Transkribere innspillingene dine?

Vurderer du å transkribere innspillingene dine? Dette kan ha en rekke fordeler, og du kan for eksempel nå ut til flere med det aktuelle innholdet. Før du setter i gang, kan det imidlertid være lurt å lese gjennom våre beste transkriberingstips.

Vi skal her forklare deg hvorfor og hvordan du bør transkribere innspillingene dine, slik at resultatet blir best mulig!

Bøker i stabel: Hva vil det si å transkribere innspillingene dine?

Hva vil det si å transkribere innspillinger?

Når man transkriberer et lydklipp, betyr dette enkelt og greit at man får innholdet i lydfilen overført til skriftformat. Prosessen kan gjerne beskrives som å overføre lyd til tekst.

Mange har lydklipp som de gjerne skulle hatt i tekstformat, og da er transkribering altså løsningen. Det finnes imidlertid flere måter å gå frem på!

Robot eller ikke? Er er hvordan du kan transkribere innspillingene dine

Hvordan transkribere innspillingene dine?

Dersom du har planer om å transkribere innspillingene dine, finnes det flere fremgangsmetoder som kan vurderes. Her er de tre vanligste løsningene:

  • Manuell transkribering på egen hånd
  • Manuell transkribering via tekstbyrå / profesjonelle transkribenter
  • Automatisk transkriberingsprogram

Som regel er det manuell transkribering som er mest aktuelt dersom man er opptatt av at den skriftlige gjengivelsen skal være korrekt og pålitelig. Du kan da lytte gjennom lydklippet ditt og skrive ned det du hører, eller få et tekstbyrå til å gjøre jobben for deg.

Alternativet er å bruke et automatisk program som transkriberer innspillingene dine for deg. Men da må du også regne med at mye av de som blir sagt i klippet ikke blir tolket korrekt. En datamaskin er nemlig ikke særlig pålitelig når det kommer til å tolke dialekter og slang.

Sjekkliste: Hvilke krav bør du stille når du skal transkribere innspillingene dine?

Krav til transkribering

Når du skal transkribere innspillingene dine, er det greit å tenke over hva slags krav du skal stille til den transkriberte teksten først. Er ikke kvaliteten så nøye, kan kanskje automatisk transkribering være løsningen.

Men for de fleste er kvalitet viktig, og da er det vanlig å velge manuell transkribering. Om du går for manuell transkribering, kan du velge mellom følgende: 

  • Verbatim transkribering: Nøyaktig gjengivelse av innholdet (inkludert pauseord etc.)
  • Intelligent verbatim transkribering: En noe forenklet gjengivelse av innholdet (pauseord som «eeeh» og lignende tas bort)

Man kan også stille ytterligere krav til transkribering. Noen ønsker for eksempel å inkludere transkripsjonsnøkler i den transkriberte teksten. Dette er tegn som gjør det mulig å tolke ting som nøling og uttale på mer detaljert nivå.

En transkripsjonsnøkkel kan for eksempel indikere trykksterke ord, kort pause, lang pause, stigende intonasjonskontur, overlapping av tale, taletempo, toneleie og lignende. Dette kan for eksempel være aktuelt ved transkribering av avhør. 

Hvor lang tid tar det å transkribere innspillingene dine?

Hvor lang tid tar det å transkribere innspillingene dine?

Enten du skal transkribere innspillingene dine manuelt eller automatisk, bør du regne med at prosessen tar litt tid. Når man bruker et transkripsjonsprogram, vil tidsbruken avhenge av filstørrelsen.

Det som gjerne tar lengst tid med automatisk transkribering, er at man ofte må gå gjennom teksten i etterkant for å sjekke at innholdet ble transkribert korrekt. Da må man lytte gjennom lydklippet og sammenligne, noe som kan ta mye tid.

Av den grunn vil ofte automatisk transkribering ende opp med å ta like mye tid som manuell transkribering. Når det gjelder manuell transkribering, vil tidsbruken avhenge av følgende: 

  • Lengde på lydklipp
  • Hvor fort, tydelig og mye personene i klippet snakker
  • Verbatim eller intelligent verbatim transkribering?
  • Språk

Stort sett vil det ta omkring 4–10 timer å transkribere én time med lyd. Det er dessverre vanskelig å gi noe klarere svar, siden veldig mange faktorer spiller inn.

Hvorfor transkribere innspillingene dine?

Hvorfor transkribere innspillingene dine?

Det er mange gode grunner til at du bør transkribere innspillingene dine. Den kanskje mest åpenbare fordelen er at du kan nå ut til flere personer med innholdet. Det er lettere å dele innholdet i sosiale medier, og personer med nedsatt hørsel kan tolke innholdet.

Ikke nok med det – når du velger å transkribere lydopptak vil du også kunne oppnå mer synlighet i søkemotoren. Deler du innholdet på nett, vil personer som søker på relevante søkeord kunne finne innholdet i Google (eller andre søkemotorer).

Det blir dessuten lettere å analysere innholdet. Har du for eksempel et lydopptak som skal brukes innen forskning, kan du enkelt finne enkeltord ved å søke på dem. Til sammenligning er det vanskelig å finne spesifikt innhold i et lydklipp uten å måtte lete og spole.

Få hjelp av profesjonelle transkribenter til å transkribere innspillingene dine

Motta hjelp med transkribering

Ønsker du å transkribere innspillingene dine? Dette kan ha mange fordeler, og du kan blant annet nå ut til enda flere med innholdet. Det finnes flere transkriberingsmetoder, og felles for dem alle er at prosessen kan ta tid.

Dersom du ønsker hjelp med å transkribere innspillinger, kan du heldigvis få hjelp til dette. Din Transkribent har dyktige skribenter som jobber med transkribering av både enkle, korte, kompliserte og lange lydfiler.

Kontakt oss i dag, og motta de første 500 ordene gratis!