lyd eller hemmelig avlytning kan potensielt føre til to års fengselsstraff i alvorlige tilfeller. Man kan også få bøter.

Transkribert tekst fra skjult lydopptak

Transkripsjon av lydopptak

Enten du har et skjult lydopptak eller andre lydopptak, kan det være gunstig å transkribere det. Transkripsjon betyr at innholdet i lydfilen konverteres til tekst. Fordelene ved dette er mange. Du kan blant annet søke i innholdet for å finne informasjonen du er ute etter.

Transkribering av lydopptak er ganske tidkrevende, siden du må spole, pause og lytte. Generelt sett kan du ta utgangspunkt i at 20 minutter med lyd tar over en time å transkribere.

Transkribering av lydopptak til skriftlig dokument

Trenger du hjelp med transkribering?

Et skjult lydopptak er i de fleste tilfeller lovlig så lenge du selv deltar i samtalen. I familiære situasjoner kan du spille inn lyd uten tillatelse. Skal du spille inn lyd i samtaler med NAV, barnevern eller lignende, må du selv være del av samtalen.

Hvis du ønsker å få et skjult lydopptak konvertert til tekst, kan transkribering være en god idé. Dette gjør det enklere å finne frem til ulike deler av samtalen. Du kan for eksempel søke på spesifikke ord i samtalen.

Dersom du ønsker hjelp med transkribering, kan Din Transkribent hjelpe deg. Vi tilbyr landets beste pris på transkribering. Vi kan hjelpe med transkribering av intervjuer, avhør og lignende. Én lydtime koster kun 1 500 kroner å transkribere, eksklusivt mva.

Kontakt oss i dag om du har noen spørsmål!