Ta opp lyd med Android-mobil

En Android-mobil gir deg enkel tilgang på lydopptaker. Mobilen kan for eksempel benyttes til lydopptak i møter, intervjuer eller på forelesninger. Det kan også være praktisk å bruke lydopptak til personlige notater.

Skal du utforme en rapport, et notat eller lignende, kan det også være praktisk å diktere råmaterialet inn i et lydopptak. Den frie flyten som man oppnår ved å prate er for mange enklere enn å skrive innholdet som tekst. Deretter kan lydopptaket transkriberes.

Merk deg at selv om det er enklere å gjøre lydopptak enn å skrive tekst, er det likevel enklere å navigere seg og få oversikt over innholdet i en skrevet tekst. Lydopptaket bør med andre ord transkriberes i ettertid.

Vi skal her se nærmere på hvordan du kan ta opp lyd med en Android-mobil!

Lydopptak med Android-mobil

Hvordan ta opp lyd med en Android-mobil?

På en Android-mobil følger det med en innebygd mikrofon og en standarisert app for taleopptak. Denne appen kalles Voice Recorder. Den er veldig lett å bruke. Du trenger bare å trykke på den røde sirkelen for å gjøre opptak. Du kan deretter lagre opptaket og gi det et navn. 

Om du ikke liker denne enkle og standariserte opptaksfunksjonen, kan du gå inn på Google Play Store og installere en av appene for taleopptak som er tilgjengelig. Det er også mulig å kjøpe en ekstern mikrofon som gir bedre lydkvalitet.

Hvorvidt du skal benytte deg av innebygd mikrofon og standarisert app for lydopptak, eller en mer avansert app og mikrofon, avhenger av hva slags opptak du skal gjøre. Men om du gjør opptaket i et rom uten støy og har mikronen på passe avstand, blir sannsynligvis resultatet godt nok.

Personvern og regler for å ta opp lyd

Regler for å ta opp lyd med en Android

Med en Android-mobil er det mulig å gjøre skjulte opptak av en samtale. Noen kan ønske å utføre skjulte opptak for å sikre seg bevis for ettertiden. Dette kan for eksempel skyldes konflikter med eks-kjærester, naboer, kollegaer eller arbeidsgiveren.

Det er ikke straffbart å gjøre et skjult opptak så lenge du selv prater i samtalen. Så lenge denne regelen overholdes, er det som regel trygt å gjøre opptak. 

Det er derimot ikke lov til å gjøre et skjult opptak av et møte eller en samtale du ikke er med i. Om det oppdages at du gjør et opptak med Android-mobilen din, og du ikke er til stede i møtet eller samtalen, kan dette medføre straff og bøter. 

Hensikten med å gjøre et skjult opptak av en samtale er gjerne for å sikre seg et bevis angående hva som ble sagt og ikke sagt. Det er likevel verdt å merke seg at mange domstoler nekter å godkjenne et skjult opptak som gyldig bevis i en rettssak. 

Dame transkriberer lydopptak fra Android-mobil

DinTranskribent transkriberer dine lydopptak

Med en Android-mobil er det enkelt å gjøre et lydopptak. En Android-enhet kan benyttes til å spille inn samtaler, møter, avhør, intervjuer og andre ting. Lyden kan deretter transkriberes om du vil ha innholdet i skriftlig format.

Det følger med en innebygd mikrofon og en app for lydopptak på alle Android-telefoner. Disse standariserte verktøyene gjør det mulig å ta lydopptak av grei kvalitet. Det er imidlertid også mulig å forbedre kvaliteten med en ekstern mikrofon, eller ved å laste ned bedre apper.

Mange velger å ta lydopptak fremfor å skrive når de jobber med en tekst. Mange føler de blir mer kreative når de kan snakke fremfor å skrive, og prosessen føles gjerne raskere. Likevel er det svært fordelaktig å transkribere lydopptaket til en tekst i ettertid. Da blir innholdet søkbart og enklere å bearbeide.

Din Transkribent hjelper deg med å transkribere lydopptak du har gjort med din Android-mobil. Våre transkribenter er både effektive og erfarne på dette feltet. Kostnadene du bruker på å få dine lydfiler transkribert veies opp av tiden du sparer på det. Kontakt oss i dag for mer informasjon!