Transkribering av arkivmateriale

Transkribering av arkivmateriale er både praktisk og viktig. Praktisk fordi innholdet blir søkbart og digitalisert, og viktig fordi det bidrar til å bevare historiske tekster. Enten det er kirkebøker eller andre arkiver, er innholdet ofte en viktig del av vår felles kulturarv.

Her skal vi se nærmere på transkribering av arkivmateriale, og hva dette innebærer!

Hva er transkribering av arkivmateriale?

Hva er transkribering av arkivmateriale?

Transkribering forbindes kanskje først og fremst med overføring av innhold fra lyd- til tekstformat. Det kan imidlertid også være snakk om overføring av innhold fra en skriftlig kilde til en annen.

Transkribering av arkivmateriale faller gjerne innunder sistnevnte kategori. Det finnes mange gamle arkiver med håndskrevne tekster. Et eksempel er kirkebøkene som ble brukt til folketelling i gamle dager. Disse står blant annet sentralt innen slektsforskning.

Utfordringen med gammelt arkivmateriale er at tekstene kan være utfordrende å lese (vi snakker gjerne om gammeldags, pen løkkeskrift), og at arkivene opp gjennom årene kan ta skade. Papiret tekstene er nedskrevet på er gjerne skjørt og gammelt.

Gamle, håndskrevne tekster kan bli ødelagt i brann eller på grunn av naturlig forvitring. Transkribering av arkivmateriale er derfor en god løsning, siden innholdet overføres til nytt, digitalt format. På den måten kan man forsikre seg om at innholdet ikke går tapt.

Mann jobber med å transkribere arkivmateriale: Hvordan gå frem?

Hvordan transkribere arkivmateriale?

I sin enkleste form foregår transkribering av arkivmateriale ved at man skriver ned det man hører/leser fra den opprinnelige kilden. Det kan være snakk om avlesning av gamle kirkebøker eller å lytte til gamle, arkiverte lydklipp.

Når det kommer til transkribering av arkivmateriale som har stor nasjonal betydning, slik som kirkebøker eller folketellinger, er det laget egne nasjonale retningslinjer som må følges under transkribering. I Norge er det to ulike standarder som benyttes:

Disse retningslinjene og standardene er laget med tanke på overføring av data fra kirkebøker og folketellinger, men kan også benyttes ved transkribering av annet arkivmateriale.

Man kan selvfølgelig også velge å transkribere arkivmateriale uten å bruke de nevnte standardene, for eksempel dersom innholdet er til eget, privat bruk.

Mann som jobber med transkribering av arkivmateriale på laptop: Hvordan går man frem?

Hva bør man tenke på ved transkribering av gamle tekster?

Når man skal transkribere arkivmateriale er det blant annet nødvendig å ta hensyn til at overføringen av innholdet bør være pålitelig. Dersom et ord i originalkilden er utydelig, er det kanskje bedre å merke det som nettopp det – heller enn å anta hva som står der.

Det kan også være nødvendig med research eller en faktasjekk underveis, dersom dette er relevant for arbeidet.

Mann ser på tekster som er laget gjennom transkribering av arkivmateriale

Se på Digitalarkivet for eksempler på transkribert arkivmateriale

Arkivverket har en egen publiseringskanal for gammelt arkivmateriale, og dette heter «Digitalarkivet». Dette er et gratis arkiv som er tilgjengelig for alle, og kan være verdt å sjekke ut om du vil se eksempler på transkribert arkivmateriale.

I Digitalarkivet finnes det mye arkivmateriale som er transkribert og lettlest, men du vil også se scannet materiale som kan være mer utfordrende å tolke.

Motta hjelp med transkribering av arkivmateriale

Motta hjelp med transkribering av arkivinnhold

Transkribering av arkivinnhold er vanlig, siden gamle, nedskrevne tekster eller lydfiler kan forringes og gå tapt. Gjennom transkribering kan man digitalisere og sikre innholdets fremtid, slik at det kan komme til glede også for kommende generasjoner.

Har du gamle brev, tekster eller arkivinnhold som du gjerne skulle hatt i digitalt format? Da er transkribering en god løsning. Din Transkribent har lang erfaring med transkribering, og hjelper deg gjerne.

Kontakt oss i dag for transkribering av arkiver!