Skriv etter diktafon – komplett guide

For å arbeide videre med et opptak fra en diktafon er det en ting som gjør arbeidet uendelig mye enklere. Transkripsjon. Ved å skrive av intervjuer, møter eller samtaler fra en diktafon, enten ved hjelp av egne verktøy eller «for hånd,» kan du åpne og referere til dem mye enklere.

Det er mye arbeid å transkribere lange samtaler og lydfiler, og det er et par ting man bør tenke på og ha klart før man starter arbeidet. Det gjelder både med tanke på utstyr og verktøy man bør ha kontroll på, og eventuell bearbeidelse av eventuelle lydfiler. Jo mer forberedt, jo bedre sluttkvalitet.

Det finnes forskjellige typer transkripsjon, og forskjellige oppgaver og formål kan ha forskjellige retningslinjer for hvordan man arbeider og hvilken type transkripsjon man velger å bruke. Noen har strengere «regler,» mens andre er løsere og åpnere for tolkning. Se det an i forhold til ditt prosjekt.

Det finnes mange gode grunner til å få god transkripsjon utført, og man trenger ikke å være alene om arbeidet, som kan være veldig tid- og ressurskrevende. Din Transkribent kan hjelpe deg med arbeidet ditt, og utføre hele eller deler av arbeidet for deg, slik at du sørger for topp kvalitet i transkripsjonen.

Sjekkliste: Sjekk at alt er i orden etter intervju med diktafon

Før man transkriberer

Før man starter å transkribere bør man sørge for at man har alt det man trenger klart. Du bør ha godt utstyr og programvare, og være sikker på at alle filene du skal bruke er av så god kvalitet som de kan være. Når du transkriberer, utgjør lydkvaliteten stor forskjell i vanskelighetsgrad.

Sørg for at du bruker godt utstyr for å ta opp lyd, tilpasset de behovene opptaket krever. Skal du avholde et møte digitalt, får du bedre lydkvalitet hvis du tar opptak av selve samtalen på enheten møtet avholdes, mens sitter du ved siden av et intervjuobjekt, holder det med en enkel mikrofon.

Man kan også redigere og rense opp lydfilen og digitalt klargjøre den for best mulig lydkvalitet før man starter å arbeide. Så må du se på behovene og mulighetene for selve utførelsen av transkripsjonen. Det finnes gode gratis programvare, og det er nyttig ekstrautstyr man kan kjøpe.

Du kan for eksempel bruke en fotpedal som en ekstra makro-løsning, for å for eksempel pause og spille av lydklippet i programvaren, eller spole frem og tilbake. Det finnes også ergonomiske, gode tastaturer man kan kjøpe for å gjøre arbeidet mer behagelig og enklere. Bruk gode hodetelefoner.

Det finnes forskjellige typer transkripsjon

Forskjellige typer transkripsjon

Man kan transkribere helt ordrett, såkalt verbatim transkripsjon, eller man kan tolke litt mer av det som blir sagt og skrive det slik det gir mest mening å dokumentere det i skriftform, med korreksjon av språkfeil osv., da kalt intelligent verbatim transkripsjon. Disse har ulike bruksområder.

Enkelte situasjoner krever helt enkelt at lyd fra en lydfil blir gjengitt helt nøyaktig slik det skjedde, ofte da i juridisk sammenheng, eller enkelt å greit for å forhindre noen muligheter for misforståelser. Andre ganger trenger man bare å få infoen som kommer fra transkripsjonen, og det blir litt løsere.

Intelligent verbatim transkripsjon er den formen som er enklest å utføre, og er i veldig mange tilfeller mer enn nok. Den er ikke såpass løs at man endrer meningen og bakgrunnen for det som blir sagt, men man utelater enkelte språkfeil eller talefeil, som kan være forstyrrende, avhengig av etterbruk.

Begge formene for transkripsjon har også variasjon. Enkelte formål kan ha spesifikke behov som ikke nødvendigvis passer inn i disse standard formene for transkripsjon, og det spørs bare på krav utenfra, hvor grensen går for hvor mye frihet man har med en transkripsjon.

Dame jobber på PC med å skrive etter diktafon

Formål og videre arbeid

Hvilket arbeid du skal gjøre videre, utgjør formålet med transkripsjonen. Dette dikterer formen for transkripsjon som kreves, og kan være alt mulig. Det er et stort mangfold i krav og behov for ulike formål med transkriberte lydfiler, av alle sorter, som alle avhenger av dette videre arbeidet.

Du må sørge for at lagringen og eventuell publikasjon av transkripsjonen og material hentet fra transkripsjonen skjer i tråd med retningslinjer for det arbeidet du utøver, og sørge for at du tar opp lyden i henhold til regulering og regelverk ved eventuelt studie- eller arbeidssted.

En vanlig situasjon hvor transkripsjon er aktuelt er ved intervjuer i studiesammenheng, enten kvalitativt for å få ny kunnskap og innsikt, eller kvantitativt for større datainnsamlinger, og et annet eksempel kan være ved møter, hvor noe blir avklart, som man vil dokumentere, og se tilbake på.

For det er nemlig det som er så flott med transkripsjon. Det gjør det enkelt å lagre, dele, referere til og bruke informasjon som man ellers hadde gått glipp av, eller måtte hørt på opptak og spolt frem og tilbake for å bruke, ved å enkelt ha transkripsjonen lagret i det enkle tekstformatet DOCX.