Tekniske hjelpemidler for hørselshemmede

For hørselshemmede finnes det en rekke tekniske hjelpemidler. Disse hjelpemidlene kan brukes i tillegg til, eller istedenfor, et høreapparat. Med tekniske hjelpemidler har det blitt stadig enklere for hørselshemmede å leve et mer normalt liv.

Et høreapparat gir ikke normal hørsel, men for mange mennesker er apparatet til god hjelp. Likevel har det blitt utviklet tekniske hjelpemidler som for mange hørselshemmede er bedre enn høreapparatet – eller som forbedrer opplevelsene av høreapparatet. 

Tekniske hjelpemidler for hørselshemmede kan komme i form av tilleggsutstyr til høreapparatet, eller annet utstyr. Noen av disse tekniske hjelpemidlene er av stor betydning for hørselshemmede. Et eksempel på dette er hjelpemidler for røykvarsling. 

Andre tekniske hjelpemidler gjør kommunikasjonen enklere. Både for den hørselshemmede selv, og for pårørende eller andre i omgivelsene. I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på noen av de tekniske hjelpemidlene som finnes for hørselshemmede, samt fordelene ved transkribering.

Varsling og tekniske hjelpemidler for hørselshemmede

Varslingshjelpemidler 

Enkelte varslinger er veldig viktige å få med seg. Det kan være snakk om at en telefon, dørklokke eller vekkerklokke ringer. Eller at en røykvarsler piper. Disse varslingene skjer vanligvis gjennom lyd. For en hørselshemmet er det derfor viktig med et alternativt varslingsmiddel.

Varsling til en hørselshemmet skjer ofte gjennom vibrasjoner. Enten det er snakk om en sengevibrator under madrassen, eller en trådløs vibrator i lomma. Disse vibrasjonene er en god erstatning for lyd til mennesker med nedsatt eller ingen hørsel.

Dersom personen med en hørselshemming likevel har noe hørsel, kan disse hjelpemidlene også operere med en sterk lyd. Da er viktig at en tester om den hørselshemmede faktisk hører denne lyden på forhånd. Konsekvensen av å ikke høre røykvarsleren kan vel alle tenke seg til? 

Blinkende lys er også en del av slike varslingshjelpemidler. Det blir også brukt visuelle symboler som tydelig forteller nøyaktig hvilken varsling det er den hørselshemmede må reagere på. 

Tekniske hjelpemidler for hørselshemmede

Teleslynge

Når avstanden er stor mellom den som taler og den som lytter, eller når omgivelsene er støyende, er teleslynge et godt hjelpemiddel. Teleslyngen er en kabel som legges rundt et rom. Gjennom denne kabelen sendes det strøm fra en teleslyngeforsterker.

Det dannes et elektromagnetisk felt som lyden går gjennom. Det fungerer veldig likt som en høyttaler, bare med magnetfelt istedenfor lydbølger. Lyden i magnetfeltet sendes til en mottaker, eller en såkalt telespole. 

Telespolen ligger enten i høreapparatet eller i en streamer som er koblet mot høreapparatet. Lyden sendes altså fra mikrofon, gjennom teleslynge, til mottakeren. Slik kan den som har en hørselshemming lytte til det som blir sagt – selv på lang avstand og med støy i rommet.

I mange offentlige rom er det en teleslynge. Høreapparatbrukeren kobler seg til denne teleslyngen ved å bytte fra sitt vanlige lytteprogram til et teleslyngeprogram. 

Samtaleforsterker som teknisk hjelpemiddel for hørselshemmede

Samtaleforsterker

Samtaleforsterkeren er et teknisk hjelpemiddel som ofte brukes av hørselshemmede. Dette kan brukes både med og uten et høreapparat. Som det ligger i ordet, så er dette et teknisk hjelpemiddel som forsterker en samtale. Løsningen er for mange foretrukket fremfor høreapparatet.

Det finnes hovedsakelig to typer samtaleforsterkere. Vi har den håndholdte varianten og den trådløse varianten. 

Den håndholdte forsterkeren er det brukeren selv som kontrollerer ved å peke mikrofonen mot den som snakker. Dette er et enkelt hjelpemiddel å bruke, men løsningen har den ulempen at rekkevidden begrenses av ledningens lengde. 

Med en trådløs forsterker (basert på IR eller FM) mottar den håndholdte mottakeren signaler fra en trådløs sender hos den som taler. Den trådløse varianten er mer avansert. Fordelen er derimot at brukeren lett kan bytte mellom nære og fjerne samtaler.

Lyd til tekst som teknisk hjelpemiddel for hørselshemmede

Din Transkribent hjelper til med skriftlig formidling til hørselshemmede

Det finnes en rekke tekniske hjelpemidler for hørselshemmede. Disse hjelpemidlene kan fungere godt i tillegg til, eller istedenfor, bruk av et høreapparat. 

Noen av de tekniske hjelpemidlene vi har for hørselshemmede er livsviktige. Blant annet varslingshjelpemidler til røykvarslere. 

Tekniske hjelpemidler skal bidra til å gjøre hverdagen enklere for hørselshemmede. Dette skjer blant annet ved å gjøre kommunikasjon mellom hørselshemmede og andre mennesker enklere. En annen måte å kommunisere med hørselshemmede på, er via skriftlig kommunikasjon.

Din Transkribent transkriberer lyd- og videofiler for deg. Enten det er på grunn av tilrettelegging for hørselshemmede, eller av andre årsaker, er det likevel lurt å overlate transkriberingen til erfarne og profesjonelle. Kontakt oss for hjelp!