Transkribering av foredrag

For mange er transkribering av foredrag et praktisk hjelpemiddel, da det blant annet gjør det enklere å gå gjennom foredraget i etterkant. Kort fortalt vil transkribering innebære at det som sies i foredraget skrives ned.

Her kan du lese om fordeler ved det å transkribere foredrag, og finne ut hvordan det gjøres. Du kan også lære mer om de ulike formene for transkribering som finnes!

Stort forstørrelsesglass: Hva er transkribering av foredrag?

Hvorfor er transkribering av foredrag praktisk?

Alle som har vært på lange seminarer og foredrag, har nok opplevd å miste fokus og konsentrasjon etter hvert som timene går. Det er mye stoff som skal fordøyes, og det er vanskelig å få med seg alt.

Mange ønsker imidlertid å ikke gå glipp av viktig informasjon, og da er lydopptak en god løsning. På den måten kan du gå tilbake og lytte til det som ble sagt ved en senere anledning. Det kan likevel være litt knotete å hele tiden skulle spole seg frem og tilbake i klippet.

Transkribering av foredrag løser dette problemet, siden du får en skriftlig versjon av alt som sies i lydklippet. Foredragsholder kan også få glede av å transkribere foredraget sitt, for eksempel om innholdet skal deles på egen nettside i etterkant.

Her er noen av fordelene med transkribering:

 

  • Enkelt å finne frem til ulike deler av foredraget (du kan søke på stikkord osv.)
  • Du kan lese gjennom foredraget når som helst
  • Det er enkelt å dele hele eller deler av foredraget med andre (f.eks. på sosiale medier eller via e-post)
  • Du kan tiltrekke trafikk til nettsiden om foredraget publiseres skriftlig
Mann på jobb: Slik foregår transkribering av foredrag

Hvordan kan transkribering av foredrag utføres?

Det finnes ulike metoder for transkribering av foredrag. Du kan for eksempel lytte gjennom foredraget du har spilt inn, og deretter skrive ned alt som blir sagt – ord for ord. Denne prosessen kan være tidkrevende, og spesielt om lydkvaliteten er begrenset.

Et annet alternativ er automatisk transkribering, for eksempel gjennom å transkribere i Word. Denne løsningen har imidlertid også sine begrensninger, og det er for eksempel en maksgrense på 300 lydminutter per måned.

Automatisk transkribering kan også ha en høy feilprosent. Mye av det som blir transkribert vil sannsynligvis være feil, og du må da gå gjennom den skriftlige filen og sjekke at det stemmer (om kvalitet er viktig). Dette kan også ta mye tid.

Det tredje alternativet er å få hjelp med transkriberingen. Da vil en transkribent gjøre jobben for deg, og du kan føle deg trygg på at resultatet blir bra. Dette koster naturligvis litt penger, men du kan spare deg selv for mye tid og arbeid.

 

  • Transkribere selv
  • Automatisk transkribering
  • Hjelp med manuell transkribering fra transkribent
Sjekkliste: Er det krav til transkribering av foredrag?

Finnes det spesifikke krav til transkribering?

Det er i utgangspunktet du selv som bestemmer hvilke krav som gjelder om du ønsker transkribering av foredrag eller andre lydfiler. Noen ønsker for eksempel at alt som er av lyder i klippet skal transkriberes, inkludert latter, hosting, kremting og nøling.

Noen setter også krav til at det skal brukes transkripsjonsnøkler i teksten. Det betyr at du som leser vil kunne hente ut mer detaljert og nyansert informasjon ved å lese teksten. Det finnes for eksempel nøkler som representerer pauser, nøling, stamming og lignende.

Mann på PC: Alt du må vite om transkribering av foredrag

Verbatim eller intelligent verbatim transkripsjon?

Dersom du ønsker transkribering av foredrag, kan du som regel velge mellom to transkriberingsmetoder: Verbatim eller intelligent verbatim transkribering. Førstnevnte transkriberingsmetode innebærer at alt som sies i klippet skal representeres i teksten.

Verbatim transkribering av foredrag vil for eksempel bety at selv «unødvendige» ord som «øøh», «hmm», «liksom» eller lignende blir tatt med.

Om du synes en noe forenklet versjon av foredraget er like greit, kan du heller velge intelligent verbatim transkribering. Her droppes pauseord og småord som ikke har noen betydning for formidlingen av budskapet.

Få hjelp med transkribering av foredrag

Trenger du hjelp med transkribering av foredrag?

Transkribering av foredrag kan være nyttig når du ønsker å kunne se tilbake på foredraget du var på ved en senere anledning. Det kan også være nyttig for foredragsholder, dersom det er ønskelig med en skriftlig versjon som kan deles på nettsiden eller lignende.

Det finnes ulike transkriberingsmetoder, men manuell transkribering gir klart best resultat. Her kan du velge å gjøre jobben selv, eller få hjelp. Om du synes at det å transkribere er vanskelig, tidkrevende eller kjedelig, kan Din Transkribent tilby en hjelpende hånd.

Våre transkribenter er erfarne og dyktige, og har dessuten et godt øre for språk. Det sikrer en transkribert tekst av høy kvalitet.

Kontakt oss i dag om du ønsker hjelp med transkribering av foredrag!