Ta opp samtale? 

Skal du ha en samtale med noen hvor det vil fremkomme mye viktig informasjon? Og kanskje er dette informasjon du må huske på eller dokumentere? Det å ta opp en samtale kan være nyttig i mange tilfeller – fra rettssaker til forskningsintervjuer.  

Her er alt du trenger å vite! 

lydopptak pc og mobil

Hvorfor ta opp en samtale? 

Ved å ta opp en samtale sikrer du at all informasjonen lagres. Du kan dermed gå tilbake og høre innholdet på nytt, dersom behovet melder seg. Dette er spesielt viktig å kunne gjøre dersom det som blir sagt må dokumenteres.  

Alternativet til å ta opp en samtale ville kanskje vært å ta notater underveis. Men dette er naturlig nok langt mer tungvint og upresist. Sannsynligvis snakker folk fortere enn hva du klarer å skrive (med mindre du er ekstremt rask på tastaturet).  

Ved å spille inn lyd kan man være til stede mens samtalen foregår. Dette er for eksempel viktig i avhør, intervjusituasjoner og under rettssaker. 

Sjekkliste: Slik kan du ta opp lyd med iPhone 6

Er det lov å ta opp samtaler? 

Før du velger å ta opp en samtale, er det viktig å ha personvern i bakhodet. I noen tilfeller kan lydopptak av samtaler være straffbart. En grei huskeregel er at du kun har lov til å spille inn samtalen dersom du selv deltar i den.  

Du bør med andre ord ikke spille inn skjulte lydopptak av andres samtaler. Dersom du ikke selv skal delta i samtalen, kan det likevel være lovlig å ta den opp. Dette forutsetter at du først ber om tillatelse fra de involverte.   

Det finnes mange unntak og spesifiseringer rundt lovligheten av lydopptak. Sjekk ut artikkelen «Er det lov å ta opptak av samtaler?» for flere detaljer! 

Mann som trykker på en skjerm

Hva er straffen for å ta lydopptak ulovlig? 

Etter straffeloven § 205 er det straffbart å bedrive hemmelig avlytting eller opptak av samtaler mellom andre. I ytterste konsekvens kan man idømmes opptil 2 års fengselsstraff eller bøter om man bryter reglene.  

For å ikke bli rammet av straffeloven, må du som nevnt selv være til stede når du gjennomfører opptaket. Ja, eller be om tillatelse. Husk at et lydopptak inkluderer mye informasjon om et menneske – som språklige evner, sinnsstemning og andre uttrykksmåter.  

Av den grunn er lydopptak av samtaler å regne som en inngripende form for behandling av personopplysninger. Sammenlignet med skriftlige notater, er det derfor viktigere å overholde regelverket når du velger å ta opp en samtale.  

Funksjoner i Taleopptak - slik kan du ta opp lyd med iPhone 6

Hvordan kan man ta opp lyd? 

Det er mange gode alternativer for deg som ønsker å ta opp en samtale. I dag er det kanskje mest vanlig å bruke en mobilapp, da dette sikrer enkelt (og vanligvis gratis) lydinnspilling. De fleste smarttelefoner har allerede egne apper for dette formålet.  

Du kan også ta opp samtaler gjennom nettbaserte lydopptakere. Disse fungerer i stor grad på samme måte som apper, bare at du ikke har programvare installert på enheten din. Her foregår alt gjennom nettleseren, og klippene kan enten lagres i en sky eller lastes ned. 

Det siste alternativet er gode, gammeldagse lydopptakere – altså diktafoner. Disse var veldig populære for noen tiår siden, men tas fortsatt i bruk av mange. Med en dedikert opptaker kan du ofte oppnå ekstra god lydkvalitet på klippet ditt. 

Mann snakker i megafon: Ta opp lyd på iPhone 6

Sikre god lydkvalitet når du tar opp en samtale 

Det er irriterende å spille inn en viktig samtale for så å oppdage at lydkvaliteten er dårlig. Dette kan gjøre det vanskelig å tolke hva som faktisk blir sagt. Skal lyden transkriberes i etterkant, vil jobben også bli enklere om lydkvaliteten er god.  

For å sikre best mulig lyd, anbefaler vi deg å spille inn samtalen et støyfritt sted om mulig. Det er dessuten lurt å passe på at opptaksenheten ikke er for langt unna de som snakker. Be gjerne intervjuobjekter eller andre om å snakke tydelig før dere starter. 

Skal du ta opp lyd med iPhone 6? Vi hjelper deg med transkribering!

Har du tatt opp en samtale? Motta hjelp til transkribering! 

Enten det er snakk om et politiavhør, en rettssak eller et kvalitativt intervju til en masteroppgave, kan transkribering være nødvendig. Det kan dog være tidkrevende å få all informasjonen ned på papiret!  

Din Transkribent har bred ekspertise på feltet, og bistår til daglig både studenter, advokater og andre med transkribering. La oss hjelpe deg med å overføre innholdet fra lyd til tekst – effektivt, presist og i henhold til dine krav!