Støyfjerning på lydopptak

Når du tar lydopptak, får du ofte med mye støy. Det finnes verktøy for støyfjerning. Du kan redigere bort støy og andre forstyrrelser i etterkant av opptaket, og dette har fordeler i mange tilfeller. Når man skal bruke lydopptaket i senere tid, er det en fordel at det er av høy kvalitet.

Det finnes mange verktøy man kan benytte for å redigere bort støy. Har man tilgang til et program som kan redigere lyd på andre vis så kan du mest sannsynligvis også bruke det til å fjerne støy.

Gratis programmer finnes, og det er relativt enkelt å gjøre på alle systemer og PC-er.

Noen opptaksprogram har også valgmuligheter for fjerning av støy i opptaket, som gjør at man får betraktelig mindre av det, men kan da også risikere at funksjonen ikke er god nok og at man mister deler av opptaket man egentlig ville ha. Redigeringsprogrammer er mye nøyere.

Lydredigering

Slik fungerer lydredigering

Når du redigerer lyd, fungerer det slik at du kan endre på forskjellige kanaler og legge på effekter. Mange programmer har egne funksjoner for støyfjerning, mens andre må man jobbe litt mer manuelt ved å endre på kanalene som utgjør støyen, og balansere det opp mot resultatet.

Man må være forsiktige slik at man ikke mister deler av selve opptaket. De forskjellige kanalene overlapper ofte og gjennom redigering kan du sørge for at du i hvert fall får det beste mulige resultatet i forhold til ditt utgangspunkt.

Redigering er finurlig når man ikke er vant med det.

Det er en utfordring å bruke redigeringsverktøy vis man ikke har noe erfaring, men man kan likevel gjøre mye med enkle funksjoner og ved å bruke forskjellige enklere verktøy som er tilgjengelige i for eksempel opptaks apper.

Disse har ofte funksjoner for støyfjerning og funker bra på grunnivå.

Fjerne støy

Fjern raslende lyd og støy

Det går mot sin hensikt å ha raslende lyder og støy i et lydopptak. Hensikten med å ta opp lyd er at man skal bruke det som blir sagt eller gjort i en annen sammenheng, senere.

Det er da unødvendig å ha lyder som gjør det vanskeligere å høre hva som skjer eller hva som blir sagt i en samtale.

Andre problemer som språkvansker, lav kvalitet på mikrofon eller dårlig internett kan føre til ulyder og bakgrunnsstøy, som sammen kan gjøre det veldig vanskelig å høre hva som blir sagt.

Dette går det an å redigere bort, for å gjøre filen klarere og enklere å bruke i senere tid.

Formål som transkribering eller bruk i studier har stor nytte av klare, rene lydspor, hvor det er lett å høre hva som blir sagt. Kvaliteten blir høyere, og arbeidet går mye raskere.

Støy som overdøver og susing eller rasling fra mikrofoner gjør arbeid som dette mye mer tidkrevende og vanskelig.

Støyfjerning

Støyfjerning gjør transkribering enklere

Hvis filen skal til transkribering, gjør støyfjerning det enklere. En klar og tydelig lydfil gjør jobben mye enklere når man skal transkribere. Transkribering er et av de beste verktøyene for videre behandling av et opptak. En transkripsjon av et opptak, uten språklige uttrykk og misforståelser er god å ha.

I akademisk forstand, kan en transkripsjon av et intervju bidra til forskningen. Innhenting av data som så skal bli behandlet.

Dette er mye enklere å gjøre hvis man får intervjuet i skriftlig form og kan hente informasjon direkte fra et dokument uten å måtte trenge å bruke lydfilen hele tiden.

Da er det viktig å kunne høre hva som blir sagt. Har du lavt lydnivå på enkelte deltagere, er det lettere å transkribere hvis du øker volumet, og hvis du har mye støy i bakgrunnen, er det lettere å jobbe med hvis du får redusert deg gjennom redigering. Du sparer tid og får et bedre resultat.

Transkribering

Motta hjelp til transkribering

Din Gruppen tilbyr deg å motta hjelp til transkribering. Hvis du har et prosjekt med intervjuer eller trenger andre lyd- og videofiler gjort om til tekstfiler, kan vi hjelpe deg.

Det kan være vanskelig å forstå alt som blir sagt i en samtale, og det er tidkrevende når man ikke er erfaren.

Ved å motta gode transkripsjoner av dine lydfiler, levert av profesjonelle, garanterer du god kvalitet og at produktet blir levert raskt. I forskning betyr dette at du får mer tid, og i jobbsammenhenger betyr det at du ligger foran skjema og kan sikre deg gode resultater, uten å stresse.

God transkripsjon utgir stor forskjell, og er en tidkrevende oppgave.

Du sikrer deg at du forstår hva som blir sagt gjennom at det nærmest blir oversatt fra talespråk til skriftspråk. Er du usikker på om du har fått med deg alt, eller har du merket at du ikke har tid til å gjøre alt arbeidet, kan vi hjelpe.