Transkribering av forskningsintervju

Når man utfører forskningsintervju, gjør transkribering det mye lettere å finne frem til spesifikk informasjon i etterkant. Dette gjør prosessen mye enklere hvis man skal sitere ting, eller lese gjennom stoffet for å reflektere på det, som man ofte gjør med slike intervjuer.

Transkriberingen fungerer helt likt som annen transkribering, og det finnes gode verktøy for dette. Det eneste som kreves er å ha lyd- eller videofilene klare, og sette i gang. Intervjuer som er en-til-en er spesielt greie å transkribere, da det er lett å høre/se hvem som snakker.

Forskningsintervju er en veldig effektiv måte å få førstehåndsinformasjon på, og anbefales for, for eksempel, studier som bachelor eller masteroppgaver. Når disse da transkriberes, vil du ha skriftlig info direkte fra en kilde, som du kan vise til i oppgaven, og klippe og lime rett inn.

Fire personer med puslebrikker viser hvordan du kan transkribere et forskningsintervju

Hvordan kan man transkribere?

Det finnes mange alternativ for hvordan man kan starte å transkribere. Selve transkriberingen kan til og med gjøres med penn og papir og en lydavspiller, eller med Word og en mediespiller på en PC. Dette er tungvint og ikke vits, da det finnes gratis alternativer, laget nøyaktig for dette formålet.

Man trenger som sagt kun en lyd- eller videofil og en måte å skrive ned noe på, men verktøy man ofte finner i programvare for transkripsjon er spoling, valg for hurtighet av avspilling, pause og play, samt standard valg for tekstformatering som fet skrift, kursiv, og understreking.

Når man har funnet programvaren man vil bruke, og har filene klare, gjenstår det bare å skrive dokumentet! Jo bedre lydkvalitet man har, jo lettere er det å forstå hva som blir sagt, og jo raskere kan man spille av lydfilen. Dette hjelper enormt på å korte ned tiden det tar å transkribere.

Person som leser gjennom et transkribert forskningsintervju

Intervju i masteroppgave

Intervjuer er et fantastisk hjelpemiddel når man skriver en masteroppgave. Man er avhengig av å samle inn store mengder informasjon, og man vil helst ha den direkte fra kilden. Jo flere og grundigere intervjuer man har, jo mer mettet blir informasjonsgrunnlaget.

Det kan bli veldig mange lydfiler, eventuelt videofiler og det blir vanskelig å holde styr på. Det er derfor lurt å ha dem transkribert, slik at man kan søke etter det man leter etter og lime det rett inn, istedenfor å styre med å høre gjennom lydfiler og ha all informasjonen i hodet.

Slik er det enkelt å bruke denne førstehåndsinformasjonen i en masteroppgave, og man får direkte sitater fra relevante personer, uten å måtte sitte og søke opp informasjon på nett, og stole på at kildene der stemmer.

Sjekkliste: krav til transkripsjon av forskningsintervju

Krav til transkribering

Det finnes ingen formelle krav til transkribering, og det er noe alle kan gjøre, men det finnes forskjellige standarder, og forskjellige former for transkribering. Standard transkribering skrives ned slik det ville gitt mening å lese det, mens verbatim transkribering er direkte oversatt ord for ord.

Når man transkriberer er det vanlig å skille mellom hvem som snakker, da gjerne med en forbokstav, eller navn, eventuelt helt anonymt, som vist i eksempelet under:

P1: Hei

P2: Hallo

P3: Halla!

Dette formatet er lett å lese, og spesifiserer godt nok hvem som snakker, som er viktig, spesielt hvis det er flere en to som snakker. Det blir lett forvirrende uten markeringer.

Det brukes også tidsstempler for uregelmessige ting, som for eksempel hvis det er brudd i lyden eller det ikke går an å høre hva som blir sagt. Da gjerne markert slik: ([00:00:01] utydelig). Dette gjør at man kan finne tilbake til det i ettertid, eller lete det frem for å spørre på nytt og få klarhet i det.

Motta hjelp med transkribering

Vi kan transkribere for deg!

Vi i Din Transkribent kan hjelp deg med å transkribere, og spare deg for mye tid og arbeid. Transkripsjon tar ofte lenger tid enn man forventer, og er gjerne noe man kommer på i etterkant at hadde vært lurt. Her kommer vi inn!

Vi har flinke transkribenter som gjerne vil jobbe sammen med deg på ditt prosjekt og leverer ferdig transkriberte filer, gjerne med spesielle ønsker, raskt og av høy kvalitet. Du kan da slappe av og fortsette intervjuene dine, eller fokusere på andre deler av arbeidet.

Så hvis du har en haug med intervjuer du har utført, eller planlegger å utføre, og gjerne vil ha dem skriftliggjort, ta kontakt med oss og få jobben gjort ordentlig og raskt! Vi elsker denne typen arbeid og gleder oss til å jobbe med ditt prosjekt!