Skriving etter diktafon

I mange yrker kan kunnskap om skriving etter diktafon være høyst aktuelt, særlig om du er utdannet advokat eller jobber som sekretær på et sykehus.

En diktafon er et lite apparat som brukes til å gjøre lydopptak. Å ha et lydopptak av den aktuelle samtalen vil gjøre det enklere å huske detaljene av det som blir sagt. I tillegg fører dette til flere arbeidsplasser, da mange har egne transkribenter som transkriberer lydopptaket i etterkant.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på skriving etter diktafon. Her vil vi forsøke å svare på noen av de vanligste spørsmålene folk har i forbindelse med arbeidsmetoden!

Fire ulike diktafoner

Hva er en diktafon?

Som nevnt er en diktafon en enhet man bruker til å ta opp lyd med. Det er med andre ord et lydopptaksverktøy, som er praktisk å ha i lommen i en rekke situasjoner.

Det er mange som vil ha god nytte av dette lydopptaksverktøyet, men det er nok aller mest brukt i forskjellige arbeids- og studiesituasjoner. Typiske situasjoner hvor en diktafon vil komme godt med, er i jobben som journalist eller når man skal skrive en omfattende skoleoppgave som f.eks en bacheloroppgave.

Bruk av diktafon har mange fordeler. I tillegg til at du har det som blir sagt på opptak, får du som intervjuer muligheten til å være mer til stede i selve intervjusituasjonen. Du slipper nemlig å måtte konsentrere deg om notering.

Mann jobber med skriving etter diktafon

Hva er transkribering?

Om du har gjort et intervju og brukt en diktafon for å ta opp lyden av den aktuelle samtalen, venter gjerne en omfattende overføringsprosess etterpå. Denne prosessen kalles transkribering.

Transkribering handler om å overføre innhold fra ett format til et annet. I de fleste tilfeller overfører transkribenten en lydfil til et tekstformat. Det er vanlig å transkribere med pedal, da dette effektiviserer prosessen betraktelig.

Forskjellige diktafoner

Forskjellige typer transkribering

Det finnes forskjellige typer transkribering. Et annet ord for dette er transkripsjonssystemer, som det finnes flere ulike eksempler på. Det er imidlertid to transkripsjonssystemer som anses for å være de mest vanlige:

  • Jefferson 
  • Du Bois

Det er viktig å gjøre nødvendig research, slik at du er i stand til å velge det transkriberingssystemet som vil være det beste for din oppgave.

Det følger med et eget sett med regler for hver enkelt transkriberingsform, slik at når du først har valgt deg et system bør du holde deg til det gjennom hele prosessen. 

Lydopptak til tekst

Derfor bør du bruke en transkribent

Det er en vanlig stereotypi at transkribering er noe man enkelt kan ta hånd om selv. For hvor vanskelig kan det egentlig være?

Mange tror at alt man trenger for å transkribere er et lydopptak, ører som kan lytte og fingre som kan skrive. Det er for så vidt ikke feil, men det betyr ikke at det vil være en god idé å gi seg i kast med det selv.

Dette bringer oss tilbake til det vi nevnte ovenfor, om at det finnes mange transkripsjonssystemer å velge blant. I mange tilfeller er dette noe «vanlige folk» ikke har kunnskap om, og dermed kan verdifulle detaljer gå tapt i overføringsprosessen.

Ved å bruke en transkribent kan du imidlertid føle deg helt trygg på at resultatet blir best mulig. Transkribenten har både de nødvendige ferdighetene, det nødvendige utstyret som trengs og kunnskapen som skal til for at du skal få et godt resultat.

Lydopptaker

Få hjelp til å transkribere

Har du et lydopptak som du sliter med å transkribere selv? Da har du kommet til riktig sted!

Din Transkribent er en av Din Gruppens merkevarer, og bak denne tjenesten finner du transkribenter som overfører tale til tekst på 1-2-3!

Din Transkribent tilbyr en rekke transkripsjonstjenester, i forbindelse med både intervjuer, medisin, skoleoppgaver og forskning.

Trenger du hjelp til transkribering? Kontakt oss i dag!